فروش ویژه با تناژ محدود 

از 15 تا 20 خرداد

 

  • از صاحب بار
  • بدون هزینه انبار داری
  • تحویل فوری

هاش انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
سایز ( cm )
وزن تئوری ( kg )
واحد
محل تحویل
قیمت ( ریال )
سفارش
هاش 100 - سنگین - HEB - وارداتی
10
245
کیلوگرم
486,000
هاش 120 - سبک - HEA - وارداتی
12
238/8
کیلوگرم
486,000
هاش 140 - سبک - HEA - ذوب آهن
14
290
کیلوگرم
271,000
%2
هاش 140 - سنگین - HEB - ذوب آهن
14
400
کیلوگرم
271,000
%2
هاش 160 - سنگین - HEB - ذوب آهن
16
510
کیلوگرم
271,000
%2
هاش 180 - سبک - HEA - ذوب آهن
18
430
کیلوگرم
431,000
هاش 220 - سبک - HEA - وارداتی
22
606
کیلوگرم
551,000
هاش 220 - سنگین - HEB - وارداتی
22
858
کیلوگرم
560,000
هاش 240 - سبک - HEA - وارداتی
24
723/6
کیلوگرم
551,000
هاش 260 - سنگین - HEB - وارداتی
26
1116
کیلوگرم
532,000
هاش 280 - سبک - HEA - وارداتی
28
916/8
کیلوگرم
532,000
هاش 280 - سنگین - HEB - وارداتی
28
1236
کیلوگرم
560,000
هاش 300 - سبک - HEA - وارداتی
30
1059/6
کیلوگرم
551,000
هاش 320 - سبک - HEA - وارداتی
32
1171/2
کیلوگرم
551,000
هاش 320 - سنگین - HEB - وارداتی
32
1524
کیلوگرم
560,000
هاش 340 - سبک - HEA - وارداتی
34
1260
کیلوگرم
532,000
هاش 360 - سبک - HEA - وارداتی
36
1344
کیلوگرم
596,000
هاش 400 - سبک - HEA - وارداتی
40
1500
کیلوگرم
551,000
هاش 400 - سنگین - HEB - وارداتی
40
1860
کیلوگرم
532,000
هاش 450 - سنگین - HEB - وارداتی
45
2050
کیلوگرم
541,000
هاش 500 - سبک - HEA - وارداتی
50
1860
کیلوگرم
587,000
هاش 500 - سنگین - HEB - وارداتی
50
2240
کیلوگرم
541,000
هاش 600 - سنگین - HEB - وارداتی
60
2540
کیلوگرم
تماس بگیرید
هاش 800 - سبک - HEA - وارداتی
80
2688
کیلوگرم
569,000
هاش 900 - سنگین - HEB - وارداتی
90
3492
کیلوگرم
569,000

ناودانی انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
سایز ( cm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ناودانی - 24 سنگین - فایکو - 12 متری
24
399
کیلوگرم
252,000
%2
ناودانی - 30 سنگین - وارداتی - 12 متری
30
554
کیلوگرم
486,000

میلگرد انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 12- A3 - سیرجان - 12 متری
12
7
کیلوگرم
215,000
%4
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
14
14
کیلوگرم
202,000
%3
میلگرد آجدار 14- A3 - اروند- 12 متری
14
14
کیلوگرم
199,000
%2
میلگرد آجدار 14- A3 - سیرجان - 12 متری
14
14
کیلوگرم
201,000
%5
میلگرد آجدار 16- A3 - اروند- 12 متری
16
18
کیلوگرم
199,000
%2
میلگرد آجدار 16- A3 - سیرجان - 12 متری
16
19
کیلوگرم
201,000
%5
میلگرد آجدار 16- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
16
19
کیلوگرم
202,000
%3
میلگرد آجدار 18- A3 - سیرجان - 12 متری
18
23
کیلوگرم
199,000
%4
میلگرد آجدار 18- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
18
23
کیلوگرم
202,000
%3
میلگرد آجدار 20 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
20
30
کیلوگرم
210,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
20
29
کیلوگرم
202,000
%3
میلگرد آجدار 20- A3 - اروند- 12 متری
20
29
کیلوگرم
199,000
%2
میلگرد آجدار 20- A3 - سیرجان - 12 متری
20
29
کیلوگرم
199,000
%4
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
22
34
کیلوگرم
201,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
25
46
کیلوگرم
202,000
%3
میلگرد آجدار 28 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
28
58
کیلوگرم
211,000
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - بافق یزد - 12 متری
32
75
کیلوگرم
204,000
%1

تیرآهن انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
سایز ( cm )
وزن تئوری ( kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
تیرآهن IPE 14 - ذوب آهن - 12 متری
14
155
شاخه
35,960,000
تیرآهن IPE 16 - ذوب آهن - 12 متری
16
190
شاخه
41,470,000
تیرآهن IPE 18 - ذوب آهن - 12 متری
18
235
شاخه
49,720,000
تیرآهن IPE 27 - ذوب آهن - 12 متری
27
435
شاخه
98,620,000
تیرآهن IPE 30 - ذوب آهن - 12 متری
30
500
شاخه
118,810,000

ورق گالوانیزه انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
عرض ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق گالوانیزه - 0.5 - کاشان - رول عرض 100
0/5
100
کیلوگرم
450,000
ورق گالوانیزه - 2 - شهریار تبریز - رول عرض 100
2
100
کیلوگرم
369,000
ورق گالوانیزه - 2 - شهریار تبریز - رول عرض 125
2
125
کیلوگرم
369,000
ورق گالوانیزه - 2.5 - شهریار تبریز - رول عرض 100
2/5
100
کیلوگرم
402,000
ورق گالوانیزه - 2.5 - شهریار تبریز - رول عرض 125
2/5
125
کیلوگرم
387,000
ورق گالوانیزه - 3 - شهریار تبریز - رول عرض 100
3
100
کیلوگرم
431,000
ورق گالوانیزه - 3 - شهریار تبریز - رول عرض 125
3
125
کیلوگرم
431,000
ورق گالوانیزه - 3.5 - شهریار تبریز - رول عرض 100
3/5
100
کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 4 - شهریار تبریز - رول عرض 100
4
100
کیلوگرم
تماس بگیرید

پروفیل انبار پیوان

آخرین بروزرسانی: ۷ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( mm )
وزن تئوری ( kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
پروفیل - 2 - 30*50
2
30x50
15
کیلوگرم
333,000
پروفیل - 2 - 30*60 - 6 متری
2
30x60
17
کیلوگرم
333,000
پروفیل - 2 - 60*60 - 6 متری
2
60x60
22
کیلوگرم
333,000
پروفیل - 2 - 60*60 - 6 متری
2
60x60
23
کیلوگرم
334,000
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد