پیوان پروفیل ساختمانی
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - نرگس کازرانی
نرگس کازرانی
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - زهرا معتمدی نیا
زهرا معتمدی نیا
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - شیدا اکبریان
شیدا اکبریان
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - مهدیه آباده
مهدیه آباده
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - رویا فیض آسا
رویا فیض آسا
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - فرید صفرزاده
فرید صفرزاده
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین

قیمت پروفیل ساختمانی

قیمت پروفیل ساختمانی پیوان
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 30*50 - 2 - پروفیل پيوان - 6 متری
333,000
پروفیل 30*60 - 2 - پروفيل پيوان - 6 متری
333,000
پروفیل 60*60 - 2 - پروفيل پيوان - 6 متری
333,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی پیوان
قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 20*20 - 2 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 30*30 - 2 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 40*40 - 2 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 60*40 - 2 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 80*40 - 2 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 30*50 - 2.5 - اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 20*20 - 2.5 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 30*30 - 2.5 -اصفهان - 6 متری
332,000
پروفیل 50*50 – 2.5 – اصفهان – 6 متری
332,000
پروفیل 60*60 – 2.5 – اصفهان – 6 متری
332,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی اصفهان
قیمت پروفیل ساختمانی جهان
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*40 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 25*25 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 35*35 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - جهان پروفیل -6 متری
334,000
پروفیل 50*50 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 60*60 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 70*70 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 80*80 - 2 - جهان پروفیل - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی جهان
قیمت پروفیل ساختمانی تهران شرق
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*100 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 25*25 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 30*40 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 30*60 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 40*60 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 40*80 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
پروفیل 50*100 - 2 - تهران شرق - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی تهران شرق
قیمت پروفیل ساختمانی صدرا پروفیل تهران
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*100 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 110*110 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 120*120 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 130*130 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 140*140 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 50*50 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
پروفیل 60*60 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی صدرا پروفیل تهران
قیمت پروفیل ساختمانی یاران
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*100 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 110*110 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 120*120 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 130*130 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 140*140 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 30*50 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
پروفیل 50*50 - 2 - یاران - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی یاران
قیمت پروفیل ساختمانی لوله پروفیل صابری
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*100 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 110*110 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 120*120 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 130*130 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 140*140 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 50*50 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
پروفیل 60*60 - 2 - پروفیل صابری - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی لوله پروفیل صابری
قیمت پروفیل ساختمانی امید البرز
۷ آذر ۱۲:۰۹
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100*100 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 110*110 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 120*120 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 130*130 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 140*140 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 20*20 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 30*30 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 40*40 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 50*50 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
پروفیل 60*60 - 2 - امید البرز - 6 متری
334,000
مشاهده لیست قیمت پروفیل ساختمانی امید البرز
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
نیاز به مشاوره دارید؟
همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-45171

بررسی پروفیل ساختمانی و قیمت آن

پروفیل‌ها مقاطعی توخالی هستند که از ورق‌های فولادی ساخته شده‌اند و به‌طور‌کلی به دو نوع صنعتی و ساختمانی تقسیم می‌شوند. پروفیل ساختمانی که در بازار آن را با نام قوطی ساختمانی نیز می‌شناسند، به انواعی از این مقاطع فلزی توخالی گفته می‌شود که به دلیل قابلیت انعطاف‌پذیری و شکل‌پذیری، قابلیت جوش‌پذیری مطبوع، ابعاد بسیار دقیق و مقاومت مناسب در برابر فشارها، استفاده از آن در صنعت ساختمان‌سازی همچنان به‌طور گسترده ادامه دارد. از جمله کاربردهای اصلی این محصول می‌توان به مواردی مانند ساخت درب و پنجره، نرده راه پله، حفاظ تراس، نمای ساختمان، پوشش سقف، کرکره مغازه، لوازم ورزشی، ساخت پل و زیباسازی شهری اشاره کرد. به همین جهت نیز اطلاع از قیمت روز پروفیل ساختمانی برای فعالان حوزه ساختمان‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است. 

انواع پروفیل ساختمانی

در واقع پروفیل ساختمانی یک عنوان کلی است که شامل همه پروفیل‌هایی که در صنایع ساختمانی کاربرد دارند می‌شود و محصولات فراوانی را در بر می‌گیرد. این محصول به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی ساختمان از اهمیت زیادی در ساخت‌و‌سازها برخوردار هستند. پروفیل‌های ساختمانی انواع متنوعی دارند که از نظر کارایی و قیمت بسیار با یکدیگر متفاوت هستند. به همین جهت هنگام خرید باید با کارایی آنها آشنایی داشته باشید. البته باید توجه داشت که در بازار به اصطلاح پروفیل معمولا برای پروفیل‌های بسته، استفاده می‌شود و هرجا از این لفظ استفاده شد، منظور پروفیل‌های بسته یا همان قوطی‌ها با سطح مقطع توخالی مربع و مستطیل است.

عوامل موثر بر قیمت پروفیل ساختمانی  

پروفیل ساختمانی از ورق‌های فولادی ساخته می‌شود؛ بنابراین قیمت آن نیز مانند قیمت ورق‌های فولادی تحت تاثیر عوامل مختلف دائما در حال نوسان است. یکی از عوامل تعیین‌کننده در قیمت قوطی ساختمانی ماده اولیه به کار رفته در آن است. در ساخت این محصولات معمولا از ورق‌های فولادی، ورق سیاه در گریدهای مختلف، انواع ورق‌های استیل و آلومینیوم استفاده می‌شود. به علاوه برخی پروفیل‌ها گالوانیزه نیز می‌شوند تا در برابر زنگ خوردگی مقاومت بیشتری پیدا کنند و این تفاوت نیز باعث تفاوت در  قیمت این محصول می شود. علاوه بر ماده اولیه (جنس) عواملی چون ضخامت، سایز و وزن جزو عوامل ذاتی تاثیرگذار در قیمت این محصول هستند. البته مولفه‌های بیرونی دیگری چون نرخ ارز، بازار عرضه و تقاضا، تورم، قیمت آهن آلات جهانی، هزینه‌های حمل‌و‌نقل، برند و کارخانه تولیدکننده و روش تولید را نیز نباید فراموش کرد.

  • روش تولید

پروفیل به روش‌های نورد سرد و گرم و روش مرکب تولید می‌شود و در تولیدات ساختمانی کاربرد دارد. 

1. در روش نورد سرد، ورق‌های فولادی به کمک فرایند پرس و خم، شکل داده می‌شوند. پروفیل‌هایی که به این شکل تولید می‌شوند معمولا برای کارهای اصلی ساختمانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند بلکه در کارهای سرپایی و سبک کاربرد دارند. پروفیل‌های ساختمانی که به روش نورد سرد تولید می‌شوند، در ساخت تیرهای سقف کاذب، چارچوب درها و ناودان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. 

2. در روش نورد گرم، قطعات شمش فولادی را تحت دماهای بالا نورد می‌کنند. محصول نهایی به صورت سپر، میلگرد، ورق، قوطی، تسمه و لوله مورد استفاده قرار می‌گیرد. محصولاتی که به این روش ساخته می‌شوند در برابر فشار بیرونی مقاومت خوبی دارند و دوربسته هستند.

3. روش مرکب هم ترکیبی از دو روش نورد سرد و گرم است. به عبارت دیگر، یک پروفیل مرکب نتیجه اتصال تعدادی پروفیل نورد سرد و گرم است که از این نوع مقاطع فولادی مرکب در ساخت نبشی دوبل و ناودانی دوبل استفاده می‌شود.

  • کارخانه تولید‌کننده 

بی شک یکی از عوامل تاثیرگذار بر قیمت پروفیل، کارخانه تولیدکننده آن است. کارخانه‌های مختلف با در نظر گرفتن عوامل متعددی مانند روش تولید، تجهیزات، استانداردها و نیروی انسانی، قیمت‌های متنوعی را برای تولیدات خود در نظر می‌گیرند. در حوزه پروفیل ساختمانی نیز شرکت‌های بسیاری اقدام به تولید آن می‌کنند اما مهم‌ترین برندهای این محصول در کشور عبارتند از: 

راهنمای خرید پروفیل ساختمانی از پیوان 

افرادی که در مشاغل آنها نیاز به خریداری انواع پروفیل‌ وجود دارد، با توجه به نوسان موجود در بازار ایران، باید ضمن آشنایی با عوامل تاثیرگذار در این موضوع، قیمت روز این محصول را از یک منبع موثق به صورت آنلاین استعلام کنند. پس اگر می‌خواهید به عنوان یک خریدار یا ساختمان‌ساز، برای خرید پروفیل ساختمانی اقدام کنید، حتما قیمت روز آن را در پلتفرم‌های معتبری مانند «پیوان» استعلام بگیرید. پیوان با پنج دهه فعالیت در فروش انواع آهن‌آلات یکی از معتبرترین مراکز فروش پروفیل ساختمانی محسوب می‌شود که امکان بررسی و خرید اینترنتی انواع محصولات فلزی را برای خریداران فراهم نموده است. 

برای اطلاع از قیمت روز پروفیل ساختمانی، کافی است به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کنید. در این بخش نمودارها و جداول قیمت کارخانه‌های مختلف به صورت تفکیک شده وجود دارد و شما با کلیک روی هر محصول، برای بررسی و خرید به صفحه مورد نظر خود ارجاع داده می‌‌شوید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

سوالات متداول