تابلو برق

تابلو برق (Electrical Enclosure) به مجموعه‌ای از تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی گفته می‌شود که دربردارنده کلیدها یا ابزار قطع و وصل تابلو برق، قطعات کنترلی و حفاظتی و نظارتی و لوازم نمایشگر (ولتاژ، جریان، فرکانس، توان و…) است. معمولا برای ساخت انواع تابلو برق‌ از ورق روغنی CRC و ورق سیاه  ST37 (ساخت بدنه و درب) و ورق گالوانیزه (ساخت بدنه اصلی و سینی تابلو برق) استفاده می‌شود.

انواع ورق‌های فولادی کاربردی در تابلوسازی

ورق‌های فولادی مورد استفاده در ساخت تابلوبرق‌ها عبارت‌اند از:

ساخت بدنه و سینی تابلوهای فشار ضعیف

برای ساخت تابلو برق‌های ایستاده به ورق‌هایی به‌ضخامت ۲ میلی‌متر نیاز است. تمامی اتصالات نیز به‌واسطه پیچ و مهره‌های آبکاری‌شده یا کرومه‌شده همراه با واشرهای تخت و فنری انجام ‌می‌شود. استفاده از پروفیل نیز برای جلوگیری از تاب‌دار شدن تابلوهای برق است. لازم به ذکر است که سینی‌ها و صفحات داخلی تابلوها نیز از ورق گالوانیزه ساخته می‌شوند. ورق‌های گالوانیزه شرایط لازم را برای مقاوت در برابر خوردگی و شوک‌های حرارتی و... فراهم می‌کنند.

ساخت بدنه و سینی تابلوبرق‌های فشار متوسط

ضخامت ورق‌های روغنی لازم برای ساخت تابلو برق‌های ایستاده فشار متوسط ۲ میلی‌متر است. همچنین برای ساخت این تابلوها باید از پروفیل نوع C استفاده کرد. برای ساخت بخش سینی نیز ورق‌های گالوانیزه HDG ا مورداستفاده قرار می‌گیرند.

قیمت محصولات تابلو برق

قیمت ورق استیل 304

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق استیل 304 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
1/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,231,7001,130,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 100 - 2B
1/5
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 125 - 2B
1/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 100 - 2B
2
100
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 125 - 2B
2
125
سانتیمتر/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 100
3
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 150
3
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
1,188,1001,090,000

قیمت ورق استیل 316

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق استیل 316 - ضخامت 1/5 - رول عرض 100
1/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
2,071,1001,900,000
ورق استیل 316 - ضخامت 2 - ابعاد 300*150
2
150*300
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
2,071,1001,900,000
ورق استیل 316 - ضخامت 3 - ابعاد 300*150
3
150*300
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
2,071,1001,900,000

قیمت ورق استیل 430

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق استیل 430 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
1/5
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
999,600917,000
ورق استیل 430 - ضخامت 2 - رول عرض 100
2
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
999,600917,000
ورق استیل 430 - ضخامت 2 - رول عرض 125
2
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
999,600917,000
ورق استیل 430 - ضخامت 3 - رول عرض 150
3
150
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
999,600917,000

قیمت ورق روغنی

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
عرض ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق روغنی - 1 - فولاد غرب - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1 - فولاد غرب - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
297,600273,000
ورق روغنی - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
293,300269,000
ورق روغنی - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1.25 - فولاد غرب - رول عرض 100
1/25
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1.25 - فولاد غرب - رول عرض 125
1/25
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
286,700263,000
ورق روغنی - 1.25 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
1/25
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
293,300269,000
ورق روغنی - 1.25 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
1/25
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
293,300269,000

قیمت ورق گالوانیزه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
عرض ( cm )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق گالوانیزه - 1 - تاراز - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
292,200268,000
ورق گالوانیزه - 1 - تاراز - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
292,200268,000
ورق گالوانیزه - 1 - دشتستان - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/کیلوگرم
290,000266,000
ورق گالوانیزه - 1 - شهرکرد - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
294,300270,000
ورق گالوانیزه - 1 - شهرکرد - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
294,300270,000
ورق گالوانیزه - 1 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/کیلوگرم
302,000277,000
ورق گالوانیزه - 1 - کاشان - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
294,300270,000
ورق گالوانیزه - 1 - کاشان - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
294,300270,000
ورق گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
1
100
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
288,900265,000
ورق گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
1
125
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
288,900265,000

قیمت ورق اسیدشویی

آخرین بروزرسانی: ۲ مرداد
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
عرض ( cm )
وزن تئوری ( kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق اسید شویی - 2 - فولاد غرب - رول عرض 100
2
100
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2 - فولاد غرب - رول عرض 125
2
125
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
2
100
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
2
125
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
2/5
100
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
2/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 2/5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
2/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی -2.5 - فولاد غرب - رول عرض 100
2/5
100
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی -2.5 - فولاد غرب - رول عرض125
2/5
125
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید
ورق اسید شویی - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
3
100
سانتیمتر/کیلوگرم
تماس بگیرید

قیمت ورق سیاه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
ضخامت ( mm )
ابعاد ( cm )
وزن تئوری ( kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 200*100
2
100*200
31
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
229,000210,000%1
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 250*125
2
125*250
49
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
224,600206,000%1
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
2
100
-
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
224,600206,000%1
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
2
125
-
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
220,200202,000%1
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - 600*150
3
150*600
212
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
226,800208,000
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
3
150
-
سانتیمتر/شیت/کیلوگرم
222,400204,000
ورق سیاه - 8 - شیت فابریک قطعات - 600*120
8
120*600
453
کیلوگرم
201,700185,000
ورق سیاه - 10 - شیت فابریک قطعات - 600*120
10
120*600
566
کیلوگرم
189,700174,000
ورق سیاه - 12 - شیت فابریک قطعات - 600*120
12
120*600
680
کیلوگرم
189,700174,000
ورق سیاه - 15 - شیت فابریک قطعات - 600*120
15
120*600
849
کیلوگرم
189,700174,000

چرا مقاطع فولادی تابلو برق را از سایت پیوان بخریم؟

سایت پیوان با تکیه بر دانش و تجربه خود، امکان خرید و سفارش‌دهی آنلاین محصولات اختصاصی موردنیاز در ساخت تابلو برق را فراهم کرده است:.
  • مشاوره تخصصی و نیروی کنترل کیفی  QC
  • ضمانت خرید و تضمین کالا
  • پذیرش کالای مرجوعی
  • موجود بودن مقاطع فولادی در انبار تهران
  • ساعت کاری منعطف انبار (از ساعت 8 تا زمان تحویل کالا در همان روز)
  • ارائه بهترین و منصفانه‌ترین قیمت
  • نظارت بر ارسال دقیق در کوتاه‌ترین زمان ممکن
  • خدمات برش و فرمینگ و...
تماس با پیوان
در حال بارگزاری...