قیمت میلگرد امروز + قیمت میلگرد 8، 14،16 اصفهان، بناب ، بافق یزد، میانه، فایکو و آریان فولاد

همان‌طور که می‌دانید قیمت روز میلگرد با توجه به قیمت ارز و قیمت بورس کالا تعیین می‌شود. در سایت پیوان به‌عنوان دارنده کالای اصلی آهن و فولاد آخرین قیمت لحظه ای میلگرد درج می‌شود. همچنین اگر به دنبال اطلاع و استعلام قیمت روز میلگرد و خرید میلگرد از کارخانه هستید، کارشناسان متخصص پیوان می‌توانند با در اختیار گذاشتن اطلاعاتی نظیر قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان به روز و حتی قیمت میلگرد صادراتی ذوب آهن اصفهان به شما در این راستا کمک کنند. 

همچنین اگر ترجیح خریداران، خرید و قیمت میلگرد استیل در حجم بالا و تولیدی کارخانه‌های دیگر باشد، امکان استعلام قیمت میلگرد میانه، قیمت میلگرد اهواز، قیمت میلگرد راد همدان، قیمت میلگرد زاگرس و غیره وجود دارد. اگر به دنبال قیمت میلگرد آجدار از درب کارخانه هستید، در بخش جداگانه‌ای قیمت میلگرد A2، قیمت میلگرد A3، قیمت میلگرد A4 نیز متناسب با نوسانات بازار ارز و قیمت روز آهن درج شده است.

میلگرد بافق یزد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 8 - A3 - بافق یزد - 12 متری
8
6
شاخه/کیلوگرم
183,200168,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - بافق یزد - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
170,100156,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - بافق یزد - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
167,900154,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - بافق یزد - 12 متری
14
14
سانتیمتر/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - بافق یزد - 12 متری
16
18
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - بافق یزد - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - بافق یزد - 12 متری
20
29
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - بافق یزد - 12 متری
22
34
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - بافق یزد - 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - بافق یزد - 12 متری
28
57
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000

میلگرد امیرکبیر خزر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 8 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
8
4
شاخه/کیلوگرم
165,700152,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
20
30
سانتیمتر/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000

میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 12 - A3 - نیشابور - 12 متری
12
11
شاخه/کیلوگرم
167,900154,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - نیشابور - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - نیشابور - 12 متری
16
19
شاخه/غیر وزنی/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - نیشابور - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - نیشابور - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - نیشابور - 12 متری
22
36
شیت/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - نیشابور - 12 متری
25
47
شیت/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - نیشابور - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - نیشابور - 12 متری
32
76
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 36 - A3 - نیشابور - 12 متری
36
96
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000

میلگرد جهان فولاد سیرجان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 12- A3 - سیرجان - 12 متری
12
7
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 14- A3 - سیرجان - 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 16- A3 - سیرجان - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
تماس بگیرید
میلگرد آجدار 18- A3 - سیرجان - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 20- A3 - سیرجان - 12 متری
20
29
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 22- A3 - سیرجان - 12 متری
22
34
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - سیرجان - 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - سیرجان - 12 متری
28
57
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - سیرجان - 12 متری
32
75
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000

میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 14 - A3 - میانه - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - میانه - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - میانه - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - میانه - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - میانه - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - میانه - 12 متری
25
47
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - میانه - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - میانه - 12 متری
32
76
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000

میلگرد کاوه اروند

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 10- A3 - اروند- 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 12- A3 - اروند- 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 14- A3 - اروند- 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 16- A3 - اروند- 12 متری
16
18
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 18- A3 - اروند- 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 20- A3 - اروند- 12 متری
20
29
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - اروند- 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
153,700141,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - اروند- 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - اروند- 12 متری
32
75
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000

میلگرد آریان فولاد

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 10 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
16
18
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000

میلگرد ذوب آهن اصفهان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
12
11
شاخه/کیلوگرم
170,100156,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
161,400148,000

میلگرد اهواز

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 12 - A3 - گروه ملی - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - گروه ملی - 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - گروه ملی - 12 متری
16
18
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - گروه ملی - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - گروه ملی - 12 متری
20
29
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - گروه ملی - 12 متری
32
75
شاخه/کیلوگرم
162,500149,000

میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 14 - A3 - فایکو - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - فایکو - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - فایکو - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - فایکو - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - فایکو - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - فایکو - 12 متری
25
47
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - فایکو - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - فایکو - 12 متری
32
76
شاخه/کیلوگرم
159,200146,000

میلگرد سیادن ابهر

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 8 - A2 - ابهر - 12 متری
8
5
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - ابهر - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - ابهر - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - ابهر - 12 متری
12
11
شاخه/کیلوگرم
164,600151,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - ابهر - 12 متری
12
11
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - ابهر - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - ابهر - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - ابهر - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - ابهر - 12 متری
20
30
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - ابهر - 12 متری
22
36
شاخه/کیلوگرم
163,500150,000

میلگرد فولاد روهینا

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 28 - A3 - روهینا - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
170,100156,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - روهینا - 12 متری
32
76
شاخه/کیلوگرم
170,100156,000

میلگرد خرمدشت تاکستان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 10 - A2 - خرمدشت - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
154,800142,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - خرمدشت - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
154,800142,000

میلگرد هیربد زرندیه

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
160,300147,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری
12
10
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری
14
14
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری
16
18
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری
18
23
شاخه/کیلوگرم
157,000144,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری
20
29
شاخه/کیلوگرم
157,000144,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری
25
46
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری
28
58
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری
32
76
شاخه/کیلوگرم
158,100145,000

میلگرد کویر کاشان

آخرین بروزرسانی: ۱۲ آذر
عنوان کالا
سایز ( mm )
وزن واحد ( Kg )
محل تحویل
واحد
قیمت ( ریال )
سفارش
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری
8
5
شاخه/کیلوگرم
181,000166,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری
10
7
شاخه/کیلوگرم
174,400160,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری
12
11
شاخه/کیلوگرم
174,400160,000
میلگرد ساده 12 - کاشان - 6 متری
12
5
شاخه/کیلوگرم
200,600184,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری
14
15
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد ساده 14 - کاشان - 6 متری
14
8
شاخه/کیلوگرم
200,600184,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری
16
19
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد ساده 16 - کاشان - 6 متری
16
10
شاخه/کیلوگرم
200,600184,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - کاشان - 12 متری
18
24
شاخه/کیلوگرم
166,800153,000
میلگرد ساده 18 - کاشان - 6 متری
18
12
شاخه/کیلوگرم
200,600184,000
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

قیمت میلگرد سایز 8

اطلاع از قیمت میلگرد سایز 8 ساده برای بسیاری از صنعتگران که خرید روزانه میلگرد را انجام میدهند، دارای اهمیت است. از این رو، دریافت قیمت میلگرد امروز برای آن‌ها به یکی از دغدغه‌های بزرگ تبدیل شده و اهمیت زیادی دارد. از این میلگرد در ساخت مش فولادی و خاموت استفاده می‌شود، بنابراین به میلگرد فولادی نیز معروف است. به همین دلیل یک کالای استراتژیک محسوب می‌شود.از دیگر کاربردهای میلگرد سایز 8 اصفهان می‌توان به موارد همچون ساخت دیوارهای نگهدارنده و ستونی، ساخت نقطه اتصال تکیه‌گاه پل‌ها و تیرها اشاره کرد. عمده‌ترین کاربرد میلگرد سایز 8 برای ساخت خاموت است که برای پی‌ریزی ساختمان‌ها و آرماتوربندی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در واقع از میلگرد سایز 8 بناب می‌توان به عنوان یک میلگرد تقویتی تیرچه و تیر یاد کرد.

قیمت میلگرد 12

دریافت قیمت میلگرد 12 امروز به صورت روزانه از سایت پیوان و صفحه محصولات امکان پذیر و قابل بررسی است. از آنجا که میلگرد 12 به دلیل مقاومت در برابر نیروهای کششی، نقش مهمی در پروژه‌های ساخت‌وساز برای بسیاری از کارفرمایان دارد، خرید میلگرد 12 با بهترین قیمت میلگرد 12 در زمان مناسب اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. لازم به ذکر است که قیمت روز میلگرد 12 تا حدود زیادی به گرید میلگرد و همچنین وزن آن که بین 10 تا 11 کیلومتر است، بستگی دارد.

قیمت میلگرد 14

قیمت روز میلگرد 14 نیز به عوامل متعددی بستگی دارد. درواقع باید گفت که نوع و آلیاژ میلگرد ساده 14 با نوع آج دار و استنلس استیل آن متفاوت است. البته قیمت میلگرد 14 به دلیل کاربرد در ساختمان‌سازی برای صاحبان پروژه‌ها مهم می‌باشد. از مهم‌ترین آن ها می توان میلگرد 14 ذوب آهن که به میلگرد ۱۴ ذوبی مشهور است را نام برد. از این رو اگر قیمت میلگرد 14 اصفهان امروز در پایین‌ترین حالت ممکن توسط منابع معتبر خرید و فروش میلگرد ارائه شود، این امر یک مزیت رقابتی برای این محصول پرتقاضا محسوب می‌شود.

قیمت میلگرد 16

یکی از کارخانه‌های معتبر و شناخته‌شده جهت بررسی قیمت میلگرد 16 ساده و قیمت میلگرد 16 آجدار که طبق استاندارد A3، میلگرد تولید می‌کند، کارخانه میانه است. در سایت پیوان قیمت میلگرد 16 میانه همچون سایر محصولات آن با فیلتر خرید میلگرد از کارخانه و انبار قابل بررسی است.همچنین اگر قیمت میلگرد ظفر بناب در بازار یا قیمت میلگرد فایکو در بازار و قیمت میلگرد 16 شاهرود برای شما اهمیت ویژه دارد، کارشناسان پیوان می‌توانند جدول فروش محصولات این کارخانه ها را در طول یک هفته گذشته در زمان خرید میلگرد 16 امروز به شکل قیمت روزانه میلگرد، در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید بهترین خرید مقرون به صرفه را داشته باشید.

قیمت میلگرد 18

قیمت میلگرد 18 بناب از نوع گرید A3 به عنوان یک کالای مهم که جزو مصالح اصلی پروژه‌های ساخت و ساز است، به شکل قیمت میلگرد 18 امروز در سایت پیوان درج می‌شود. میلگرد سایز 18 اولین سایز از میلگردهای سایز بزرگ است، که مصارف خاص و مهمی دارد. کیفیت و همین‌طور قیمت روز میلگرد  18 فایکو تا حدود زیادی به استاندارد و خرید میلگرد 18 از کارخانه و انبار تولیدکننده آن بستگی دارد.این نوع میلگرد نیز در دو نوع ساده و آجدار تولید می‌شود. برای هر پروژه توجه به نوع میلگرد و نوع آج میلگرد (A1، A2، A3 و A4) ضروری است. برای استعلام قیمت میلگرد 18 امروز، همین‌طور قیمت میلگرد فولاد بافق یزد، قیمت میلگرد نیشابور و… می‌توانید از کارشناسان پیوان راهنمایی بگیرید. 

برای ثبت سفارش و خرید میلگرد با شماره 45171 میتوانید تماس حاصل فرمایید.

با مراجعه به سایت پیوان امکان تهیه و مشاهده کلیه قیمت های روز میلگردها موجود می‌باشد.

هزینه انبارداری، باسکول و حمل و نقل آهن و فولاد به عهده خریدار است.

بله امکان بازدید کالا در انبار پیوان و تایید کیفیت کالا جهت خرید قبل از واریز وجه و تایید نهایی وجود دارد.

میلگرد ساده، میلگرد استنلس استیل و میلگرد آجدار از انواع اصلی میلگرد در سایت پیوان هستند.
تماس با پیوان
در حال بارگزاری...