قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد شاهرود
۱۹ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - شاهرود - 12 متری
27,100
میلگرد آجدار 12 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,900
میلگرد آجدار 14 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 16 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 18 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 20 - A3 - شاهرود - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 22 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 25 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 28 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 32 - A3 - شاهرود - 12 متری
26,900
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
محصولات شاهرود
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره

سوالات متداول