قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
۱۹ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,500
میلگرد آجدار 14 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 16 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 18 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 20 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,100
میلگرد آجدار 22 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,200
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
محصولات یزد (احرامیان)
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره