قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)

قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
۲ اردیبهشت ۱۷:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
25,500
میلگرد آجدار 14 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 16 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 18 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 20 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,700
میلگرد آجدار 22 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 25 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 28 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,600
میلگرد آجدار 32 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
24,800
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
محصولات یزد (احرامیان)
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره