قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر

قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
۱۹ تیر ۱۳:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,700
میلگرد آجدار 10 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 10 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,500
میلگرد آجدار 12 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,900
میلگرد آجدار 12 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
26,100
میلگرد آجدار 14 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 16 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 18 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 20 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 22 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 25 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,600
میلگرد آجدار 28 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,800
میلگرد آجدار 32 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
25,800
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
محصولات امیرکبیر خزر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره

سوالات متداول