تضمین قیمت

خرید مستقیم از صاحب بار

کنترل کیفی

بررسی تخصصی سفارش قبل و بعد از بارگیری

ارسال فوری

سبد کالایی کامل، موجود در انبار اختصاصی

پشتیبانی

پاسخگو مشتریان در 7 روز هفته به صورت 24 ساعت
نیاز به مشاوره دارید؟
همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-45171
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - نرگس کازرانی
نرگس کازرانی
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - محمدرضا موسایی
محمدرضا موسایی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - مهدیه آباده
مهدیه آباده
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - رویا فیض آسا
رویا فیض آسا
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - مجید آژیر
مجید آژیر
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - ژینا فتحی
ژینا فتحی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین

قیمت ورق سیاه

قیمت ورق سیاه ضخامت 2
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 200*100
338,000
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - 250*125
329,000
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
334,000
ورق سیاه - 2 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
325,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 2
قیمت ورق سیاه ضخامت 3
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - 600*150
324,000
ورق سیاه - 3 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
320,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 3
قیمت ورق سیاه ضخامت 4
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - 600*150
324,000
ورق سیاه - 4 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
320,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 4
قیمت ورق سیاه ضخامت 5
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 5 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 5- فولاد مبارکه - رول عرض 150
308,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 5
قیمت ورق سیاه ضخامت 6
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 6 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
308,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 6
قیمت ورق سیاه ضخامت 8
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200*200
370,000
ورق سیاه - 8 - اکسین اهواز - 600/1200*200
364,000
ورق سیاه - 8 - شیت فابریک قطعات - 600*120
284,000
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 8 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
308,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 8
قیمت ورق سیاه ضخامت 10
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200*200
328,000
ورق سیاه - 10 - اکسین اهواز - 600/1200*200
322,000
ورق سیاه - 10 - شیت فابریک قطعات - 600*120
280,000
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 10 - فولاد مبارکه - رول عرض 150
308,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 10
قیمت ورق سیاه ضخامت 12
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200*200
328,000
ورق سیاه - 12 - اکسین اهواز - 600/1200*200
322,000
ورق سیاه - 12 - شیت فابریک قطعات - 600*120
280,000
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 12 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
308,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 12
قیمت ورق سیاه ضخامت 15
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200*200
328,000
ورق سیاه - 15 - اکسین اهواز - 600/1200*200
322,000
ورق سیاه - 15 - شیت فابریک قطعات - 600*120
280,000
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه - 600*150
312,000
ورق سیاه - 15 - فولاد مبارکه -رول عرض 150
308,000
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600*125
252,000
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600*125
244,000
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600*150
269,000
ورق سیاه - 15 - کاویان اهواز - 600*150
262,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 15
قیمت ورق سیاه ضخامت 20
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200*200
286,000
ورق سیاه - 20 - اکسین اهواز - 600/1200*200
280,000
ورق سیاه - 20 - فولاد اصفهان - 600 * 100
246,000
ورق سیاه - 20 - فولاد اصفهان - 600 * 100
239,000
ورق سیاه - 20 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
245,000
ورق سیاه - 20 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
241,000
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز - 600*150
269,000
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز - 600*150
253,000
ورق سیاه - 20 - کاویان اهواز -600*125
236,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 20
قیمت ورق سیاه ضخامت 25
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200*200
286,000
ورق سیاه - 25 - اکسین اهواز - 600/1200*200
280,000
ورق سیاه - 25 - فولاد اصفهان - 600 * 100
243,000
ورق سیاه - 25 - فولاد اصفهان - 600 * 100
240,000
ورق سیاه - 25 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
245,000
ورق سیاه - 25 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
241,000
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600*125
252,000
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600*125
236,000
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600*150
269,000
ورق سیاه - 25 - کاویان اهواز - 600*150
253,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 25
قیمت ورق سیاه ضخامت 30
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200*200
286,000
ورق سیاه - 30 - اکسین اهواز - 600/1200*200
280,000
ورق سیاه - 30 - فولاد اصفهان - 600 * 100
246,000
ورق سیاه - 30 - فولاد اصفهان - 600 * 100
242,000
ورق سیاه - 30 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
248,000
ورق سیاه - 30 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
244,000
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 125*طول
252,000
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 125*طول
236,000
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 150*طول
269,000
ورق سیاه - 30 - کاویان اهواز - 150*طول
261,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 30
قیمت ورق سیاه ضخامت 35
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200*200
305,000
ورق سیاه - 35 - اکسین اهواز - 600/1200*200
299,000
ورق سیاه - 35 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
248,000
ورق سیاه - 35 - فولاد خرم آباد - ابعاد 600*125
244,000
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 125*طول
252,000
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 125*طول
244,000
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 150*طول
269,000
ورق سیاه - 35 - کاویان اهواز - 150*طول
261,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 35
قیمت ورق سیاه ضخامت 40
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200*200
305,000
ورق سیاه - 40 - اکسین اهواز - 600/1200*200
299,000
ورق سیاه - 40 - فولاد خرم آباد - ابعاد طول*125
248,000
ورق سیاه - 40 - فولاد خرم آباد - ابعاد طول*125
244,000
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 125*طول
244,000
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 150*طول
263,000
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 125*طول
252,000
ورق سیاه - 40 - کاویان اهواز - 150*طول
269,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 40
قیمت ورق سیاه ضخامت 50
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200*طول
337,000
ورق سیاه - 50 - اکسین اهواز - 200*طول
331,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 50
قیمت ورق سیاه ضخامت 60
۲۹ شهریور ۰۸:۰۶
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200*طول
335,000
ورق سیاه - 60 - اکسین اهواز - 200*طول
329,000
مشاهده لیست قیمت ورق سیاه ضخامت 60
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
نیاز به مشاوره دارید؟
همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-45171

قیمت ورق st37

قیمت ورق سیاه با توجه به اهمیتی که در صنایع مختلف دارد یکی از موضوعات مهم در صنایع مختلف محسوب می شود. این ورق نوعی ورق فولادی است که به روش نورد گرم و بعضا به روش نورد سرد تولید می شود. همانطور که از نام این ورق مشخص است، رنگ آن سیاه است و در اندازه های مختلفی تولید می شود. اگر به دنبال خرید ورق سیاه هستید، قطعا موضوع قیمت آن برای شما اهمیت دارد. در این مطلب از سایت پیوان قصد داریم تا در ارتباط با قیمت روز ورق سیاه، قیمت ورق سیاه 1.5 میل و قیمت انواع قیمت ورق آهن توصیحاتی ارایه دهیم؛ با ما همراه باشید.

قیمت انواع ورق سیاه

برای آشنایی بیشتر با قیمت روز ورق st37 بهتر است ابتدا قیمت انواع ورق سیاه را تک به تک مورد بررسی قرار داده و عوامل موثر بر قیمت انواع ورق سیاه را به شما توضیح دهیم. در این صورت احتمالا با دید بازتری نسبت به خرید ورق آهن سیاه اقدام خواهید کرد. انواع این ورق با معیارهای مختلفی دسته بندی می شود. برای مثال ورق سیاه را بر اساس کلاف یا رول بودن، شیت بودن، آلیاژ مورد استفاده در آن و… دسته بندی می کنند. قیمت ورق آهن سیاه در هر کدام از این دسته بندی ها تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی متفاوت است.

قیمت ورق سیاه فابریک یا شیت

قیمت ورق سیاه فابریک بسیار مهم است. می‌توان گفت که قیمت ورق آهن سیاه فابریک که در ضخامت‌های بالای پانزده میلی‌متر به تولید می رسد بسیار متنوع است. باید به این نکته توجه داشت که شما در هر سایزی که میخواهید می توانید اقدام به خرید ورق سیاه فابریک یا شیت کنید؛ اما به‌طور کل در ابعادهای زیر بیشترین تولیدات را شاهد هستیم:👇

۱۰۰۰*۲۰۰۰

 ۱۲۵۰*۲۵۰۰

۱۰۰۰*۶۰۰۰

۱۵۰۰*۶۰۰۰

۲۰۰۰*۶۰۰۰

۲۰۰۰*۱۲۰۰۰

قیمت ورق st37 کارخانه های مختلف

ورق سیاه توسط کارخانه‌های بزرگ صنعتی از جمله کارخانه فولاد مبارکه، کاویان، اکسین اهواز و… تولید می‌شود؛ اما لازم به ذکر است که معمولاً قیمت روز ورق سیاه کارخانه‌های مختلف با هم تفاوت دارد. چیزی که باعث تفاوت نمودار قیمت روز ورق سیاه تولیدی کارخانه‌های مختلف می‌شود، ابعاد ورق سیاه و وزن ورق سیاه و همچنین تولیدکننده ورق سیاه st37  است که تاثیر زیادی بر میزان خرید و فروش ورق سیاه دارد. در ادامه به قیمت ورق سیاه در هر یک از کارخانه های تولیدکننده اش می پردازیم.

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان

فولاد مبارکه اصفهان از کارخانه‌های شناخته‌شده در زمینه تولید و تهیه فولاد به روش نورد گرم است که دارای 30 سال سابقه در زمینه تولیدات ورق st37 است. لازم به ذکر است که قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه اصفهان بر اساس کیلوگرم محاسبه می‌شود. در ادامه، ضخامت ورق سیاه تولید کارخانه فولاد مبارکه و قیمت ورق سیاه اصفهان به طور جداگانه آمده است:

 1. ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ۲ و ۲.۵ میلی‌متر با عرض‌های ۱ و ۱.۲۵ متر
 2. ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت‌های ۳ و ۴ میلی‌متر با عرض ۱.۲۵ و ۱.۵ متر
 3. ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت‌های ۵، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲ و ۱۵ میلی‌متر با عرض ۱.۵ متر
 4. قیمت ورق سیاه 1.5 میل فولاد مبارکه
 5. ورق سیاه فولاد مبارکه با ضخامت ضخامت ۸ میلی‌متر با عرض ۱.۲۵ متر

برای اطلاع از قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه می توانید اطلاعات همین صفحه از سایت پیوان را مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه کاویان اهواز

اگر قصد خرید ورق آهن سیاه با ضخامت بالا دارید، باید به دنبال قیمت ورق سیاه کاویان باشید. قیمت ورق سیاه کاویان بسته به ضخامت آن از حدود 8 تا ۴۰ میلی‌متر با عرض 1.25 تا 1.5 متر در بازار موجود است. قیمت ورق سیاه (ST37) کاویان اهواز موجود در انبار تهران یا قیمت ورق st37 اهواز موجود در همانجا متفاوت است.

قیمت ورق فولادی st37 در همین صفحه موجود است.

قیمت ورق سیاه اکسین خوزستان

ضخامت ورق‌ سیاه اکسین خوزستان معمولا بالای ۴۰ میلی‌متر در عرض ۲ متر است. قیمت ورق  آهن سیاه اکسین با ضخامت 8، 10، 12، 15 و 20 تا عرض 1.5 و محل تحویل (تهران یا اهواز) نیز در همین صفحه درج شده است. ظرفیت تولید این کارخانه به بیش از یک میلیون تن در سال می‌رسد. ورق سیاه اکسین در دو استاندارد st37  و st52 تولید می شود. کارخانه اکسین امکان تولید تا عرض 4.5 متر (بنا به درخواست و به شکل سفارشی) را دارد. برای استعلام قیمت ورق st52 کلیک کنید.

قیمت ورق آهن سیاه قطعات

شیت فابریک قطعات در ابعاد 600*120 تولید می‌شود. در انبار تهران ورق سیاه قطعات 8، 10، 12 و 15 موجود است. تفاوت قیمت ورق سیاه قطعات به دلیل تفاوت در وزن هر کدام از آن‌هاست؛ وگرنه ابعاد همه آن‌ها یکسان است.

قیمت ورق فولادی st37

قیمت ورق فولادی st37 به عنوان یکی از مهم ترین انواع تولیدات ورق سیاه st37 از اهمیت بالایی برخوردار است. این فولاد غیر آلیاژی بسیار پر کاربرد است. دلیل این موضوع نیز به خواص این ورق بر می گردد.  قیمت ورق فولادی st37 نیز بسته به کارخانه تولیدی، قطر، اندازه و مشخصات دیگر، بسیار متفاوت است. شما می توانید قیمت روز ورق سیاه st37 را نیز در همین سایت و همین صفحه مشاهده کنید.

قیمت ورق سیاه کارخانه های مختلف | قیمت ورق سیاه برش خورده و رول

راهنمای خرید ورق سیاه

اگر به دنبال خرید ورق سیاه st37 هستید، می‌توانید به‌ راحتی و بدون هدر دادن وقت از طریق سایت های اینترنتی اقدام به بررسی قیمت ورق سیاه در سایز و ابعاد مورد نظر خود کنید. همچنین امکان برش ورق سیاه در ابعاد دلخواه و مورد نیاز برای شما صنعتگران عزیز وجود دارد؛ بنابراین با مشاهده قیمت ورق سیاه ST37 فابریک کارخانه‌های مختلف می توانید به مقایسه قیمت انواع ورق سیاه پرداخته و خرید آنلاین ورق st37 را با بالاترین سود تجربه کنید. در سایت پیوان درج قیمت‌ به ‌روز ورق st37 بر اساس قیمت‌ جهانی ورق سیاه، خدمات مشاوره قبل از خرید، صدور فوری فاکتور، حمل و نقل مرسوله و تحویل آن در محل وجود دارد.

ضمنا در نظر داشته باشید منظور از شیت یا ورق فابریک هم ورق‌هایی است که در کارخانه و در اندازه مشخص برش داده می‌شوند. معمولاً قیمت ورق سیاه برش خورده با قیمت ورق سیاه ST37 رولی و ورق آهن st37 متفاوت است. رایج‌ترین ابعاد شیت‌ها عبارت است از:

 • ورق سیاه ابعاد ۲۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر
 • ورق سیاه ابعاد ۲۵۰۰*۱۲۵۰ میلی متر
 • ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۰۰۰ میلی متر
 • ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۱۵۰۰ میلی متر
 • ورق سیاه ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر
 • ورق سیاه ابعاد ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ میلی متر

قیمت ورق سیاه 1.5 میل

ورق سیاه 1.5 میل به دلیل ضخامت کمی دارد که دارای خاصیت انعطاف پذیری مناسبی است. در نتیجه، در صنایعی که فرمینگ و شکل پذیری اهمیت ویژه‌ای دارد، مورد استفاده قرار میگیرد. ورق سیاه 1.5 میل فابریک نسبت به ورق سیاه 1.5 میل برش خورده تقاضای بیشتری دارد؛ زیرا در بعضی موارد هنگام برش به دلیل ضخامت کم ورق لبه های آن دچار تاب و چین میگردد؛ بنابراین خدمات حرفه ای برش و فرمینگ برای صنعتگرانی که لزوم کار آن ها داشتن ورق سیاه برش خورده مناسب است حائز اهمیت می باشد. در سایت پیوان امکان خرید ورق سیاه 1.5 و اطلاع از قیمت ورق سیاه 1.5 میل برش خورده و فابریک امکان پذیر است.

قیمت ورق سیاه 2 میل

ورق سیاه 2 میل همان‌طور که از نامش پیداست، ورق سیاهی است که طی نورد گرم تولید شده و اندازه ضخامت آن به‌اندازه 2 میلی‌متر است. از ورق سیاه 2 میل برای ساخت و تولید قطعات خاصی استفاده می‌شود که در آن‌ها ظرافت ورق سیاه اهمیت دارد. از آنجا که ضخامت و ابعاد ورق سیاه نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت آن دارد، قیمت ورق سیاه 2 میل در اصفهان نسبت به قیمت ورق آهن سیاه که ضخامت بیشتری دارد، کمتر است. برای اطلاع از قیمت ورق سیاه 2 میل به قسمت بالایی همین صفحه مراجعه کنید.

قیمت ورق سیاه 3 میل

ازآنجاکه ورق سیاه 3 میل در صنایع مختلفی نظیر ساخت مخازن تحت فشار، صنایع حوزه کشاورزی و… کاربرد دارد، از این رو، قیمت ورق سیاه 3 میل برای بسیاری از صنعتگران مهم و حیاتی است. قیمت ورق سیاه 3 میل فولاد مبارکه با توجه به ضخامت بیشترکمی گران تر است. 

جمع بندی نهایی قیمت ورق سیاه 

در این مطلب توضیحاتی در مورد خرید ورق سیاه و قیمت ورق آهن سیاه را مورد بررسی قرار دادیم. این ورق‌ها همچنین در صنایع گوناگون مانند کشتی‌سازی و ماشین‌سازی و همچنین صنایع سنگین کاربرد فراوانی داشته است. همیشه قبل از خرید ورق سیاه بهتر است از طریق اینترنت اطلاعاتی در مورد قیمت روز ورق سیاه و راه های خرید آن اطلاعاتی کسب کنید تا خریدی بهینه داشته باشید. سایت پیوان یکی از سایت هایی است که در آن می توانید قیمت ورق سیاه، قیمت ورق گالوانیزه و دیگر انواع ورق را مشاهده کنید. در صورتی که سوالات بیشتری در ذهن شما وجود دارد می توانید با کارشناسان سایت پیوان تماس حاصل کنید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

سوالات متداول