قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
پیوان ورق گالوانیزه
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - رضا معصومی
رضا معصومی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - شیوا گودرزی
شیوا گودرزی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - علی کشاورز
علی کشاورز
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - رویا فیض آسا
رویا فیض آسا
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - ژینا فتحی
ژینا فتحی
کارشناس فروش

قیمت ورق گالوانیزه

قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 2 - شهریار تبریز - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 2 - شهریار تبریز - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 2.5 - شهریار تبریز - رول عرض 100
63,300
ورق گالوانیزه - 2.5 - شهریار تبریز - رول عرض 125
63,300
ورق گالوانیزه - 3 - شهریار تبریز - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 3 - شهریار تبریز - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 3.5 - شهریار تبریز - رول عرض 100
71,900
ورق گالوانیزه - 4 - شهریار تبریز - رول عرض 100تماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز
قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.5 - کاشان - رول عرض 100
47,200
ورق گالوانیزه - 0.5 - کاشان - رول عرض 125
47,200
ورق گالوانیزه - 0.6 - کاشان - رول عرض 100
44,900
ورق گالوانیزه - 0.6 - کاشان - رول عرض 125
44,900
ورق گالوانیزه - 0.7 - کاشان - رول عرض 100
43,500
ورق گالوانیزه - 0.7 - کاشان - رول عرض 125
43,500
ورق گالوانیزه - 0.8 - کاشان - رول عرض 100
43,100
ورق گالوانیزه - 0.8 - کاشان - رول عرض 125
43,100
ورق گالوانیزه - 0.9 - کاشان - رول عرض 100
43,100
ورق گالوانیزه - 0.9 - کاشان - رول عرض 125
43,100
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 100
46,300
ورق گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 125
46,300
ورق گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100
44,200
ورق گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125
44,200
ورق گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100
43,800
ورق گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125
43,800
ورق گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100
42,000
ورق گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125
42,000
ورق گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100
41,500
ورق گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125
41,500
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال و بختیاری
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.4 - تاراز - رول عرض 100
47,700
ورق گالوانیزه - 0.5 - تاراز - رول عرض 100
45,900
ورق گالوانیزه - 0.5 - تاراز - رول عرض 125
45,900
ورق گالوانیزه - 0.6 - تاراز - رول عرض 100
44,600
ورق گالوانیزه - 0.6 - تاراز - رول عرض 125
44,600
ورق گالوانیزه - 0.7 - تاراز - رول عرض 100
43,700
ورق گالوانیزه - 0.7 - تاراز - رول عرض 125
43,700
ورق گالوانیزه - 0.8 - تاراز - رول عرض 100
43,200
ورق گالوانیزه - 0.8 - تاراز - رول عرض 125
43,200
ورق گالوانیزه - 0.9 - تاراز - رول عرض 100
43,200
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه تاراز چهارمحال و بختیاری
قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
۱۲ فروردین ۱۲:۰۱
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
45,600
ورق گالوانیزه - 0.5 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
45,600
ورق گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
43,800
ورق گالوانیزه - 0.6 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
43,800
ورق گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
41,500
ورق گالوانیزه - 0.7 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
41,500
ورق گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
40,600
ورق گالوانیزه - 0.8 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
40,600
ورق گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 100
40,600
ورق گالوانیزه - 0.9 - فولاد مبارکه - رول عرض 125
40,600
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه فولاد مبارکه اصفهان
قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.25 - دشتستان - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 0.30 - دشتستان - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 0.35 - دشتستان - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 0.37 - دشتستان - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 0.38 - دشتستان - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 0.47 - دشتستان - رول عرض125
45,600
ورق گالوانیزه - 0.48 - دشتستان - رول عرض 100
46,100
ورق گالوانیزه - 0.50 - دشتستان - رول عرض 100
45,400
ورق گالوانیزه - 0.58 - دشتستان - رول عرض 100
44,100
ورق گالوانیزه - 0.60 - دشتستان - رول عرض 125تماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه دشتستان
قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.4 - شهرکرد - رول عرض 100
46,900
ورق گالوانیزه - 0.4 - شهرکرد - رول عرض125
46,500
ورق گالوانیزه - 0.5 - شهرکرد - رول عرض 100
45,000
ورق گالوانیزه - 0.5 - شهرکرد - رول عرض 125
45,000
ورق گالوانیزه - 0.6 - شهرکرد - رول عرض 100
43,700
ورق گالوانیزه - 0.6 - شهرکرد - رول عرض 125
43,700
ورق گالوانیزه - 0.7 - شهرکرد - رول عرض 100
42,700
ورق گالوانیزه - 0.7 - شهرکرد - رول عرض 125
42,700
ورق گالوانیزه - 0.8 - شهرکرد - رول عرض 100
42,300
ورق گالوانیزه - 0.8 - شهرکرد - رول عرض 125
42,300
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه شهرکرد
قیمت ورق گالوانیزه وارداتی
۳۰ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 3 - وارداتی - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 3 - وارداتی - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 4 - وارداتی - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 4 - وارداتی - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 5 - وارداتی - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 5 - وارداتی - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 6 - وارداتی - رول عرض 100تماس بگیرید
ورق گالوانیزه - 6 - وارداتی - رول عرض 125تماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت ورق گالوانیزه وارداتی
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

مشاوره خرید آهن و چوب

مشاوره خرید آهن و چوب

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه خرید، هزینه ارسال ، بررسی کیفیت مقاطع فولادی و … دارید؛
می‌توانید با تکمیل فرم زیر در کمتر از 30 دقیقه با مشاوران پیوان ارتباط برقرار کنید.

   
   

  پایین ترین قیمت ورق گالوانیزه امروز ۲۹ اردیبهشت

  کارخانه

  قیمت (کیلوگرم)

  قیمت ورق گالوانیزه شهریار تبریز

  64,000

  قیمت ورق گالوانیزه امیرکبیر کاشان

  43,500

  قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس

  42,400

  فاکتورهای موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

  ورق‌های فلزی و فولادی ازجمله مهم‌ترین نهاده‌ها و مواد اولیه در بسیاری از صنایع محسوب می‌شوند و ورق گالوانیزه یکی از مهم‌ترین انواع این محصولات است. از این رو آشنایی با مختصات ارزش‌گذاری این کالا برای بسیاری از فعالان حوزه صنعت اهمیت دارد. ورق گالوانیزه ورقی است که توسط فلز روی یک لایه محافظ بر روی آن پوشش داده شده است. روش گالوانیزاسیون یک روش اقتصادی است که از طریق آن می‌توان از فولاد در برابر آسیب و زنگ زدگی محافظت کرد. در واقع در این مقطع فولادی، فلز روی به کار رفته به عنوان پوشش است که به جای فلز اصلی در مواجهه با آسیب‌هایی نظیر زنگ‌زدگی قرار می‌گیرد و از خوردگی فلز مادر جلوگیری می‌کند. فلز پوشش‌دهنده روی فلزات، ضخامت و پوشش متفاوتی دارد که مقدار آن با میزان محافظت از فلز مادر ارتباط مستقیم دارد.

  کاربردهای ورق گالوانیزه

  ورق‌های فولادی موجود در بازار به روش‌های مختلفی تحت فرآیند گالوانیزاسیون (Galvanization) قرار می‌گیرند و به دلیل مقاومت مطلوب در برابر زنگ‌زدگی در مواردی مانند ساختمان‌سازی، ساخت گلخانه، سقف شیروانی، نمای ساختمان، ساخت سوله و همین‌طور صنایع خودروسازی، تولید لوازم خانگی و… استفاده می شوند. ورق‌های گالوانیزه موجود در بازار به روش‌های مختلفی تحت فرآیند گالوانیزاسیون (Galvanization) قرار می‌گیرند. در واقع به دلیل مقاومت مطلوب این محصول در برابر زنگ‌زدگی، از آن در مواردی مانند ساختمان‌سازی، ساخت گلخانه، سقف شیروانی، نمای ساختمان، ساخت سوله و صنایع خودروسازی، تولید لوازم خانگی و… استفاده می شود. همچنین این ورق‎ها به دلیل سطح صاف، یکنواخت و پوشش براقی که دارند، در ساخت کابینت و قفسه آشپزخانه، بیلبوردها، تابلوهای تبلیغاتی، پانل‌های ساندویچی، یخچال، تابلوهای راهنمایی به کار گرفته می‌شوند. کاربرد ورق گالوانیزه به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی برای تولید بدنه و قطعات خودرو، صنایع حمل و نقل و کشاورزی، سیستم‌های خنک کننده، دستگاه‌های تصفیه هوا، مصارف خانگی، صنعت کاغذ و لوله، تانکرهای ذخیره و بشکه‌ها و در تمام موقعیت‌هایی که امکان زنگ زدگی فلز در آن وجود دارد، رایج است. برای آشنایی کامل با انواع، کاربرد و مزایای این محصول، به صفحه ورق گالوانیزه چیست، مراجعه نمایید.

  روش محاسبه قیمت روز ورق گالوانیزه

  به‌طور معمول کارخانه‌ها قیمت ورق را بر اساس وزن (بر‌حسب کیلوگرم) اعلام می‌کنند و آنها را به‌صورت رول در بازار ارائه می‌کنند. بنابراین محاسبه دقیق وزن این محصول تاثیر فراوانی در تعیین قیمت ورق گالوانیزه کیلویی دارد. از سوی دیگر یکی از کلیدی‌ترین متغیرها برای محاسبه کیفیت ورق‌ها چگالی آنها است و وزن این محصولات از این نظر نیز حائز اهمیت است. چگالی انواع مختلف ورق فولادی به ترکیب شیمیایی آنها بستگی دارد که با درصدهای کمی بین گریدها متفاوت است. از آنجا که این اختلاف جزئی بر چگالی کلی تأثیر نمی‌گذارد، معمولا در جداول مختلف برای محاسبه وزن ورق‌های ایرانی، چگالی را ۸ گرم بر سانتی‌متر مکعب در نظر می‌گیرند. برای اینکه وزن ورق‌های فولادی را محاسبه کنیم باید چگالی آنها را در حجم آنها ضرب کنیم. 

  (طول ورق بر حسب متر * ضخامت ورق بر حسب میلیمتر * عرض ورق بر حسب میلی متر * عدد چگالی فولاد) تقسیم بر ۱۰۰۰

  اگرچه انجام این محاسبه چندان دشوار نیست اما برای خریداران، سایت‌های آنلاین بسیاری این کار را انجام داده و کافی است خریدار، متغیرهای مورد نظر را وارد سایت یا نرم‌افزار مربوطه کند و نتیجه را به‌دست آورد. همچنین راه آسان تر دیگری نیز وجود دارد، به این صورت که شما می توانید وزن محصول مورد نظر خود را از طریق جدول وزن ورق گالوانیزه بدون هیچ گونه محاسباتی مشاهده نمایید.

  قیمت ورق گالوانیزه

  عوامل موثر بر قیمت ورق گالوانیزه

  با توجه به پرمصرف بودن این کالا، موضوع قیمت و عوامل تاثیرگذار بر آن بسیار اهمیت دارد. به‌طور‌کلی قیمت ورق گالوانیزه متاثر از عوامل مختلفی است که نوسانات موجود در قیمت جهانی فولاد، نرخ ارز، بهای مواد اولیه و همچنین میزان عرضه و تقاضا، هزینه حمل و نقل، روش تولید و استانداردهای به کار رفته در تولید ورق از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود. در ادامه به هریک از آنها خواهیم پرداخت.

  • مواد اولیه

  تغییر قیمت جهانی فولاد منجر به تغییر در قیمت روز ورق گالوانیزه می‌شود. قیمت جهانی فولاد بر پایه تغییر در وضعیت سیاسی کشورها و نیز وضعیت بازار داخلی کشورهای ارائه ‌دهنده این محصول است.

  تغییر در قیمت مواد اولیه برای تولید این مقطع فولادی مانند ورق آهن، فلز روی، سنگ آهن و… منجر به تغییر در نرخ این کالا می‌شود.

  • نوسانات ارزی

  یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر در قیمت ورق‌های فولادی، نوسانات موجود در قیمت ارز است. با بالا رفتن نرخ ارز، بازار صادرات انواع محصولات فولادی رونق می‌گیرد. درنتیجه بازار داخلی کشور با کمبود مواجه شده و بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت ورق گالوانیزه افزایش می‌یابد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ایران در سال‌های اخیر همواره با کاهش ارزش پول نسبت به ارزهای خارجی مواجه بوده، بهای این ورق نیز مانند بسیاری از محصولات سیر صعودی داشته است. البته این عامل بر محصولات وارداتی نیز موثر است و قیمت نهایی آنها را نیز افزایش می‌دهد.

  • نظام عرضه و تقاضا 

  یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت ورق گالوانیزه، میزان عرضه و تقاضا است. میزان تقاضا برای خرید ورق گالوانیزه می‌تواند در قیمت این محصول تاثیرگذار باشد و هر چه تقاضا برای این محصول فولادی بیشتر باشد، قیمت آن نیز افزایش می‌یابد.

  • هزینه حمل و نقل

  این محصولات معمولا حجم بالایی دارند و حمل و نقل آنها به وسایل حمل و نقل سنگینی مانند کشتی نیاز دارد. بنابراین هزینه حمل و نقل نیز در قیمت ورق گالوانیزه کیلویی تاثیر‌گذار است.

  • ضخامت ورق

  سایز و ضخامت ورق در تعیین قیمت آن تاثیرگذار است. این مولفه با توجه به نوع ورق متغیر است. به عنوان مثال قیمت ورق سیاه و ورق گالوانیزه با قیمت های متفاوتی عرضه می شوند.

  • کیفیت محصول

  کیفیت ورق تولید شده در یک کارخانه به چند عامل بستگی دارد. ازجمله مهم‌ترین این عوامل می‌توان به فرآیند تولید، نیروی کار و جنس مواد اولیه اشاره کرد. ورق‌های گالوانیزه به روش‌های مختلفی تولید می‌شوند و کارخانه‌های تولیدکننده این محصول به تولید بر اساس روش‌ها و استانداردهای مختلف می‌پردازند. از سوی دیگر استفاده از نیروی انسانی متخصص، استفاده از تجهیزات روزآمد و کیفیت تولید در این موضوع نقش مهمی دارند. رنگی بودن یا نبودن ورق در دسته کیفیت محصول قرار می‌گیرد. کیفیت محصول ارتباط مستقیمی با کارخانه تولیدکننده آن دارد. در کشور ما نیز کارخانه‌های تولید‌کننده معتبر و صاحبنام متعددی فعالیت می‌کنند که عبارتند از: 

  1. ورق امیرکبیر کاشان
  2. ورق گالوانیزه تاراز
  3. ورق گالوانیزه دشتستان 
  4. گالوانیزه شهرکرد
  5. ورق گالوانیزه فولاد مبارکه 
  6. گالوانیزه شهریار تبریز
  7. ورق گالوانیزه هفت الماس

  جدا از تولید داخلی این محصول کاربردی، بخشی از نیاز صنایع مختلف کشور به آن از طریق ورق گالوانیزه وارداتی تامین می‌شود که خریداران برای دریافت خدمات در این زمینه نیز می توانند با مجموعه پیوان در ارتباط باشند.

  قیمت روز ورق گالوانیزه (\D,HK)

  راهنمای خرید ورق گالوانیزه از پیوان

  افرادی که با توجه به مشاغل خود در صنایع مختلف نیاز به خریداری مقاطع فلزی دارند به خوبی می‌دانند که یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح در خرید انواع این محصولات از جمله ورق گالوانیزه‌ قیمت آن است. فعالان صنعت با توجه به نوسان موجود در بازار ایران، لازم است تا با آشنایی با عوامل جهانی و داخلی تاثیرگذار در این موضوع، قیمت ورق گالوانیزه امروز را به صورت مستمر از یک منبع موثق به صورت اینترنتی و آنلاین استعلام کنند.

  پیوان به عنوان یک منبع موثق قیمت روز بسیاری از مقاطع فولادی را در سایت خود ارائه میدهد. شما می توانید برای اطلاع از قیمت ورق گالوانیزه‌، به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کنید؛ در این بخش نمودارها و جداول قیمت به تفکیک کارخانه‌های مختلف وجود دارد و شما با کلیک روی هر محصول، برای بررسی و خرید به صفحه مورد نظر خود ارجاع داده می‌‌شوید. همچنین برای مشاهده قیمت آهن آلات دیگر می توانید به صفحه اصلی سایت این مجموعه مراجعه نمایید.

  راهنمای خرید ورق گالوانیزه از پیوان

  پیوان و خدمات ورق گالوانیزه

  البته خدمات پیوان تنها به انتشار آمار، رصد بازارهای مختلف مقاطع فلزی و ارائه قیمت‌های این صنایع محدود نمی شود و علاوه بر این موارد خدمات فراوانی را به مخاطبان عرضه می‌کند. پیوان از بزرگ‌ترین مجموعه‌های فعال در زمینه تأمین آهن‌آلات صنعتی و ساختمانی است که علاوه‌ بر ارائه آنلاین قیمت انواع مقاطع فلزی از جمله ورق گالوانیزه، با توجه به در اختیار داشتن مجموعه‌های انبار به عرضه این محصولات با قیمت مناسب و کیفیت مطلوب نیز می‌پردازد.

  همچنین این مجموعه با توجه به نیاز خریداران علاوه بر عرضه ورق گالوانیزه به شکل رول و شیت، خدماتی مانند فرمینگ، برش‌کاری، پانچ و سوراخ‌کاری را نیز با مناسب‌ترین قیمت به خریداران ارائه می‌کند. این مجموعه هیچ محدودیتی در تأمین مقدار تناژ ورق گالوانیزه مورد نیاز مخاطبان خود ندارد اما توصیه بر این است که پیش از سفارش محصول مورد نظر خود حتما با کارشناسان این مجموعه برای راهنمایی در مورد میزان و نحوه سفارش مشاوره کنید تا تحمیل هزینه‌های جانبی و احتمال زیان مالی در خرید شما به حداقل برسد.

  مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

  سوالات متداول