قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت ورق روغنی هفت الماس
۳ تیر ۱۱:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق روغنی - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100
43,300
ورق روغنی - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125
43,300
ورق روغنی - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 100
41,100
ورق روغنی - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 100
40,600
ورق روغنی - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 125
40,600
ورق روغنی - 2 - هفت الماس - رول عرض 100
41,900
ورق روغنی - 2 - هفت الماس - رول عرض 125
41,900
قیمت روز ورق روغنی
قیمت روز ورق روغنی هفت الماس
قیمت ورق شیروانی هفت الماس
۳ تیر ۱۱:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق شیروانی - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 100
47,000
ورق شیروانی - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 125
47,000
ورق شیروانی - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100
45,000
ورق شیروانی - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125
45,000
ورق شیروانی - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100
44,500
ورق شیروانی - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125
44,500
ورق شیروانی - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق شیروانی - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125
42,700
ورق شیروانی - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق شیروانی - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق شیروانی - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق شیروانی - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق شیروانی - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق شیروانی - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
43,200
ورق شیروانی - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق شیروانی - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 100
43,100
ورق شیروانی - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 125
43,100
ورق شیروانی - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 125
42,700
ورق شیروانی - 2 - هفت الماس - رول عرض 100
49,500
ورق شیروانی - 2 - هفت الماس - رول عرض 125
49,500
ورق شیروانی - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 125
49,800
ورق شیروانی - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 100
49,800
قیمت روز ورق شیروانی
قیمت روز ورق شیروانی هفت الماس
قیمت روز ورق عرشه فولادی
قیمت روز ورق عرشه فولادی هفت الماس
قیمت ورق کرکره گالوانیزه هفت الماس
۳ تیر ۱۱:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 100
47,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 125
47,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100
45,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125
45,000
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100
44,500
ورق کرکره گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125
44,500
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق کرکره گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125
42,700
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق کرکره گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق کرکره گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق کرکره گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
43,200
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 100
43,100
ورق کرکره گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 125
43,100
ورق کرکره گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 125
42,700
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 100
49,500
ورق کرکره گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 125
49,500
ورق کرکره گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 125
49,800
ورق کرکره گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 100
49,800
قیمت روز ورق کرکره گالوانیزه
قیمت روز ورق کرکره گالوانیزه هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس
۳ تیر ۱۵:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 100
46,500
ورق گالوانیزه - 0.4 - هفت الماس - رول عرض 125
46,500
ورق گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 100
44,500
ورق گالوانیزه - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125
44,500
ورق گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 100
44,100
ورق گالوانیزه - 0.6 - هفت الماس - رول عرض 125
44,100
ورق گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق گالوانیزه - 0.7 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 100
41,800
ورق گالوانیزه - 0.8 - هفت الماس - رول عرض 125
41,800
ورق گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 100
41,800
ورق گالوانیزه - 0.9 - هفت الماس - رول عرض 125
41,800
ورق گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق گالوانیزه - 1 - هفت الماس - رول عرض 125
42,800
ورق گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 100
42,200
ورق گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 100
42,700
ورق گالوانیزه - 1.5 - هفت الماس - رول عرض 125
42,700
ورق گالوانیزه - 1.25 - هفت الماس - رول عرض 125
42,200
ورق گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 100
49,000
ورق گالوانیزه - 2 - هفت الماس - رول عرض 125
49,000
ورق گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 125
49,300
ورق گالوانیزه - 2.5 - هفت الماس - رول عرض 100
49,300
قیمت روز ورق گالوانیزه
قیمت روز ورق گالوانیزه هفت الماس
قیمت ورق گالوانیزه رنگی هفت الماس
۳ تیر ۱۱:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق گالوانیزه آبی - 0.48 - هفت الماس - رول عرض 125تماس بگیرید
ورق گالوانیزه سفید - 0.48 - هفت الماس - رول عرض 125
45,100
ورق گالوانیزه قرمز - 0.48 - هفت الماس - رول عرض 125
43,300
ورق گالوانیزه نارنجی - 0.48 - هفت الماس - رول عرض 125
43,300
قیمت روز ورق گالوانیزه رنگی
قیمت روز ورق گالوانیزه رنگی هفت الماس
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

معرفی کارخانه هفت الماس و محصولات تولیدی آن

شرکت صنایع هفت الماس در سال 1375 به منظور تولید انواع ورق‌های گالوانیزه، نورد سرد، استنلس استیل (فولاد زنگ نزن) و سایر مقاطع فولادی تاسیس شد. عملیات ساخت و ساز این مجموعه در سال 1380 آغاز و در سال 1382 با ظرفیت سالانه 100,000 تن ورق گالوانیزه با ضخامت 0.3 تا 2 میلی‌متر و عرض 1000 و 1250 میلی‌متر به بهره‌برداری رسید. تولیدات ورق گالوانیزه این شرکت 15% از نیاز بازار داخلی را پاسخگو بوده و حدود 20 تا 40% از کل ظرفیت تولید بازارهای جهانی را تامین می‌کند. این شرکت به عنوان واحد نمونه صنعتی، دومین تولید کننده ورق گالوانیزه در کشور است و علاوه بر ایجاد اشتغال در منطقه، نقش بزرگی در تحقق خودکفایی توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشور دارد. دریافت نشان استاندارد ملی و گواهی کیفیت ISO 9001:2008 در تولید ورق‌های گالوانیزه، نشان از تمایل قاطع این شرکت به تحول و دستیابی به کیفیت برتر داشته و در ادامه، این مجموعه با هدف دریافت گواهی‌نامه‌های بین‌المللی معتبر از جمله ISO 18000 و ISO 14000 و EFQM، گام برمی‌دارد.

هم‌اکنون آزمایشگاه‌های مجهز این کارخانه با دریافت گواهی‌نامه تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، توانایی ارائه خدمات آزمایشگاهی جهت انجام آزمون‌های مختلف بر روی انواع ورق و مقاطع فولادی را دارا است. فاز اول خط تولید نورد سرد در تیرماه 1387 به بهره‌برداری رسید و با ظرفیت سالانه 800,000 تن، ورق نورد سرد تولید می‌کند. تولیدات این کارخانه، علاوه بر تامین ورق برای خط تولید گالوانیزه این برند، بخش‌هایی از بازار مصرف داخلی و صادرات بین‌المللی را نیز تامین خواهد کرد.

معرفی کارخانه هفت الماس (md,hk)

راه ارتباطی با شرکت صنایع هفت الماس

آدرس کارخانه هفت الماس: قزوین کیلومتر 18 اتوبان قزوین – کرج

فکس: 32568618-28 (98+)

شماره تلفن: 5-32560021-28 (98+)

آدرس سایت: http://www.seven-diamonds.com/

ایمیل واحد صادرات: export@Seven-diamonds.com

مهم‌ترین محصولات شرکت هفت الماس 

صاحب شرکت هفت الماس قزوین با تاسیس این کارخانه و تولید محصولات مختلف فولادی، کمک بسزایی در روند پیش‌برد پروژه‌های صنایع گوناگون کرده است؛ در ادامه به معرفی برخی از این محصولات پرداخته‌ایم:

  • ورق گالوانیزه:

این نوع ورق‌ها به عنوان یک پوشش محافظ در صنایع مختلف، از دو فلز روی و آلومینیوم ساخته می‌شوند. ضخامت ورق‌های گالوانیزه هفت الماس، بین 0.2 تا 2.5 میلی‌متر است و در ابعاد 2 رول با عرض 700 تا 1250 میلی‌متر تولید و عرضه می‌شود. طول حداکثر آنها 12 متر بوده و انتخاب اندازه مناسب، بستگی به نیازها و کاربردهای خاص پروژه‌ها دارد. قیمت ورق گالوانیزه هفت الماس قزوین تحت تاثیر پارامترهای مختلفی قرار می‌گیرد و تجربه نوسانات زیادی را دارد؛ با این حال به طور کلی قیمت آن پس از بررسی روند بازار، به صورت روزانه توسط کارخانه اعلام می‌شود.

  • ورق گالوانیزه رنگی:

این محصول با ضخامت‌های متنوع از 0.2 تا 1.25 میلی‌متر و عرض‌های مختلف تا 1250 میلی‌متر تولید می‌شود. این ورق‌ها از جنس آهن گالوانیزه تهیه شده و برای بهبود ویژگی‌های آن‌ها، ورق‌های رنگی در کوره‌های خاص پخته و رنگ به آن‌ها اضافه می‌شود، بنابراین رنگ آن‌ها پایدار است. سالانه 100 هزار تن ورق فولادی در این شرکت، تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌گردد. قیمت ورق رنگی هفت الماس تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله ضخامت ورق، ابعاد و مشخصات فنی آن و همچنین تقاضای بازار است و باید قبل از خرید قیمت آن را استعلام گرفت.

  • ورق روغنی:

ورق‌های فولادی تولید شده به روش نورد سرد ورق روغنی نامیده می‌شوند. این نام‌گذاری به دلیل دو عامل اصلی انجام می‌شود. اولین عامل سطح صاف و صیقلی این ورق‌ها است که ظاهری بسیار زیبا و صاف دارند. دومین مورد آن است که یک مرحله روغن‌کاری بر روی این ورق‌ها انجام شده تا از زنگ‌زدگی جلوگیری شود. این شرکت یکی از تولیدکنندگان برجسته ایرانی در زمینه تولید انواع ورق و مقاطع فولادی به شمار می‌رود و در زمینه تولید ورق سرد (روغنی) نیز فعالیت دارد. 

پیوان، به‌عنوان یکی از بهترین تامین کنندگان ورق و قطعات فولادی و یک منبع به‌روز، فهرست قیمت ورق روغنی هفت الماس را به صورت لحظه‌ای ارائه و امکان استعلام قیمت و خرید آنلاین آن‌ها را برای مشتریان گرامی فراهم کرده است.

  • ورق عرشه:

برای ساخت سقف و کف ساختمان، از عرشه فولادی استفاده می‌شود. این کارخانه ورق‌های عرشه فولادی گالوانیزه را با ابعاد و ضخامت‌های مختلف تولید می‌کند. قیمت ورق عرشه فولادی هفت الماس به دلیل تفاوت در ابعاد و ضخامت، متغیر است و باید قبل از انتخاب ضخامت مورد نظر برای عرشه فولادی طبق نیاز نهایی خود، از طریق منابع معتبر، استعلام قیمت بگیرید.

  • ورق کرکره و شیروانی:

محصول مورد نظر در ضخامت‌ها و عرض‌های مختلف توسط این شرکت، تولید و به بازار عرضه می‌گردد. قیمت ورق شیروانی هفت الماس به دلیل همین اختلاف در ضخامت و عرض با یک‌دیگر متغیر خواهد بود. لازم به ذکر است که علاوه بر موارد فوق، عوامل دیگری چون نوسانات قیمت ارز، میزان عرضه و تقاضا،‌ قیمت مواد اولیه و هزینه حمل و نقل بر افزایش و کاهش قیمت این قطعات و دیگر محصولات این مجموعه مانند ورق کرکره هفت الماس نیز تاثیرگذار خواهد بود.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره