قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
پیوان ورق استیل
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - آوا سیدی
آوا سیدی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - آیدا معراجی
آیدا معراجی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - شیوا گودرزی
شیوا گودرزی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - محمدرضا موسایی
محمدرضا موسایی
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - علی کشاورز
علی کشاورز
کارشناس فروش
پیوان | Pivan - فرید صفرزاده
فرید صفرزاده
کارشناس تامین
پیوان | Pivan - ژینا فتحی
ژینا فتحی
کارشناس فروش

قیمت ورق استیل

قیمت ورق استیل ضخامت 0.35
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 430 - ضخامت 0.35 - رول عرض 100
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.35
قیمت ورق استیل ضخامت 0.5
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - BA
172,700
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - BA
172,700
ورق روغنی - 0.5 - هفت الماس - رول عرض 125تماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.5
قیمت ورق استیل ضخامت 0.6
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - BA
182,700
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - BA
172,700
ورق استیل 430 - ضخامت 0.6 - رول عرض 100
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.6
قیمت ورق استیل ضخامت 0.7
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - BA
182,700
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - BA
182,700
ورق استیل 430 - ضخامت 0.7 - رول عرض 100
115,500
ورق استیل 430 - ضخامت 0.7 - رول عرض 125
115,500
ورق استیل304 - ضخامت 0.7 - رول عرض 125
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.7
قیمت ورق استیل ضخامت 0.8
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - BA
182,700
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - BA
182,700
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.8
قیمت ورق استیل ضخامت 0.9
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - BA
182,700
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - 2B
172,700
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - BA
182,700
ورق روغنی - 0.9 - فولاد مبارکه - ابعاد 1x2تماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 0.9
قیمت ورق استیل ضخامت 1
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 100 - 2B
168,200
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 125 - 2B
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 1 - رول عرض 100
284,500
ورق استیل 316 - ضخامت 1 - رول عرض 125
284,500
ورق استیل 316 - ضخامت 1 - رول عرض 150
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 1
قیمت ورق استیل ضخامت 1.25
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 100
168,200
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 125
168,200
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 1.25
قیمت ورق استیل ضخامت 1.5
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 100 - 2B
168,200
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 125 - 2B
168,200
ورق استیل 430 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 1.5
قیمت ورق استیل ضخامت 1/5
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 1/5 - رول عرض 100
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 1/5
قیمت ورق استیل ضخامت 2
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 100 - 2B
168,200
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 125 - 2B
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 2 - ابعاد 300x150
284,500
ورق استیل 430 - ضخامت 2 - رول عرض 100
115,500
ورق استیل 430 - ضخامت 2 - رول عرض 125
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 2
قیمت ورق استیل ضخامت 2.5
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 100
168,200
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 125
168,200
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 430 - ضخامت 2.5 - رول عرض 150
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 2.5
قیمت ورق استیل ضخامت 3
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 100
168,200
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 3 - ابعاد 300x150
284,500
ورق استیل 430 - ضخامت 3 - رول عرض 150
115,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 3
قیمت ورق استیل ضخامت 4
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 4 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 4 - ابعاد 300x150
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 4
قیمت ورق استیل ضخامت 5
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 5 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 5 - ابعاد 250x125
284,500
ورق استیل 316 - ضخامت 5 - رول عرض 150
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 5
قیمت ورق استیل ضخامت 6
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 6 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 6 - رول عرض 150
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 6
قیمت ورق استیل ضخامت 8
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 8 - رول عرض 150
168,200
ورق استیل 316 - ضخامت 8 - ابعاد 300x150
284,500
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 8
قیمت ورق استیل ضخامت 10
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 300x150
172,700
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 600x150
172,700
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 10
قیمت ورق استیل ضخامت 12
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 300x150
172,700
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 600x150
172,700
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 12
قیمت ورق استیل ضخامت 15
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - ضخامت 15 - ابعاد 600x150
172,700
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 15
قیمت ورق استیل ضخامت 20
۲۴ تیر ۱۴:۰۴
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 316 - ضخامت 20 - ابعاد 600x1500
300,000
مشاهده لیست قیمت ورق استیل ضخامت 20
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

مشاوره خرید آهن و چوب

مشاوره خرید آهن و چوب

در صورتی که نیاز به مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه خرید، هزینه ارسال ، بررسی کیفیت مقاطع فولادی و … دارید؛
می‌توانید با تکمیل فرم زیر در کمتر از 30 دقیقه با مشاوران پیوان ارتباط برقرار کنید.


  ورق استیل و بررسی قیمت و خرید آن 

  ورق استیل که با نام ورق استیل ضدزنگ (stainless steel sheet) نیز شناخته می‌شود به‌‌‌عنوان یکی از ورق‌های فلزی پرکاربرد در صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساخت و تولید لوازم خانگی، صنایع غذایی و… مورد استفاده قرار می‌گیرد و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. این نوع ورق به دلیل مقاومت بالا در برابر خوردگی، ضدزنگ بودن و انعطاف‌پذیری، در صنایع مختلف از تولید لوازم خانگی گرفته تا ساختمان‌سازی به کار برده می‌شود. به همین دلیل قیمت ورق استیل نزد فعالان صنایع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

  قیمت ورق استیل و عوامل تاثیرگذار در آن

  قیمت روز ورق استیل صنعتی تحت‌تاثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز قرار دارد و برای صاحبان صنایع بسیار مهم است که از نرخ روز آن در بازار داخلی آگاه باشند. علاوه بر نرخ ارز، مواردی چون نظام عرضه و تقاضا، قیمت آهن و فولاد در مقیاس جهانی، تحریم‌ها، سیاست‌گذاری‌های داخلی حوزه صنعت، تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز در تغییر قیمت این کالا موثر هستند. جدا از این موارد خرید ورق استیل به صورت شیت، رول یا کیلویی نیز می‌تواند بر قیمت این محصول تاثیرگذار باشد. بنابراین آشنایی با این شاخص‌ها می‌تواند فعالان حوزه صنعت را به شکل بهتری برای انتخاب نوع محصول و زمان مناسب خرید آن راهنمایی کند.

  • آلیاژهای ورق استیل

  یکی از دسته‌بندی‌های ورق‌های استیل بر اساس آلیاژ است که این موضوع نیز در قیمت این محصول تاثیر دارد. ورق استیل ضد‌زنگ بر اساس ضخامت و آلیاژ سازنده آن قیمت متفاوتی دارد که جداول موجود بر همین اساس طراحی شده‌اند. این نوع ورق‌ها با توجه به درصد کربن، نیکل و کروم موجود در آن انواع مختلفی دارد اما ورق‌های موجود در بازار معمولا از یکی از انواع استیل‌های 200، 300 و 400 (304، 316، 420، 310، 321، 309 و 430) هستند. البته در میان همه انواع این محصول، استیل 304 پر‌مصرف‌ترین در نوع خود محسوب می‌شود. استیل 304 دارای 18 درصد کروم و 8 درصد نیکل بوده و با نام ورق استیل ۱۸.۸ نیز شناخته می‌شود. برای خرید و اتعلام قیمت انواع این ورق ها بر روی عبارات زیر کلیک نمایید.

  • ورق استیل بگیر یا نگیر

  یکی دیگر از معیارهای قیمت‌گذاری این محصول، بر مبنای خواص مغناطیسی است. این ورق ها از نظر خاصیت مغناطیسی به دو گروه «بگیر» و «نگیر» تقسیم‌بندی می‌شوند. ورق‌های از نوع فریتی را ورق استیل بگیر می‌گویند. به دلیل وجود آهن با ساختار BCC و فلز کربن و کروم، این ورق‌ها، جذب آهنربا می‌شوند که 410، 420 و 430 را می‌توان از انواع آن مهم‌ترین گریدهای نوع بگیر در نظر گرفت. در مقابل به ورق‌هایی که در آنها از نیکل بیشتری استفاده شده و حالت آستنیتی دارند و جذب آهنربا نمی‌شوند، استیل نگیر گفته می‌شود. ورق‌های استیل نگیر مقاومت خوبی در مقابل خوردگی از خود نشان می‌دهند و گریدهای 304 و 316 از جمله پرکاربردترین آنها به شمار می‌روند. به طور کلی استیل‌های نگیر در صنعت کاربرد بیشتری دارند و قیمت ورق استیل نگیر معمولا بیشتر است.

  • رول یا شیت

  به طور کلی ورق استیل به صورت شیت و رول در بازار به فروش می‌رسد. در حالت رول، ورق‌ها برش نمی‌خورند و در عرض‌های ۱۰۰، ۱۲۵ و ۱۵۰ سانتی‌متر به فروش می‌رسند. در مقابل ورق‌های شیت به صورت شیت فابریک با ابعاد مشخص در کارخانه برش می‌خورند. ابعاد معمول شیت فابریک در بازار 1‌*‌2، 1.22‌*‌2.44‌، 1.25‌*‌2.5‌، 1.5‌*‌6، 1.5‌*‌3 (بر مبنای واحد متر) هستند. قیمت ورق استیل رول و شیت با توجه به وزن و نوع آلیاژ ورق تعیین می‌شود. ذکر این نکته نیز لازم است که قیمت ورق استیل شیت در ضخامت و آلیاژ مشابه، در مقایسه با رول بیشتر است؛ زیرا هزینه برشکاری نیز در تعیین بهای ورق استیل محاسبه می‌شود.

  • وزن ورق استیل

  قیمت کیلویی ورق استیل با توجه به وزن‌ آن تعیین می‌شود و قیمت هر کیلو از این محصولات برای آلیاژهای مختلف، متفاوت است. برای محاسبه وزن و قیمت استیل کیلویی، علاوه بر روش وزن‌کشی توسط باسکول و استفاده از جدول وزنی می‌توان از محاسبات ریاضی نیز استفاده کنید. برای این کار کافی است قیمت کیلویی استیل در آلیاژ مورد نظر را در ابعاد و عدد جرم حجمی که معادل 7.8 و در برخی موارد 8 است، ضرب کرد. 

  • کارخانه و برند تولید‌کننده ورق استیل

  شرایط مورد نیاز تولید آلیاژهای مختلف استیل بسیار خاص و پیچیده است و مواد اولیه‌ای مانند نیکل و کروم در تولید آن به کار برده می‌شود و بیشتر ورق موجود در بازار ایران از طریق واردات تامین می‌شود. قیمت ورق استیل صنعتی نیز مانند سایر محصولات فلزی تحت تاثیر نام کارخانه تولیدکننده و برند آن نیز قرار دارد. مثلا قیمت ورق استیل چینی و تایوانی با قیمت ورق استیل اصفهان متفاوت است. در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های تولید‌کننده داخلی و خارجی با محصولات خود بازاری به شدت رقابتی را برای این محصول شکل داده‌اند که موجب تفاوت قیمت نمونه‌های مشابه این محصول می‌شود. بنابراین در انتخاب برند نیز باید دقت لازم و کافی انجام شود.

  راهنمای خرید ورق استیل از پیوان 

  افرادی که با توجه به مشاغل خود در صنایع مختلف نیاز به خرید ورق استیل دارند، با توجه به نوسان موجود در بازار ایران، لازم است تا با آشنایی با عوامل جهانی و داخلی تاثیرگذار در این موضوع، قیمت روز ورق استیل را به صورت مستمر از یک منبع موثق به صورت آنلاین استعلام کنند. یک راه مطمئن برای این کار، پلتفرم‌ معتبر «پیوان» است که با نیم قرن تجربه در این زمینه می‌تواند به راحتی پاسخگوی استعلامات مورد نیاز مخاطبان خود در رابطه با قیمت محصولات و مقاطع فلزی دیگر باشد. 

  شما برای اطلاع از قیمت روز انواع ورق استیل، کافی است به قسمت بالای همین صفحه مراجعه کنید. در این بخش نمودارها و جداول قیمت در کارخانه‌های مختلف به صورت تفکیک شده وجود دارد و شما با یک کلیک ساده روی هر محصول، برای بررسی و خرید آنلاین به صفحه مورد نظر خود ارجاع داده می‌‌شوید.

  مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

  سوالات متداول