حدود ۸۴ سال پیش مهندسی آلمانی به نام مارتا بورگر کتابی را تنظیم کرد که در آن اطلاعات مرتبط با مقاطع فولادی مختلف از جمله میلگرد، تحت استاندارد دین آلمان درج شده است. از آنجایی که میلگرد یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مقاطع فولادی در ساختمان‌سازی است، باید کیفیت بالایی داشته باشد. یکی از فاکتورهای مؤثر بر روی کیفیت این محصول، وزن آن است که با مراجعه به جدول اشتال قابل محاسبه است. برای دریافت جدول اشتال میلگرد و پاسخ پرسش «طول میلگرد چقدر است؟» تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت میلگرد به صورت کاملاً به‌روز در وب‌سایت ما نیز وجود دارد.

راهنمای جدول اشتال میلگرد

اساس کار جدول اشتال میلگرد آزمون و خطا است؛ یعنی اینکه در ابتدا باید مساحت مقطع میلگرد را محاسبه کنید. بعد از آن به ستون A که همان مساحت سطح مقطع است، مراجعه کرده و کوچک‌ترین عدد را که برابر یا بزرگ‌تر از مقدار محاسبه شده است، علامت می‌زنید. بعد از این کار باید مشخصات میلگرد را با مشخصات محصول مطابقت دهید، اگر این تطابق وجود نداشت، به سراغ مقادیر بالاتر می‌روید. در نهایت با استفاده از این روش می‌توانید سایز آرماتور را در جدول به‌دست آورید. برای اطلاع از قیمت میلگرد آجدار کلیک کنید.

علائم اختصاری جدول اشتال میلگرد

در جدول اشتال میلگرد همانند سایر جدول‌های استاندارد اعداد و علائم اختصاری مشخصی وجود دارد که باید با آن‌ها آشنا شوید:

علائم اختصاری موجود در جدول اشتال میلگرد
ردیفعلامت اختصاریمعنای علامتواحد
۱Gوزن واحد طولkg/m
۲dقطرmm
۳Uسطح روکش
۴Wگشتاور مقاوم
پیوان

جدول اشتال میلگرد با قطر استاندارد

d (mm)G (kg/m)W1 (cm3)U2 (cm2/m)سطح مقطع (cm2)
۱۰۰.۶۱۷۰.۰۹۸۳۱۴۰.۷۸۵
۱۲۰.۸۸۸۰.۱۷۳۷۷۱.۱۳
۱۳۱.۰۴۰.۲۱۶۴۰۸۱.۳۳
۱۴۱.۲۱۰.۲۶۹۴۴۰۱.۵۴
۱۵۱.۳۹۰.۳۳۱۴۷۱۱.۷۷
۱۶۱.۵۸۰.۴۰۲۵۰۳۲.۰۱
۱۸۲۰.۵۷۳۵۶۵۲.۵۴
۱۹۲.۲۳۰.۶۷۳۵۹۷۲.۸۴
۲۰۲.۴۷۰.۷۸۵۶۲۸۳.۱۴
۲۲۲.۹۸۱.۰۵۶۹۱۳.۸
۲۴۳.۵۵۱.۳۶۷۵۴۴.۵۲
۲۵۳.۸۵۱.۵۳۷۸۵۴.۹۱
۲۶۴.۱۷۱.۷۳۸۱۷۵.۳۱
۲۷۴.۴۹۱.۹۳۸۴۸۵.۷۳
۲۸۴.۸۳۲.۱۶۸۸۰۶.۱۶
۳۰۵.۵۵۲.۶۵۹۴۲۷.۰۷
۳۲۶.۳۱۳.۲۲۱۰۱۰۸.۰۴
۳۵۷.۵۵۴.۲۱۱۱۰۰۹.۶۲
۳۶۷.۹۹۴.۵۸۱۱۳۰۱۰.۲
۳۸۸.۹۵.۳۹۱۱۹۰۱۱.۳
۴۰۹.۸۶۶.۲۸۱۲۶۰۱۲.۶
۴۲۱۰.۹۷.۲۷۱۳۲۰۱۳.۹
۴۵۱۲.۵۸.۹۵۱۴۱۰۱۵.۹
۴۸۱۴.۲۱۰.۹۱۵۱۰۱۸.۱
۵۰۱۵.۴۱۲.۳۱۵۷۰۱۹.۶
۵۲۱۶.۷۱۳.۸۱۶۳۰۲۱.۲
۵۵۱۸.۷۱۶.۳۱۷۳۰۲۳.۸
۶۰۲۲.۲۲۱.۲۱۸۸۰۲۸.۳
۶۳۲۴.۵۲۴.۵۱۹۸۰۳۱.۲
۶۵۲۶۲۷۲۰۴۰۳۳.۲
۷۰۳۰.۲۳۳.۷۲۲۰۰۳۸.۵
۷۳۳۲.۹۳۸.۲۲۲۹۰۴۱.۹
۷۵۳۴.۷۴۱.۴۲۳۶۰۴۴.۲
۸۰۳۹.۵۵۰.۳۲۵۱۰۵۰.۳
۸۵۴۴.۵۶۰.۳۲۶۷۰۵۶.۷
۹۰۴۹.۹۷۱.۶۲۸۳۰۶۳.۶
۹۵۵۵.۶۸۴.۲۲۹۸۰۷۰.۹
۱۰۰۶۱.۷۹۸.۲۳۱۴۰۷۸.۵
۱۰۵۶۸۱۱۴۳۳۰۰۸۴.۶
۱۱۰۷۴.۶۱۳۱۳۴۶۰۹۵
۱۱۵۸۱.۵۱۴۹۳۶۱۰۱۰۴
۱۲۰۸۸.۸۱۷۰۳۷۷۰۱۱۳
۱۲۵۹۶.۳۱۹۲۳۹۳۰۱۲۳
۱۳۰۱۰۴۲۱۶۴۰۸۰۱۳۳
۱۳۵۱۱۲۲۴۲۴۲۴۰۱۴۳
۱۴۰۱۲۱۲۶۹۴۴۰۰۱۵۴
۱۴۵۱۳۰۳۰۰۴۵۵۰۱۶۵
۱۵۰۱۳۹۳۳۱۴۷۱۰۱۷۷
۱۵۵۱۴۸۳۶۶۴۸۷۰۱۸۹
۱۶۰۱۵۸۴۰۲۵۰۳۰۲۰۱
۱۶۵۱۶۸۴۴۱۵۱۸۰۲۱۴
۱۷۰۱۷۸۴۸۲۵۳۴۰۲۲۷
۱۷۵۱۸۹۵۲۶۵۵۰۰۲۴۱
۱۸۰۲۰۰۵۷۳۵۶۵۰۲۵۴
۱۹۰۲۲۳۶۷۳۵۹۷۰۲۸۴
۲۰۰۲۴۷۷۸۵۶۲۸۰۳۱۴
۲۲۰۲۹۸۱۰۴۵۶۹۱۰۳۸۰
۲۵۰۳۸۵۱۵۳۴۷۸۵۰۴۹۱
پیوان

برای اطلاع از قیمت میلگرد ساده کلیک کنید.

جدول اشتال میلگرد با قطر غیراستاندارد

d (mm)سطح مقطع (cm2)وزن یک متر (kg/m)W1 (cm3)U2 (cm2/m)
۸۰.۵۰۳۰.۳۹۵۰.۰۵۲۵۱
۱۷۲.۲۷۱.۷۸۰.۴۸۲۵۳۴
۲۱۳.۴۶۲.۷۲۰.۹۰۹۶۶۰
۲۳۴.۱۵۳.۲۶۱.۱۹۷۲۳
۳۱۷.۵۵۵.۹۲۲.۹۲۹۷۴
۳۴۹.۰۸۷.۱۳۳.۸۶۱۰۷۰
۳۷۱۰.۸۸.۴۴۴.۹۷۱۱۶۰
۴۴۱۵.۲۱۱.۹۸.۳۶۱۳۸۰
۴۷۱۷.۳۱۳.۶۱۰.۲۱۴۸۰
۵۳۲۲.۱۱۷.۳۱۴.۶۱۶۷۰
۱۸۵۲۶۹۲۱۱۶۲۲۵۸۱۰
۲۱۰۳۴۶۲۷۲۹۰۹۶۶۰۰
۲۳۰۴۱۶۳۲۶۱۱۹۴۷۲۲۰
۲۴۰۴۵۲۳۵۵۱۳۵۷۷۵۴۰
۲۶۰۵۳۱۴۱۷۱۷۲۶۸۱۷۰
۲۷۰۵۷۳۴۵۰۱۹۳۲۸۴۸۰
۲۸۰۶۱۶۴۸۳۲۱۵۵۸۸۰۰
۲۹۰۶۶۱۵۱۹۲۳۹۵۹۱۱۰
پیوان

برای اطلاع از قیمت میلگرد استیل کلیک کنید.

جدول اشتال میلگرد براساس برند

وزن میلگرد جدول اشتال برندهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. مطابق با یک قانون کلی، هرچقدر وزن میلگرد یک کارخانه به اعداد موجود در جدول اشتال نزدیک‌تر باشد، آن میلگرد استانداردتر است. برندهای مختلفی در ایران در زمینه‌ی تولید میلگرد فعالیت می‌کنند که وزن میلگرد جدول اشتال تعدادی از آن‌ها به شرح زیر است:

سایز۸۱۰۱۲۱۴۱۶۱۸۲۰
وزن اشتال۴.۳۵۶

۵.۱۲۴

۶.۹۴۸

۷.۸۳۶

۱۰.۰۲

۱۱.۲۹۲

۱۳.۸

۱۵.۲۵۲

۱۸.۰۱۲

۱۹.۹۰۸

۲۲.۸

۲۵.۲

۲۸.۱۶۴

۳۱.۱۲۸

ذوب آهن۴.۷۴۷.۳۱۰.۶۱۴.۵۱۸.۹۶۲۴۲۹.۶۴
ظفر بناب۴.۲۶.۲۱۰.۲۱۳.۶۱۷.۳۲۲.۱۲۸
میانه۷.۳۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۵
سیادن ابهر۵۷.۵۱۰.۵۱۴.۵۱۸.۵۲۳.۵۲۹.۵
کویر کاشان۴.۷۸۱۰.۶۱۴.۵۱۹۲۴۲۹.۶
آناهیتا گیلان۴.۲۶.۵۹.۸۱۳.۸۱۸۲۳۲۸
بافق یزد۴.۷۷.۴۱۰.۷۱۴.۵۱۹۲۴۲۹
پیوان

بیشتر بخوانید: وزن آهن آلات

وزن میلگرد ۸، وزن میلگرد ۱۴ و وزن میلگرد ۱۶

براساس جدول اشتال میلگرد و جدول وزن آن‌ها از جمله جدول وزن میلگرد نیشابور می‌توان نتیجه گرفت که وزن هر شاخه میلگرد ۸، میلگرد ۱۴ و میلگرد ۱۶ به ترتیب برابر با ۴.۳۵۶ تا ۵.۱۲۴، ۱۳.۸ تا ۱۵.۲۵۲ و ۱۸.۰۱۲ تا ۱۹.۹۰۸ است.

سخن پایانی

جدول اشتال یکی از کاربردی‌ترین منابع برای مهندسان و فعالان حوزه ساختمان‌سازی است. با استفاده از مندرجات جدول اشتال ناودانی می‌توان از وزن و به‌تبع آن کیفیت و قیمت محصول مطلع شد. در این مطلب جدول اشتال میلگردهایی با قطر استاندارد و غیراستاندارد درج شده است. شما می‌توانید پرسش‌های خود را پیرامون جدول اشتال میلگرد آجدار و جدول اشتال میلگرد ساده از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.

تماس با پیوان ارسال درخواست
در حال بارگزاری...