با کمک جدول اشتال انواع مختلف تیرآهن از جمله جدول اشتال تیرآهن inp می‌توان بهترین نوع این محصول را با توجه به مشخصات سازه انتخاب کرده و در عین حال در مورد قیمت حدودی آن هم اطلاعات لازم را به‌دست آورد. برای دریافت جدول اشتال تیرآهن تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت تیرآهن نیز به‌صورت آنلاین در وب‌سایت ما وجود دارد.

جدول اشتال تیرآهن چه کاربردی دارد؟

جدول اشتال تیرآهن نوعی جدول استاندارد است که در آن مشخصات انواع مختلف این محصول از قبیل ابعاد، مشخصات فنی، مقاومت و… ذکر شده است. مهندسان سازه و فعالان حوزه آهن‌آلات و فولاد با مراجعه به این جدول می‌توانند وزن محصول مورد نیاز را محاسبه کرده و در عین حال با توجه به وضعیت سازه بهترین تیرآهن ممکن را برای آن انتخاب کنند. برای اطلاع از قیمت هاش کلیک کنید.

راهنمای جدول اشتال تیرآهن

مشخصات ابعادی و مهندسی موجود در جدول اشتال انواع تیرآهن از جمله جدول اشتال تیرآهن ipe با علائم اختصاری خاصی مشخص شده‌اند. اطلاع از مفهوم این علامت‌های اختصاری برای درک بهتر آن‌ها و استفاده‌ی حداکثری از جدول اشتال ضروری است.

علائم اختصاری موجود در جداول اشتال تیرآهن

ردیف مؤلفه علامت اختصاری واحد
۱ ارتفاع جان h mm
۲ عرض جان b mm
۳ وزن واحد طول G Kg⁄m^2
۴ ضخامت جان s mm
۵ ضخامت بال t mm
۶ شعاع انحنا داخل جان به بال r mm
۷ ضخامت بال + انحنا داخلی c mm
۸ محیط سطح مقطع A 〖cm〗^2
۹ شعاع چرخش در محور یا ژیراسیون Iy cm
۱۰ ارتفاع جان – ضخامت دو بال h-2c mm
۱۱ مدول مقطع محور Wv 〖cm〗^3
۱۲ شعاع تنش RT mm
۱۳ ممان اینرسی محور y Jy 〖cm〗^4
۱۴ مساحت سطع مقطع A1 mm
پیوان

جدول اشتال تیرآهن ipe

اگر از دو سر این تیرآهن به آن نگاه کنید، ضخامت بال‌های آن در ابتدا و انتها یکنواخت است. تیرآهن بیشتر برندهای داخلی از نوع ipe بوده و این محصول از محبوبیت بالایی در سراسر کشور برخوردار است؛ بنابراین برای تمامی مهندسان و فعالان بازار آهن‌آلات ضروری است که در مورد جدول اشتال این تیرآهن اطلاعات کافی داشته باشند.

جدول اشتال تیرآهن IPE
سایز تیرآهن IPE h (mm) b (mm) s (mm) t (mm) r (mm) c (mm) h-2c (mm) مساحت سطح مقطع () وزن هر متر () ly (cm) A1 (mm) Rt (mm)
۸۰ ۸۰ ۴۶ ۳.۸ ۵.۲ ۵ ۱۰.۲ ۵۹ ۷.۶۴ ۶ ۱.۰۵ ۶۳ ۱۲.۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۵ ۴.۱ ۵.۷ ۷ ۱۲.۷ ۷۴ ۱۰.۳ ۸.۱ ۱.۲۴ ۷۹ ۱۴.۶
۱۲۰ ۱۲۰ ۶۴ ۴.۴ ۶.۳ ۷ ۱۳.۳ ۹۳ ۱۳.۲ ۱۰.۴ ۱.۴۵ ۹۶ ۱۶.۹
۱۴۰ ۱۴۰ ۷۳ ۴.۷ ۶.۹ ۷ ۱۳.۹ ۱۱۲ ۱۶.۴ ۱۲.۹ ۱.۶۵ ۱۱۲ ۱۹.۳
۱۶۰ ۱۶۰ ۸۲ ۵ ۷.۴ ۹ ۱۶.۴ ۱۲۷ ۲۰.۱ ۱۵.۸ ۱.۸۴ ۱۲۹ ۲۱.۷
۱۸۰ ۱۸۰ ۹۱ ۵.۳ ۸ ۹ ۱۷ ۱۴۶ ۲۳.۹ ۱۸.۸ ۲.۰۶ ۱۴۵ ۲۴
۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۱۲ ۲۰.۵ ۱۵۹ ۲۸.۵ ۲۲.۴ ۲.۲۴ ۱۶۲ ۲۶.۴
۲۲۰ ۲۲۰ ۱۱۰ ۵.۹ ۹.۲ ۱۲ ۲۱.۲ ۱۷۷ ۳۳.۴ ۲۶.۲ ۲.۴۸ ۱۷۹ ۲۹.۱
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۲۰ ۶.۲ ۹.۸ ۱۵ ۲۴.۸ ۱۹۰ ۳۹.۱ ۳۰.۷ ۲.۶ ۱۹۶ ۳۱.۸
۲۷۰ ۲۷۰ ۱۳۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۱۵ ۲۵.۲ ۲۱۹ ۴۵.۹ ۳۶.۱ ۳.۰۲ ۲۲۰ ۳۵.۶
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۱۵ ۲۵.۷ ۲۴۸ ۵۳.۸ ۴۲.۲ ۳.۳۵ ۲۴۵ ۳۹.۵
۳۳۰ ۳۳۰ ۱۶۰ ۷.۵ ۱۱.۵ ۱۸ ۲۹.۵ ۲۷۱ ۶۲.۶ ۴۹.۱ ۳.۵۵ ۲۷۰ ۴۲.۱
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۷۰ ۸ ۱۲.۷ ۱۸ ۳۰.۷ ۲۹۸ ۷۲.۷ ۵۷.۱ ۳.۷۹ ۲۹۴ ۴۴.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۸۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۲۱ ۳۴.۵ ۳۳۱ ۸۴.۵ ۶۶.۳ ۳.۹۵ ۳۲۶ ۴۷.۱
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۹۰ ۹.۴ ۱۴.۶ ۲۱ ۳۵.۶ ۳۷۸ ۹۸.۸ ۷۷.۶ ۴.۱۲ ۳۶۵ ۴۹.۴
۵۰۰ ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۲۱ ۳۷ ۴۲۶ ۱۱۶ ۹۰.۷ ۴.۳۱ ۴۰۴ ۵۱.۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۱۰ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۲۴ ۴۱.۲ ۴۶۷ ۱۳۴ ۱۰۶ ۴.۴۵ ۴۴۲ ۵۴
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۲۰ ۱۲ ۱۹ ۲۴ ۴۳ ۵۱۴ ۱۵۶ ۱۲۲ ۴.۶۶ ۴۸۱ ۵۶.۵
پیوان

بیشتر بخوانید: وزن آهن آلات

جدول اشتال تیرآهن inp

شکل ظاهری این تیرآهن مشابه تیرآهن IPE است؛ با این تفاوت که در تیرآهن INP با دور شدن از جان، ضخامت بال‌ها کاهش می‌یابد. جدول اشتال این تیرآهن به شرح زیر است:

جدول اشتال تیرآهن INP
سایز تیرآهن INP h (mm) b (mm) s (mm) t (mm) r (mm) c (mm) h-2c (mm) مساحت سطح مقطع () وزن هر متر () ly (cm) A1 (mm) Rt (mm)
۸۰ ۸۰ ۴۲ ۳.۹ ۵.۹ ۲.۳ ۱۰.۵ ۵۹ ۷.۵۷ ۵.۹۴ ۰.۹۱ ۶۲ ۱۱.۲
۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۴.۵ ۶.۸ ۲.۷ ۱۲.۵ ۷۵ ۱۰.۶ ۸.۳۴ ۱.۰۷ ۷۸ ۱۳.۳
۱۲۰ ۱۲۰ ۵۸ ۵.۱ ۷.۷ ۳.۱ ۱۴ ۹۲ ۱۴.۲ ۱۱.۱ ۱.۲۳ ۹۴ ۱۵.۴
۱۴۰ ۱۴۰ ۶۶ ۵.۷ ۸.۶ ۳.۴ ۱۵.۵ ۱۰۹ ۱۸.۲ ۱۴.۳ ۱.۴ ۱۰۸ ۱۷.۴
۱۶۰ ۱۶۰ ۷۴ ۶.۳ ۹.۵ ۳.۸ ۱۷.۵ ۱۲۵ ۲۲.۸ ۱۷.۹ ۱.۵۵ ۱۲۴ ۱۹.۵
۱۸۰ ۱۸۰ ۸۲ ۶.۹ ۱۰.۴ ۴.۱ ۱۹ ۱۴۲ ۲۷.۹ ۲۱.۹ ۱.۷۱ ۱۴۰ ۲۱.۶
۲۰۰ ۲۰۰ ۹۰ ۷.۵ ۱۱.۳ ۴.۵ ۲۰.۵ ۱۵۹ ۳۳.۴ ۲۶.۲ ۱.۸۷ ۱۵۶ ۲۳.۶
۲۲۰ ۲۲۰ ۹۸ ۸.۱ ۱۲.۲ ۴.۹ ۲۲ ۱۷۶ ۳۹.۵ ۳۱.۱ ۲.۰۲ ۱۷۲ ۲۵.۷
۲۴۰ ۲۴۰ ۱۰۶ ۸.۷ ۱۳.۱ ۵.۲ ۲۴ ۱۹۲ ۴۶.۱ ۳۶.۲ ۲.۲ ۱۸۸ ۲۷.۸
۲۶۰ ۲۶۰ ۱۱۳ ۹.۴ ۱۴.۱ ۵.۶ ۲۶ ۲۰۸ ۵۳.۳ ۴۱.۹ ۲.۳۲ ۲۰۲ ۲۹.۶
۲۸۰ ۲۸۰ ۱۱۹ ۱۰.۱ ۱۵.۲ ۶.۱ ۲۷.۵ ۲۲۵ ۶۱ ۴۷.۹ ۲.۴۵ ۲۱۸ ۳۱.۱
۳۰۰ ۳۰۰ ۱۲۵ ۱۰.۸ ۱۶.۲ ۶.۵ ۲۹.۵ ۲۴۱ ۶۹ ۵۴.۲ ۲.۵۶ ۲۳۴ ۳۲.۶
۳۲۰ ۳۲۰ ۱۳۱ ۱۱.۵ ۱۷.۳ ۶.۹ ۳۱ ۲۵۸ ۷۷.۷ ۶۱ ۲.۶۷ ۲۴۸ ۳۴.۱
۳۴۰ ۳۴۰ ۱۳۷ ۱۲.۲ ۱۸.۳ ۷.۳ ۳۳ ۲۷۴ ۸۶.۷ ۶۸ ۲.۸ ۲۶۴ ۳۵.۶
۳۶۰ ۳۶۰ ۱۴۳ ۱۳ ۱۹.۵ ۷.۸ ۳۵ ۲۹۰ ۹۷ ۷۶.۱ ۲.۹ ۲۷۸ ۳۷.۲
۳۸۰ ۳۸۰ ۱۴۹ ۱۳.۷ ۲۰.۵ ۸.۲ ۳۷ ۳۰۶ ۱۰۷ ۸۴ ۳.۰۲ ۲۹۴ ۳۸.۷
۴۰۰ ۴۰۰ ۱۵۵ ۱۴.۴ ۲۱.۶ ۸.۶ ۳۸.۵ ۳۲۳ ۱۱۸ ۹۲.۴ ۳.۱۳ ۳۰۸ ۴۰.۲
۴۲۵ ۴۲۵ ۱۶۳ ۱۵.۳ ۲۳ ۹.۲ ۴۱ ۳۴۳ ۱۳۲ ۱۰۴ ۳.۳ ۳۲۸ ۴۲.۲
۴۵۰ ۴۵۰ ۱۷۰ ۱۶.۲ ۲۴.۳ ۹.۷ ۴۳.۵ ۳۶۳ ۱۴۷ ۱۱۵ ۳.۴۳ ۳۴۸ ۴۴
۴۷۵ ۴۷۵ ۱۷۸ ۱۷.۱ ۲۵.۶ ۱۰.۳ ۴۵.۵ ۳۸۴ ۱۶۳ ۱۲۸ ۳.۶ ۳۶۶ ۴۶
۵۰۰ ۵۰۰ ۱۸۵ ۱۸ ۲۷ ۱۰.۸ ۴۸ ۴۰۴ ۱۷۹ ۱۴۱ ۳.۷۲ ۳۸۴ ۴۷.۸
۵۵۰ ۵۵۰ ۲۰۰ ۱۹ ۳۰ ۱۱.۹ ۵۲.۵ ۴۴۵ ۲۱۲ ۱۶۶ ۴.۰۲ ۴۲۴ ۵۱.۸
۶۰۰ ۶۰۰ ۲۱۵ ۲۱.۶ ۳۲.۴ ۱۳ ۵۷.۵ ۴۸۵ ۲۵۴ ۱۹۹ ۴.۳ ۴۶۰ ۵۵.۴
پیوان

جدول اشتال تیرآهن لانه زنبوری یا  CPE

تیرآهن لانه زنبروی یا CPE در حقیقت همان تیرآهن معمولی است که در بدنه‌ی آن حفره‌های ذوزنقه‌ای شکل وجود دارد. با ایجاد این حفره‌ها می‌توان ضمن حفظ وزن، طول تیرآهن را افزایش داد. جدول اشتال تیرآهن لانه زنبوری به شرح زیر است:

جدول اشتال تیرآهن CPE
سایز تیرآهن CPE h (mm) H (mm) s (mm) t (mm) مساحت سطح مقطع () وزن هر متر () lxa (cm4) Fb (cm2) lXb (cm4)
۱۲۰ ۸۰ ۱۲۰ ۳.۸ ۵.۲ ۹.۱۶ ۰.۷۱۸ ۲۰۶ ۶.۱۲ ۱۸۹
۱۵۰ ۱۰۰ ۱۵۰ ۴.۱ ۵.۷ ۱۲.۴ ۱.۲۱ ۴۳۷ ۸.۲۵ ۴.۳
۱۸۰ ۱۲۰ ۱۸۰ ۴.۴ ۶.۳ ۱۵.۸ ۱.۸۶ ۸۰۹ ۱۰.۶ ۷۴۶
۲۱۰ ۱۴۰ ۲۱۰ ۴.۷ ۶.۹ ۱۹.۷ ۲.۷ ۱۳۷۰ ۱۳.۱ ۱۲۷۰
۲۴۰ ۱۶۰ ۲۴۰ ۵ ۷.۴ ۲۴.۱ ۳.۷۸ ۲۲۰۰ ۱۶.۱ ۲۰۳۰
۲۷۰ ۱۸۰ ۲۷۰ ۵.۳ ۸ ۲۸.۷ ۵.۰۶ ۳۳۳۰ ۱۹.۱ ۳۰۷۰
۳۰۰ ۲۰۰ ۳۰۰ ۵.۶ ۸.۵ ۳۴.۱ ۶.۷ ۴۹۱۰ ۲۲.۹ ۴۵۴۰
۳۳۰ ۲۲۰ ۳۳۰ ۵.۹ ۹.۲ ۳۹.۹ ۸.۶۳ ۶۹۹۰ ۲۶.۹ ۶۴۶۰
۳۶۰ ۲۴۰ ۳۶۰ ۶.۲ ۹.۸ ۴۶.۵ ۱۱ ۹۷۹۰ ۳۱.۷ ۹۰۷۰
۴۰۵ ۲۷۰ ۴۰۵ ۶.۶ ۱۰.۲ ۵۴.۸ ۱۴.۶ ۱۴۵۵۰ ۳۷ ۱۳۴۷۰
۴۵۰ ۳۰۰ ۴۵۰ ۷.۱ ۱۰.۷ ۶۴.۵ ۱۹ ۲۱۰۱۰ ۴۳.۲ ۱۹۴۱۰
۴۹۵ ۳۳۰ ۴۹۵ ۷.۵ ۱۱.۵ ۷۵ ۲۴.۳ ۲۹۵۸۰ ۵۰.۲ ۲۷۳۳۰
۵۴۰ ۳۶۰ ۵۴۰ ۸ ۱۲.۷ ۸۷.۱ ۳۰.۸ ۴۰۸۹۰ ۵۸.۳ ۳۷۷۸۰
۶۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۸.۶ ۱۳.۵ ۱۰۲ ۳۹.۷ ۵۸۲۹۰ ۶۷.۳ ۵۳۷۰۰
۶۷۵ ۴۵۰ ۶۷۵ ۹.۴ ۱۴.۶ ۱۲۰ ۵۲.۲ ۸۵۴۳۰ ۷۷.۷ ۷۸۲۹۰
۷۵۰ ۵۰۰ ۷۵۰ ۱۰.۲ ۱۶ ۱۴۲ ۶۸.۲ ۱۲۲۴۰۰ ۹۰.۵ ۱۱۱۸۰۰
۸۲۵ ۵۵۰ ۸۲۵ ۱۱.۱ ۱۷.۲ ۱۶۵ ۸۶.۶ ۱۷۱۱۰۰ ۱۰۳ ۱۵۵۷۰۰
۹۰۰ ۶۰۰ ۹۰۰ ۱۲ ۱۹ ۱۹۲ ۱۱۰ ۲۳۵۳۰۰ ۱۲۰ ۲۱۳۷۰۰
پیوان

جدول تیرآهن اصفهان

از بین برندهای مختلف تولیدکننده‌ی تیرآهن در کشور، وزن و ابعاد محصولات تولید شده توسط مجموعه‌ی ذوب آهن اصفهان تقریباً برابر با مقادیر درج شده در جدول اشتال است. بنابراین ابعاد و وزن تیرآهن تولید شده توسط ذوب آهن اصفهان کاملاً استاندارد است که نتیجه‌ی آن بالاتر بودن قیمت این محصول در مقایسه با تیرآهن‌های تولیدشده توسط سایر برندهای داخلی است.

سخن آخر

با استفاده از جدول اشتال تیرآهن می‌توان وزن تقریبی سازه را تخمین زد. به این ترتیب ضمن اطلاع از قیمت حدودی محصول می‌توان از گرفتن تأییدیه‌های سازمان نظام مهندسی و سایر استانداردهای جهانی هم اطمینان حاصل کرد. شما می‌توانید پرسش‌های خود را پیرامون جدول اشتال تیرآهن inp و جدول اشتال تیرآهن ipe از طریق تماس با شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.