قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

جدول اشتال هاش

کتابچه‌ی جدول اشتال اولین بار در سال ۱۹۳۸ توسط مهندسی آلمانی به نام مارتا اشنایدر تدوین شد. در این کتاب اطلاعات مربوط به مقاطع فولادی مختلف همانند جداول وزن هاش درج شده است. مهندسان و فعالان بازار آهن آلات با مراجعه به این جدول می‌توانند ضمن محاسبه‌ی وزن هاش  آن از مشخصات فنی همانند ابعاد و گشتاورهای خمشی نیز مطلع شوند. ما در این مقاله به ارائه‌ی pdf جدول اشتال هاش سبک و سنگین پرداخته‌ایم، پس تا انتها با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت هاش نیز به صورت آنلاین در وب‌سایت ما وجود دارد.

کاربرد جدول وزن تیرآهن هاش بال پهن (HEB-IPB)

با کمک مقادیر وزنی درج شده در این جدول می‌توان وزن هر شاخه تیرآهن هاش را محاسبه کرد. برای این منظور باید مساحت سطح مقطع تیرآهن را در چگالی آهن (۸.۷۷) ضرب کنید تا وزن هر متر از محصول به‌دست آید. بعد از آن با ضرب این عدد در طول مورد نظر، وزن یک شاخه از تیرآهن هاش به‌دست می‌آید.

فرمول محاسبه وزن تیرآهن بر مبنای جدول اشتال

برای محاسبه‌ی وزن هاش می‌توانید از فرمول زیر استفاده کرده و به این ترتیب از کیفیت محصول خریداری شده اطمینان حاصل کنید:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه‌ی محاسبه‌ی وزن آهن آلات کلیک کنید.

راهنمای جدول اشتال تیرآهن هاش

با مطالعه‌ی راهنمای جدول اشتال تیرآهن هاش می‌توانید مفهوم علائم اختصاری موجود در آن را درک کرده و به بهترین صورت ممکن از مندرجات موجود در آن استفاده کنید.

علائم اختصاری موجود در جدول اشتال تیرآهن هاش

ردیف

مؤلفه

علامت اختصاری

واحد

۱

ارتفاع جان

h

mm

۲

عرض جان

b

mm

۳

وزن واحد طول

G

 

۴

ضخامت جان

s

mm

۵

ضخامت بال

t

mm

۶

شعاع انحنا داخل جان به بال

r

mm

۷

ضخامت بال + انحنا داخلی

c

mm

۸

محیط سطح مقطع

A

 

۹

شعاع چرخش در محور یا ژیراسیون

Iv

cm

۱۰

ارتفاع جان – ضخامت دو بال

h-2c

mm

۱۱

مدول مقطع محور

Wv

 

۱۲

شعاع تنش

RT

mm

۱۳

ممان اینرسی محور y

Jy

 

۱۴

مساحت سطع مقطع

A1

mm

پیوان

جدول اشتال هاش سبک

جدول هاش سبک (HEA) به شرح زیر است:

جدول اشتال تیرآهن هاش سبک HEA

سایز هاش سبک

h (mm)

b (mm)

s (mm)

t (mm)

r (mm)

c (mm)

h-2c (mm)

مساحت سطح مقطع 

وزن هر متر 

وزن شاخه ۱۲ متری (kg)

۱۰

۹۶

۱۰۰

۵

۸

۱۲

۲۰

۵۶

۲۱

۱۶.۷

۲۰۰.۴

۱۲

۱۱۴

۱۲۰

۵

۸

۱۲

۲۰

۷۴

۲۵

۱۹.۹

۲۳۸.۸

۱۴

۱۳۳

۱۴۰

۵.۵

۸.۵

۱۲

۲۰.۵

۹۲

۳۱

۲۴.۷

۲۹۶.۴

۱۶

۱۵۲

۱۶۰

۶

۹

۱۵

۲۴

۱۰۴

۳۹

۳۰.۴

۳۶۴.۸

۱۸

۱۷۱

۱۸۰

۶

۹.۵

۱۵

۲۴.۵

۱۲۲

۴۵

۳۵.۵

۴۲۶

۲۰

۱۹۰

۲۰۰

۶.۵

۱۰

۱۸

۲۸

۱۳۴

۵۴

۴۲.۳

۵۰۷.۶

۲۲

۲۱۰

۲۲۰

۷

۱۱

۱۸

۲۹

۱۵۲

۶۴

۵۰.۵

۶۰۶

۲۴

۲۳۰

۲۴۰

۷.۵

۱۲

۲۱

۳۳

۱۶۴

۷۷

۶۰.۳

۷۲۳.۶

۲۶

۲۵۰

۲۶۰

۷.۵

۱۲.۵

۲۴

۳۶.۵

۱۷۷

۸۷

۶۸.۲

۸۱۸.۴

۲۸

۲۷۰

۲۸۰

۸

۱۳

۲۴

۳۷

۱۹۶

۹۷

۷۶.۴

۹۱۶.۸

۳۰

۲۹۰

۳۰۰

۸.۵

۱۴

۲۷

۴۱

۲۰۸

۱۱۲

۸۸.۳

۱۰۵۹.۶

۳۲

۳۱۰

۳۰۰

۹

۱۵.۵

۲۷

۴۲.۵

۲۲۵

۱۲۴

۹۷.۶

۱۱۷۱.۲

۳۴

۳۳۰

۳۰۰

۹.۵

۱۶.۵

۲۷

۴۳.۵

۲۴۳

۱۳۴

۱۰۵

۱۲۶۰

۳۶

۳۵۰

۳۰۰

۱۰

۱۷.۵

۲۷

۴۴.۵

۲۶۱

۱۴۲

۱۱۲

۱۳۴۴

۴۰

۳۹۰

۳۰۰

۱۱

۱۹

۲۷

۴۶

۲۹۸

۱۵۹

۱۲۵

۱۵۰۰

۴۵

۴۴۰

۳۰۰

۱۱.۵

۲۱

۲۷

۴۸

۳۴۴

۱۷۸

۱۴۰

۱۶۸۰

۵۰

۴۹۰

۳۰۰

۱۲

۲۳

۲۷

۵۰

۳۹۰

۱۹۷

۱۵۵

۱۸۶۰

۵۵

۵۴۰

۳۰۰

۱۲.۵

۲۴

۲۷

۵۱

۴۳۸

۲۱۱

۱۶۶

۱۹۹۲

۶۰

۵۹۰

۳۰۰

۱۳

۲۵

۲۷

۵۲

۴۸۶

۲۲۶

۱۷۸

۲۱۳۶

۶۵

۶۴۰

۳۰۰

۱۳.۵

۲۶

۲۷

۵۳

۵۳۴

۲۴۲

۱۹۰

۲۲۸۰

۷۰

۶۹۰

۳۰۰

۱۴.۵

۲۷

۲۷

۵۴

۵۸۲

۲۶۰

۲۰۴

۲۴۴۸

۸۰

۷۹۰

۳۰۰

۱۵

۲۸

۳۰

۵۸

۶۷۴

۲۸۵

۲۲۴

۲۶۸۸

۹۰

۸۹۰

۳۰۰

۱۶

۳۰

۳۰

۶۰

۷۷۰

۳۲۱

۲۵۲

۳۰۲۴

۱۰۰

۹۹۰

۳۰۰

۱۶.۵

۳۱

۳۰

۶۱

۸۶۸

۳۴۶

۲۷۲

۳۲۶۴

پیوان

جدول اشتال هاش سنگین

جدول اشتال هاش سنگین (HEB) به شرح زیر است:

جدول اشتال تیرآهن هاش سنگین HEB

سایز هاش سنگین

h (mm)

b (mm)

s (mm)

t (mm)

r (mm)

c (mm)

h-2c (mm)

مساحت سطح مقطع 

وزن هر متر 

وزن شاخه ۱۲ متری (kg)

۱۰

۱۰۰

۱۰۰

۶

۱۰

۱۲

۲۲

۵۶

۲۶

۲۰.۴

۲۴۴.۸

۱۲

۱۲۰

۱۲۰

۶.۵

۱۱

۱۲

۲۳

۷۴

۳۴

۲۶.۷

۳۲۰.۴

۱۴

۱۴۰

۱۴۰

۷

۱۲

۱۲

۲۴

۹۲

۴۳

۳۳.۷

۴۰۴.۴

۱۶

۱۶۰

۱۶۰

۸

۱۳

۱۵

۲۸

۱۰۴

۵۴.۳

۴۲.۶

۵۱۱.۲

۱۸

۱۸۰

۱۸۰

۸.۵

۱۴

۱۵

۲۹

۱۲۲

۶۵.۳

۵۱.۲

۶۱۴.۴

۲۰

۲۰۰

۲۰۰

۹

۱۵

۱۸

۳۳

۱۳۴

۷۸.۱

۶۱.۳

۷۳۵.۶

۲۲

۲۲۰

۲۲۰

۹.۵

۱۶

۱۸

۳۴

۱۵۲

۹۱

۷۱.۵

۸۵۸

۲۴

۲۴۰

۲۴۰

۱۰

۱۷

۲۱

۳۸

۱۶۴

۱۰۶

۸۳.۲

۹۹۸.۴

۲۶

۲۶۰

۲۶۰

۱۰

۱۷.۵

۲۴

۴۱.۵

۱۷۷

۱۱۸

۹۳

۱۱۱۶

۲۸

۲۸۰

۲۸۰

۱۰.۵

۱۸

۲۴

۴۲

۱۹۶

۱۳۱

۱۰۳

۱۲۳۶

۳۰

۳۰۰

۳۰۰

۱۱

۱۹

۲۷

۴۶

۲۰۸

۱۴۹

۱۱۷

۱۴۰۴

۳۲

۳۲۰

۳۰۰

۱۱.۵

۲۰.۵

۲۷

۴۷.۵

۲۲۵

۱۶۱

۱۲۷

۱۵۲۴

۳۴

۳۴۰

۳۰۰

۱۲

۲۱.۵

۲۷

۴۸.۵

۲۴۳

۱۷۱

۱۳۴

۱۶۰۸

۳۶

۳۶۰

۳۰۰

۱۲.۵

۲۲.۵

۲۷

۴۹.۵

۲۶۱

۱۸۱

۱۴۲

۱۷۰۴

۴۰

۴۰۰

۳۰۰

۱۳.۵

۲۴

۲۷

۵۱

۲۹۸

۱۹۸

۱۵۵

۱۸۶۰

۴۵

۴۵۰

۳۰۰

۱۴

۲۶

۲۷

۵۳

۳۴۴

۲۱۸

۱۷۱

۲۰۵۲

۵۰

۵۰۰

۳۰۰

۱۴.۵

۲۸

۲۷

۵۵

۳۹۰

۲۳۹

۱۸۷

۲۲۴۴

۵۵

۵۵۰

۳۰۰

۱۵

۲۹

۲۷

۵۶

۴۳۸

۲۵۴

۱۹۹

۲۳۸۸

۶۰

۶۰۰

۳۰۰

۱۵.۵

۳۰

۲۷

۵۷

۴۸۶

۲۷۰

۲۱۲

۲۵۴۴

۶۵

۶۵۰

۳۰۰

۱۶

۳۱

۲۷

۵۸

۵۳۴

۲۸۶

۲۲۵

۲۷۰۰

۷۰

۷۰۰

۳۰۰

۱۷

۳۲

۲۷

۵۹

۵۸۲

۳۰۶

۲۴۱

۲۸۹۲

۸۰

۸۰۰

۳۰۰

۱۷.۵

۳۳

۳۰

۶۳

۶۷۴

۳۳۴

۲۶۲

۳۱۴۴

۹۰

۹۰۰

۳۰۰

۱۸.۵

۳۵

۳۰

۶۵

۷۷۰

۳۷۱

۲۹۱

۳۴۹۲

۱۰۰

۱۰۰۰

۳۰۰

۱۹

۳۶

۳۰

۶۶

۸۶۸

۴۰۰

۳۱۴

۳۷۶۸

پیوان

با کمک مندرجات موجود در جدول وزن هاش ضمن اطلاع از مشخصات هندسی و مکانیکی، دوام اولیه‌ی تیرآهن و مقاومت آن را نیز تعیین می‌کنند. به این ترتیب می‌توان محصولی متناسب با سازه با قیمت مناسب و مقاومت استاندارد خریداری کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عوامل موثر بر قیمت تیرآهن و روش‌های خرید این محصول از پیوان می‌توانید از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان ما تماس بگیرید.