نگاهی به بازارهای جهانی مقاطع فولادی به روایت نمودار(هفته گذشته)

 

سنگ آهن

 

 

قراضه

 

 

بیلت

 

 

میلگرد

 

 

ورق گرم

string(4) "here"