قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

مجموع صادرات فولاد کشور (فولاد میانی و محصولات فولادی) در آذر‌ماه سال جاری طبق آمار گمرک، یک میلیون و ۱۰۴ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. با این افزایش حجم صادرات در آذرماه، کاهش صادرات فولاد ایران در ماه‌های گذشته جبران شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون(پیوان)؛ در آذر‌ماه سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۷۴۹ هزار تن بوده که افزایش ۹۲ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

وضعیت صادرات محصولات فولادی

کل صادرات محصولات فولادی کشور در آذر‌ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۵۵ هزار تن بوده که نسبت به ماه مشابه سال قبل، افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی در آذر امسال، ۳۰۴ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع نسبت به آذر سال گذشته، ۲۴ درصد افزایش یافته است. صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در آذر‌ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۳ درصد افزایش یافته و به ۲۶۰ هزار تن رسیده است. صادرات مقاطع تخت فولادی نیز در آذر ماه امسال با رشد ۹ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۵۱ هزار تن رسیده است. گفتنی است، در آذر‌ماه امسال صادرات آهن اسفنجی ۸۷ هزار تن بوده که افزایش ۱۰۷ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد.