تضمین قیمت

خرید مستقیم از صاحب بار

کنترل کیفی

بررسی تخصصی سفارش قبل و بعد از بارگیری

ارسال فوری

سبد کالایی کامل، موجود در انبار اختصاصی

پشتیبانی

پاسخگو مشتریان در 7 روز هفته به صورت 24 ساعت
نیاز به مشاوره دارید؟
همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-45171
کارشناسان فروش ما
پیوان | Pivan - شیوا گودرزی
شیوا گودرزی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - نرگس کازرانی
نرگس کازرانی
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - سحر گل محمدی
سحر گل محمدی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - زهرا معتمدی نیا
زهرا معتمدی نیا
کارشناس تامین
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - سمیرا نجف زاده
سمیرا نجف زاده
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - شیدا اکبریان
شیدا اکبریان
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - محمدرضا موسایی
محمدرضا موسایی
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - کیمیا رام
کیمیا رام
مسئول تیم نفت،گاز و پتروشیمی
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
پیوان | Pivan - علی کشاورز
علی کشاورز
کارشناس فروش
پیام واتس‌اپ مشاوره آنلاین
ویدئو

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد بافق یزد
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A3 - بافق یزد - 12 متری
251,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - بافق یزد - 12 متری
233,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - بافق یزد - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - بافق یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - بافق یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - بافق یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - بافق یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - بافق یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - بافق یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - بافق یزد - 12 متری
219,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد بافق یزد
قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - نیشابور - 12 متری
236,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - نیشابور - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - نیشابور - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - نیشابور - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - نیشابور - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - نیشابور - 12 متری
223,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - نیشابور - 12 متری
223,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - نیشابور - 12 متری
223,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - نیشابور - 12 متری
223,000
میلگرد آجدار 36 - A3 - نیشابور - 12 متری
223,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد نیشابور (فولاد خراسان)
قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12- A3 - سیرجان - 12 متری
233,000
میلگرد آجدار 14- A3 - سیرجان - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 16- A3 - سیرجان - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 18- A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 20- A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 22- A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - سیرجان - 12 متری
220,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد جهان فولاد سیرجان
قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - خرمدشت - 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - خرمدشت - 12 متری
225,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد خرمدشت تاکستان
قیمت میلگرد اهواز
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - گروه ملی - 12 متری
228,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد اهواز
قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
۱ مهر ۰۹:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
256,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
226,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
228,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - ذوب آهن - 12 متری
226,000
تیرآهن IPE 30 - ذوب آهن - 12 متریتماس بگیرید
مشاهده لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان
قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - میانه - 12 متری
220,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد میانه (فولاد آذربایجان)
قیمت میلگرد کویر کاشان
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - کاشان - 6 متری
256,000
میلگرد ساده 6.5 - کاشان - 6 متری
256,000
میلگرد آجدار 8 - A3 - کاشان - 12 متری
245,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - کاشان - 12 متری
235,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - کاشان - 12 متری
235,000
میلگرد ساده 12 - کاشان - 6 متری
271,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاشان - 12 متری
229,000
میلگرد ساده 14 - کاشان - 6 متری
271,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - کاشان - 12 متری
229,000
میلگرد ساده 16 - کاشان - 6 متری
271,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد کویر کاشان
قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
233,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
227,000
میلگرد آجدار 10 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - امیر کبیر خزر - 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
227,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - امیر کبیر خزر - 12 متری
222,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد امیرکبیر خزر
قیمت میلگرد آریان فولاد
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
227,000
%1
میلگرد آجدار 10 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
224,000
%1
میلگرد آجدار 12 - A2 - آریان فولاد - 12 متری
227,000
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
224,000
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
میلگرد آجدار 16 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
میلگرد آجدار 18 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
224,000
%1
میلگرد آجدار 22 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد آریان فولاد
قیمت میلگرد ابرکوه یزد
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
234,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
227,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
217,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
217,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
217,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریان فولاد - 12 متری
223,000
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
217,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - ابر کوه یزد - 12 متری
222,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد ابرکوه یزد
قیمت میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - فایکو - 12 متری
222,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد فایکو (فولاد البرز ایرانیان)
قیمت میلگرد هیربد زرندیه
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A2 - هیربد - 12 متری
222,000
%1
میلگرد آجدار 12 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 14 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 16 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 18 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 20 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 25 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 28 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
میلگرد آجدار 32 - A3 - هیربد - 12 متری
220,000
%1
مشاهده لیست قیمت میلگرد هیربد زرندیه
قیمت میلگرد کاوه اروند
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10- A3 - اروند- 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 12- A3 - اروند- 12 متری
223,000
میلگرد آجدار 14- A3 - اروند- 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 16- A3 - اروند- 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 18- A3 - اروند- 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 20- A3 - اروند- 12 متری
217,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - اروند- 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - اروند- 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - اروند- 12 متری
220,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد کاوه اروند
قیمت میلگرد سیادن ابهر
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 5.5 - ابهر - 6 متری
256,000
میلگرد ساده 6.5 - ابهر - 6 متری
256,000
میلگرد آجدار 8 - A2 - ابهر - 12 متری
229,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - ابهر - 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 12 - A2 - ابهر - 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - ابهر - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - ابهر - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - ابهر - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - ابهر - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - ابهر - 12 متری
220,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد سیادن ابهر
قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
225,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
221,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - احرامیان یزد - 12 متری
222,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد یزد (احرامیان)
قیمت میلگرد بردسیر کرمان
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 12 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
236,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - بردسیر کرمان - 12 متری
230,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد بردسیر کرمان
قیمت میلگرد راد همدان
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8 - A2 - راد همدان - 12 متری
244,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - راد همدان - 12 متری
241,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - راد همدان - 12 متری
238,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - راد همدان - 12 متری
237,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد راد همدان
قیمت میلگرد آریا ذوب اشتهارد
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 8- A2 - آریا ذوب - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 10 - A2 - آریا ذوب - 12 متری
227,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
227,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - آریا ذوب - 12 متری
226,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد آریا ذوب اشتهارد
قیمت میلگرد شاهرود
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - شاهرود - 12 متری
241,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - شاهرود - 12 متری
239,000
میلگرد آجدار 14 - A3 - شاهرود - 12 متری
229,000
میلگرد آجدار 16 - A3 - شاهرود - 12 متری
229,000
میلگرد آجدار 18 - A3 - شاهرود - 12 متری
229,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - شاهرود - 12 متری
229,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - شاهرود - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - شاهرود - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - شاهرود - 12 متری
231,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - شاهرود - 12 متری
239,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد شاهرود
قیمت میلگرد فراطرح کاسپین رشت
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
218,000
میلگرد آجدار 16- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
218,000
میلگرد آجدار 18- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
218,000
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
218,000
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
219,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
219,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد فراطرح کاسپین رشت
قیمت میلگرد فولاد روهینا
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 28 - A3 - روهینا - 12 متری
224,000
میلگرد آجدار 32 - A3 - روهینا - 12 متری
224,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد فولاد روهینا
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
۱ مهر ۰۸:۰۷
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
220,000
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
220,000
مشاهده لیست قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
نیاز به مشاوره دارید؟
همین الان با ما تماس بگیرید.
۰۲۱-45171

استعلام قیمت میلگرد

در این صفحه وبسایت پیوان، به‌روزرسانی‌های منظم در مورد قیمت‌ میلگرد ارائه می شود. شما می توانید برای اطلاع از قیمت روز میلگرد به وبسایت پیوان مراجعه کنید و روزانه آمار دقیق قیمت ها را در این صفحه ببینید.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

1. قیمت مواد اولیه‌ در تولید میلگرد

به‌طور کل می‌دانید که با کمبود سنگ‌آهن و قراضه و دیگر مواد مورداستفاده در تولید فولاد مواجه هستیم. بنابراین بعد تغییر و تحول در قیمت هر یک از این مواد خام گفته‌شده سبب تغییراتی خواهد شد. هرکدام از این موارد می‌تواند آغازگر تغییرات در قیمت فولاد شوند. همچنین این تغییرات درنهایت قیمت میلگرد را شامل خواهد شد.

عوامل موثر بر قیمت میلگرد

2. روش‌های تولید فولاد خام

در طریقه تولید میلگرد متوجه شدیم که ماده‌ی خام اولیه از فولاد تشکیل می‌شود. می‌توان گفت که فولاد خام به دو روش اصلی که در ادامه مطلب گفته می‌شود تولید خواهد شد. درروش اول برای تهیه آهن خام یا چدن مذاب شده در کوره بلند و یا تولید فولاد در کانورترهای اکسیژنی انجام می‌شود. درروش اول سنگ‌آهن دانه‌درشت بعد از فرآوری وارد کوره خواهد شد. با این کار چدن مذاب حاصل می‌شود. در مرحله بعدی آهن خام یا همان چدن مذاب در کانورتر به فولاد مذاب تبدیل می‌شود.

این مذاب با ناخالصی‌ها ترکیب می‌شود که درنهایت فولاد خام حاصل شود. روش دوم، مساهرت مستقیم سنگ‌آهن و ذوب‌آهن اسفنجی و قراضه‌ها خواهد بود. می‌توان گفت که در این روش از کوره‌های الکتریکی مورداستفاده قرار خواهد گرفت. باید از این موضوع اطلاع داشته باشید که در جهان با کمبود قراضه مواجه هستیم. به همین منظور از آهن اسفنجی برای عملیات ذوب کردن در کوره‌ها استفاده می‌کنند.

3. نرخ دلار و ارز

می‌توان گفت که نرخ دلار از دیگر عوامل بسیار تأثیرگذار در قیمت میلگرد امروز محسوب خواهد شد. درزمانی که دلار نوسانات بیش‌ازحدی داشته باشد به‌طورقطع در قیمت میلگرد تأثیر فراوانی خواهد گذاشت. به‌طور کل علت این موضوع این است که کشور ما به‌عنوان صادرکننده‌ی آهن شناخته‌شده است. به همین دلیل گفته شده تمامی قیمت‌ها بر اساس قیمت دلار محاسبه خواهد شد. بر این اساس با نوسانات قیمت دلار در بازار داخلی مواجه خواهیم شد؛ مانند قیمت میلگرد نیز تغییر کرده که کم شدن یا زیادشدن خواهند شد.

4. شاخص بورس

شاخص صنعت یکی از انواع شاخص‌های بورس می‌باشد. می‌توان گفت که شاخص صنعت بیانگر سطح کلی قیمت سهام شرکت‌های فعال در قسمت صنعت بوده است. بنابراین عملکرد هرکدام از این صنایع می‌تواند تحت عنوان شاخص جداگانه‌ای موردبررسی قرارگرفته باشد. به‌طور مثال خودرو و دارو و فلزات اساسی و همچنین محصولات شیمیایی قرار دارد.

5. هزینه حمل‌ونقل

هزینه‌ی حمل‌ونقل رابطه‌ی مستقیمی باقیمت نفت و انرژی خواهد داشت. هر نوع حمل‌ونقلی از کشتی‌رانی گرفته تا کامیون‌های حمل بار نیاز به سوخت خواهند داشت. باید بدانید که مستقیماً هزینه حمل نقل تحت تأثیر هزینه نفت و سوخت بین‌المللی محاسبه خواهد شد. موارد دیگری که باید در نظر گرفت تعرفه حمل‌ونقل از دریای سیاه خواهد بود. در این شرایط هزینه حمل‌ونقل به‌صورت درصدی بر قیمت محصولات فولاد داخلی در نظر گرفته خواهد شد. بدین سبب هزینه حمل‌ونقل جز جدانشدنی در تعیین قیمت یک محصول فولادی بوده است. 

6. تورم جهانی و تأثیر آن بر بازار

باید گفت که تورم از معضلات اقتصادی بسیاری از کشورها محسوب می‌شود. همان‌طور که گفته‌شده تولید شصت درصد از فولاد جهان در کشورهای درحال‌توسعه شکل می‌گیرد. باید بدانید که کشور چین سی درصد این میزان تولید را به خود اختصاص داده است. باید گفت که کشورهای توسعه‌یافته کارخانه‌های خود را بنا به دلایلی ازجمله کم شدن هزینه تولید و داشتن نیروی کار ارزان به کشورهای درحال‌توسعه منتقل‌شده است. با این کار انتقال کارخانه‌ها در قیمت آهن ازجمله قیمت میلگرد تحت تأثیر فراوان مستقیم تورم در این کشورها قرارگرفته است.

کاربرد میلگرد

اصلی‌ترین کاربرد های میلگرد در ساختمان‌سازی و به‌منظور تقویت بتن می باشد. می‌توان گفت که بتن به‌طور طبیعی علی‌رغم داشتن مقاومت فشاری زیاد و مقاومت کششی چندانی نداشته است. درصورتی‌که بتن به علت تغییرات دمایی دچار انبساط و یا انقباض شود در چنین شرایطی دچار ترک‌خوردگی خواهد شد.

مهندسین ساختمان از قرن هجدهم میلادی کم‌کم پی بردند که میلگرد می‌تواند این مشکل را برطرف کند. با ضریب انبساط دمایی این مقطع می‌توان گفت که بسیار نزدیک به بتن بوده است. همین امر باعث شده که میلگرد گذاشته‌شده در دل بتن فشار کششی واردشده باعث تغیر نشود. در اثر تغییرات دمایی که بتن دریافت کرده است میلگردها مانع از ترک خوردن بتن خواهند شد. به این نکته توجه داشته باشید که هیچ مصالحی نمی‌تواند جلوی ترک خوردن صد درصد بتن را بگیرد. باید در نظر گرفت که میلگردها می‌تواند ترک‌ها را تا حد بسیار کوچک و کم‌خطری نگه‌دارند.

 

بررسی قیمت میلگرد

همانطور که مطلع هستید قیمت فلزات با توجه به قیمت ارز و قیمت بورس کالا تعیین می‌شود. میلگرد یکی از قطعاتی است که در تمام کارخانه‌های فولاد که در شهر‌های مختلف ایران وجود دارد، تولید می‌شود. در پیوان لیست قیمت میلگرد یزد، قیمت میلگرد همدان، کانال قیمت میلگرد نیشابور، ارزان‌ترین قیمت میلگرد میانه، قیمت میلگرد مشهد، قیمت میلگرد گرگان، قیمت میلگرد گیلان، قیمت میلگرد لامرد و لیست قیمت میلگرد هشترود نیز قابل مشاهده است. 

همچنین اگر به دنبال قیمت میلگرد ساده یا قیمت میلگرد آجدار برند خاصی هستید می‌توانید در سایت شرکت پیوان، آن را ببینید. به عنوان مثال قیمت میلگرد معراج، قیمت میلگرد ذوب آهن و قیمت میلگرد زاگرس که از تولیدکنندگان اصلی میلگرد هستند در سایت شرکت پیوان وجود دارد. پس برای دیدن بهترین قیمت میلگرد زاگرس ۱۴ و قیمت میلگرد زاگرس ۱۶ کلیک کنید. 

قیمت امروز میلگرد

قیمت روز میلگرد در بازار امروز به صورت کاملا آنلاین و لحظه ای در جداول زیر قابل رویت می باشد. برای خرید میلگرد و استعلام قیمت میلگرد می توانید، میلگرد کارخانه مورد نظر خود را انتخاب و سپس قیمت هر شاخه میلگرد را مشاهده نمایید. پس از آن با تماس با کارشناسان میلگرد آهن ملل، خرید خود را تکمیل کنید.

خرید آنلاین میلگرد

سایت شرکت پیوان یک مکان امن و معتبر برای خرید میلگرد و دیگر آهن آلات است، زیرا قیمت‌ها به صورت لخظه‌ای در آن به روز می‌شوند. کارشناسان پیوان برای خدمت رسانی بیشتر به مشتریان قبل از خرید محصولات به آن‌ها مشاوره می‌دهند.

به عنوان مثال در صورت داشتن سوال در مورد قیمت میلگرد یک شاخه، قیمت میلگرد نمره ۱۴، قیمت میلگرد خاموت، ارزان‌ترین قیمت میلگرد جهانی و قیمت میلگرد صادراتی با کارشناس مربوطه از طریق شماره ۴۵۱۷۱ ارتباط برقرار کنید. یا از طریق واتساپ در مورد قیمت میلگرد پرشین، قیمت میلگرد گراش و قیمت میلگرد فلز ایران اطلاع داشته باشید.

جمع‌بندی نهایی قیمت میلگرد

می‌توان گفت که میلگرد به‌عنوان یکی از محصولات اصلی فولادی در صنایع گوناگون محسوب خواهد شد؛ مانند ساختمان‌سازی و خودروسازی و همچنین صنایع دریایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت که تغییرات در قیمت میلگرد امروز بر روی صنایع گوناگون تأثر گذار بوده است.

مصرف میلگرد برای تثبیت سازه‌های بتنی و فلزی در صنعت ساختمان‌سازی ضروری بوده است. باید بدانید که هرگونه تغییر در قیمت میلگرد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های ساختمان‌سازی ایجاد کند. هنگامی‌که قیمت میلگرد زیاد شده باشد هزینه‌های ساخت‌وساز نیز زیاد خواهد یافت. درنتیجه ممکن است مالکان مشکلاتی را در کیفیت ساختمان خود داشته باشند.

کم شدن قیمت میلگرد از طرفی دیگر امروزه ممکن است منجر به زیادشدن تقاضا برای مصرف‌کنندگان شود. همچنین زیادشدن سودآوری شرکت‌های تولیدکننده میلگرد شده باشد. شما می‌توانید برای خرید میلگرد به وب‌سایت پیوان مراجعه نمایید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر

سوالات متداول