قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین

قیمت ورق استیل 304 وارداتی

قیمت ورق استیل 304 وارداتی
۱۵ اسفند ۱۲:۱۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 100 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.5 - رول عرض 125 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 100 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.6 - رول عرض 125 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 100 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - 2B
157,800
ورق استیل 304 - 0.7 - رول عرض 125 - BA
157,800
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - 2B
163,300
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 100 - BA
163,300
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - 2B
163,300
ورق استیل 304 - 0.8 - رول عرض 125 - BA
163,300
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - 2B
163,300
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 100 - BA
163,300
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - 2B
163,300
ورق استیل 304 - 0.9 - رول عرض 125 - BA
163,300
ورق استیل 304 - ضخامت 1.5 - رول عرض 100
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 100 - 2B
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 1 - رول عرض 125 - 2B
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 100
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 1.25 - رول عرض 125
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 100 - 2B
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 1.5 - رول عرض 125 - 2B
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 100 - 2B
160,600
ورق استیل 304 L - ضخامت 2 - رول عرض 125 - 2B
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 100
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 125
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 2.5 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 100
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 3 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 4 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 5 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 6 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 8 - رول عرض 150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 300*150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 10 - ابعاد 600*150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 300*150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 12 - ابعاد 600*150
160,600
ورق استیل 304 - ضخامت 15 - ابعاد 600*150
160,600
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
محصولات وارداتی
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره