جدول وزنی لوله مانیسمان 

لوله یکی از مصالح فولادی پرکاربرد در صنعت ساخت‌وساز است که ابعاد و وزن انواع استاندارد آن در جدول مشخصی به نام جدول وزنی لوله یا جدول اشتال درج شده است. مهندسان سازه همواره از اطلاعات این جدول برای کاهش خطاهای محاسباتی و انتخاب بهترین نوع لوله استفاده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جدول وزن لوله‌های فولادی بدون درز (مانیسمان) تا انتهای این مطلب با پیوان همراه باشید. لازم به ذکر است که امکان اطلاع از قیمت لوله مانیسمان نیز به‌صورت آنلاین در وب‌سایت ما وجود دارد.

جدول وزن لوله مانیسمان

جزئیات جدول وزنی لوله مانیسمان

مهندسان با استفاده از جدول وزنی لوله مانیسمان که در این قسمت آمده است، ضمن محاسبه‌ی وزن محصول و وزن کلی سازه، میزان تحمل بار لوله را نیز به‌دست می‌آورند.

جدول وزنی لوله مانیسمان

قطر خارجی (mm)ضخامت (mm)سطح جانبی در هر متر (cm2)وزن هر متر (kg/m)وزن شاخه ۶ متری (kg)وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۲۱.۳۲۱.۲۱۰.۹۶۲۵.۷۷۲۱۱.۵۴۴
۲۱.۳۲.۶۱.۵۳۱.۲۱۷.۲۶۱۴.۵۲
۲۱.۳۳.۲۱.۸۲۱.۴۴۸.۶۴۱۷.۲۸
۲۶.۹۲۱.۵۶۱.۲۴۷.۴۴۱۴.۸۸
۲۶.۹۲.۶۱.۹۸۱.۵۷۹.۴۲۱۸.۸۴
۲۶.۹۳.۲۲.۳۸۱.۸۹۱۱.۳۴۲۲.۶۸
۳۳.۷۲.۶۲.۵۴۲.۰۱۱۲.۰۶۲۴.۱۲
۳۳.۷۳.۲۳.۰۷۲.۴۲۱۴.۵۲۲۹.۰۴
۳۳.۷۴۳.۷۳۲.۹۵۱۷.۷۳۵.۴
۴۲.۴۲.۶۳.۲۵۲.۵۷۱۵.۴۲۳۰.۸۴
۴۲.۴۳.۲۳.۹۴۳.۱۱۱۸.۶۶۳۷.۳۲
۴۲.۴۴۴.۸۳۳.۸۱۲۲.۸۶۴۵.۷۲
۴۸.۳۲.۶۳.۷۳۲.۹۵۱۷.۷۳۵.۴
۴۸.۳۳.۲۴.۵۳۳.۵۹۲۱.۵۴۴۳.۰۸
۴۸.۳۴۵.۵۷۴.۴۱۲۶.۴۶۵۲.۹۲
۶۰.۳۲.۹۵.۲۳۴.۱۴۲۴.۸۴۴۹.۶۸
۶۰.۳۳.۶۶.۴۱۵.۰۷۳۰.۴۲۶۰.۸۴
۶۰.۳۴۷.۰۷۵.۵۹۳۳.۵۴۶۷.۰۸
۶۰.۳۵۸.۶۹۶.۸۲۴۰.۹۲۸۱.۸۴
۷۶.۱۲.۹۶.۶۷۵.۸۲۳۴.۹۲۶۹.۸۴
۷۶.۱۳.۶۸.۲۶.۴۹۳۸.۹۴۷۷.۸۸
۷۶.۱۴۹.۰۶۷.۱۷۴۳.۰۲۸۶.۰۴
۷۶.۱۵۱۱.۲۸.۷۷۵۲.۶۲۱۰۵.۲۴
۸۸.۹۳.۲۸.۶۲۶.۸۱۴۰.۸۶۸۱.۷۲
۸۸.۹۳.۶۹.۶۵۷.۵۷۴۵.۴۲۹۰.۸۴
۸۸.۹۴۱۰.۷۸.۴۳۵۰.۵۸۱۰۱.۱۶
۸۸.۹۵۱۳.۲۱۰.۳۶۱.۸۱۲۳.۶
۸۸.۹۶.۳۱۶.۳۱۲.۹۷۷.۴۱۵۴.۸
۱۰۱.۶۳.۶۱۱.۱۸.۷۶۵۲.۵۶۱۰۵.۱۲
۱۰۱.۶۴.۵۱۳.۷۱۰.۷۶۴.۲۱۲۸.۴
۱۰۱.۶۵.۶۱۶.۹۱۳.۲۷۹.۲۱۵۸.۴
۱۰۱.۶۷.۱۲۱.۱۱۶.۶۹۹.۶۱۹۹.۲
۱۰۸۳.۶۱۱.۸۹.۲۷۵۵.۶۲۱۱۱.۲۴
۱۰۸۴.۵۱۴.۶۱۱.۵۶۹۱۳۸
۱۰۸۵.۶۱۸۱۴.۱۸۴.۶۱۶۹.۲
۱۱۴.۳۳.۶۱۲.۵۹.۹۵۹.۴۱۱۸.۸
۱۱۴.۳۴.۵۱۵.۵۱۲.۱۷۲.۶۱۴۵.۲
۱۱۴.۳۵.۶۱۹.۱۱۵۹۰۱۸۰
۱۱۴.۳۷.۱۲۳.۹۱۸.۸۱۱۲.۸۲۲۵.۶
۱۳۳۴۱۶.۲۱۲.۷۷۶.۲۱۵۲.۴
۱۳۳۵.۶۲۲.۴۱۷.۶۱۰۵.۶۲۱۱.۲
۱۳۳۶.۳۲۵.۱۱۹.۷۱۱۸.۲۲۳۶.۴
۱۳۹.۷۴۱۷.۱۱۳.۵۸۱۱۶۲
۱۳۹.۷۵.۶۲۳.۶۱۸.۵۱۱۱۲۲۲
۱۳۹.۷۶.۳۲۶.۴۲۰.۸۱۲۴.۸۲۴۹.۶
۱۳۹.۷۷.۱۲۹.۶۲۳.۳۱۳۹.۸۲۷۹.۶
۱۵۹۴.۵۲۱.۸۱۷.۲۱۰۳.۲۲۰۶.۴
۱۵۹۵.۶۲۷۲۱.۲۱۲۷.۲۲۵۴.۴
۱۵۹۶.۳۳۰.۲۲۳.۷۱۴۲.۲۲۸۴.۴
۱۶۸.۳۴.۵۲۳.۲۱۸.۱۱۰۸.۶۲۱۷.۲
۱۶۸.۳۵.۶۲۸.۶۲۲.۴۱۳۴.۴۲۶۸.۸
۱۶۸.۳۶.۳۳۲.۱۲۵.۲۱۵۱.۲۳۰۲.۴
۱۶۸.۳۷.۱۳۶۲۸.۳۱۶۹.۸۳۳۹.۶
۱۶۸.۳۸.۸۴۴.۱۳۴.۵۲۰۷۴۱۴
۱۹۳.۷۴.۵۲۶.۷۲۱۱۲۶۲۵۲
۱۹۳.۷۵۲۹.۶۲۳.۳۱۳۹.۸۲۷۹.۶
۱۹۳.۷۵.۴۳۱.۹۲۵۱۵۰۳۰۰
۱۹۳.۷۶.۳۳۷.۱۲۹.۱۱۷۴.۶۳۴۹.۲
۱۹۳.۷۷.۱۴۱.۶۳۲.۸۱۹۶.۸۳۹۳.۶
۱۹۳.۷۸۴۶.۷۳۶.۵۲۱۹۴۳۸
۱۹۳.۷۸.۸۵۱.۱۴۰۲۴۰۴۸۰
۲۱۹.۱۴.۵۳۰.۳۲۳.۸۱۴۲.۸۲۸۵.۶
۲۱۹.۱۵۳۳.۶۲۶.۴۱۵۸.۴۳۱۶.۸
۲۱۹.۱۵.۹۳۹.۵۳۱۱۸۶۳۷۲
۲۱۹.۱۶.۳۴۲.۱۳۳.۱۱۹۸.۶۳۹۷.۲
۲۱۹.۱۷.۱۴۷.۳۳۷.۲۲۲۳.۲۴۴۶.۴
۲۱۹.۱۸.۸۵۸.۱۴۵.۴۲۷۲.۴۵۴۴.۸
۲۱۹.۱۱۰۶۵.۷۵۱.۶۳۰۹.۶۶۱۹.۲
۲۴۴.۵۶.۳۴۷.۱۳۷.۱۲۲۲.۶۴۴۵.۲
۲۴۴.۵۸۵۹.۴۴۶.۵۲۷۹۵۵۸
۲۴۴.۵۱۰۷۳.۳۵۷.۸۳۴۶.۸۶۹۳.۶
۲۴۴.۵۱۱۸۰.۷۶۳.۶۳۸۱.۶۷۶۳.۲
۲۷۳۵۴۲.۱۳۳.۱۱۹۸.۶۳۹۷.۲
۲۷۳۵.۶۴۷۳۶.۹۲۲۱.۴۴۴۲.۸
۲۷۳۶.۳۵۲.۸۴۱.۴۲۴۸.۴۴۹۶.۸
۲۷۳۷.۱۵۹.۳۴۶.۷۲۸۰.۲۵۶۰.۴
۲۷۳۸.۸۷۳۵۷.۱۳۴۲.۶۶۸۵.۲
۲۷۳۱۱۹۰.۵۷۱.۴۴۲۸.۴۸۵۶.۸
۳۲۳.۹۵۵۰.۱۳۹.۳۲۳۵.۸۴۷۱.۶
۳۲۳.۹۵.۶۵۶۴۴۲۶۴۵۲۸
۳۲۳.۹۶.۳۶۲.۹۴۹.۳۲۹۵.۸۵۹۱.۶
۳۲۳.۹۷.۱۷۰.۷۵۵.۶۳۳۳.۶۶۶۷.۲
۳۲۳.۹۸.۸۸۷.۱۶۸.۱۴۰۸.۶۸۱۷.۲
۳۲۳.۹۱۱۱۰۸۸۵.۳۵۱۱.۸۱۰۲۳.۶
۳۵۵.۶۸۸۷.۴۶۸.۳۴۰۹.۸۸۱۹.۶
۳۵۵.۶۱۰۱۰۹۸۵.۲۵۱۱.۸۱۰۲۲.۴
۳۵۵.۶۱۲.۵۱۳۵۱۰۷۶۴۲۱۲۸۴
۴۰۶.۴۸.۸۱۱۰۸۵.۹۵۱۵.۴۱۰۳۰.۸
۴۰۶.۴۱۱۱۳۷۱۰۸۶۴۸۱۲۹۶
۴۰۶.۴۱۴.۲۱۷۵۱۳۸۸۲۸۱۶۵۶
۴۵۷.۲۱۰۱۴۰۱۱۰۶۶۰۱۳۲۰
۴۵۷.۲۱۴.۲۱۹۸۱۵۶۹۳۶۱۸۷۲
۴۵۷.۲۱۷.۵۲۴۲۱۸۹۱۱۳۴۲۲۶۸
۵۰۸۸.۸۱۳۸‍۱۰۸۶۴۸۱۲۹۶
۵۰۸۲۰۳۰۷۲۴۱۱۴۴۶۲۸۹۲
۵۵۸.۸۸.۸۱۵۲۱۱۹۷۱۴۱۴۲۸
۵۵۸.۸۲۰۳۳۰۲۶۶۱۵۹۶۳۱۹۲
۶۰۹.۶۱۰۱۸۸۱۴۸۸۸۸۱۷۷۶
۷۱۱.۲۱۰۲۲۰۱۷۳۱۰۳۸۲۰۷۶
۸۱۲.۸۱۶۴۰۱۳۱۳۱۸۷۸۳۷۵۶
۹۱۴.۴۱۰۲۸۴۲۲۳۱۳۳۸۲۶۷۶
۹۱۴.۴۲۵۶۹۹۵۵۲۳۳۱۲۶۶۲۴
۱۰۱۶۱۰۳۱۶۲۴۸۱۴۸۸۲۹۷۶
۱۰۱۶۲۵۷۷۸۶۱۵۳۶۹۰۷۳۸۰
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۲۰

رده لوله اصطلاحی رایج در بازار ایران است که در حقیقت به ضخامت و وزن لوله اشاره دارد. رده معادل اسکجول لوله بوده و معیاری برای تعیین ضخامت و O.D جداره لوله محسوب می‌شود. در زیر جدول وزنی لوله مانیسمان رده 20 برای کاربرد راحت آمده است.

سایز (اینچ)ضخامت (mm)وزن هر شاخه (kg)
۸۶.۳۵۱۹۰
۶۵۱۲۵
۵۴۱۰۰
۴۴.۵۷۴
۳۳.۲۴۵
۲۱.۲۳۳۳
۲۳۲۴
۱۱.۲۲.۸۱۸
۱۱.۴۲.۸۱۶
۱۲.۶۱۲
۳.۴۲.۵۸
۱.۲۲.۵۵.۵
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۴۰

استفاده از این رده لوله مانیسمان در شرایطی که فشار و حرارت در محدودی نه‌چندان بالایی قرار دارند، توصیه می‌شود. در صورتی که فشار و حرارت تا مقادیر مشخصی افزایش یابند، باید به سراغ لوله‌های رده‌ی ۸۰ بروید.

جدول لوله مانیسمان رده ۴۰ به شرح زیر است:

سایز (اینچ)ضخامت لوله (mm)وزن هر شاخه لوله (kg)
۱.۲۲.۷۷۷.۴
۳.۴۲.۸۷۱۰.۲
۱۳.۳۸۱۵
۱۱.۴۳.۵۶۲۰.۳
۱۱.۲۳.۶۸۲۴.۳
۲۳.۹۱۳۳
۲۱.۲۵.۱۶۵۲
۳۵.۴۹۶۸
۴۶.۰۲۹۶
۵۶.۵۵۱۳۰
۶۷.۱۱۱۷۰
پیوان

جدول وزنی لوله مانیسمان رده ۸۰

لوله‌های مانیسمان رده ۸۰ در دسته محصولات مقاوم و مستحکم قرار دارند. به‌ همین دلیل به‌صورت گسترده در پالایشگاه، پتروشیمی، گازکشی ساختمان و… استفاده می‌شوند. لوله‌های رده‌ی ۸۰ در مقایسه با رده‌ی ۴۰ ضخیم‌تر بوده و جدول وزنی آن‌ها به شرح زیر است:

سایز (اینچ)ضخامت (میلی‌متر)وزن هر شاخه (کیلوگرم)
۱.۲۳.۷۳۹
۳.۴۳.۷۳۱۳
۱۴.۵۵۱۹
۱۱.۴۴.۵۸۲۶
۱۱.۲۵.۰۸۳۲
۲۵.۵۴۴۴
۳۷.۶۲۹۱
۴۸.۵۶۱۳۰
پیوان

فرمول محاسبه وزن لوله

وزن محصولات فولادی مختلف از جمله لوله، نشان‌دهنده‌ی استاندارد بودن یا نبودن آن‌ها است. به‌علاوه با محاسبه‌ی وزن انواع لوله از جمله وزن لوله داربست می‌توانید در مورد قیمت حدودی این محصول هم اطلاعات لازم را به‌دست آورید. برای این منظور می‌توانید از فرمول زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن لوله مانیسمان

در فرمول فوق، اعداد طول و ضخامت برحسب میلی‌متر، طول لوله برحسب متر و چگالی آن هم برحسب کیلوگرم بر سانتی‌متر مکعب است. علاوه بر این فرمول می‌توان از نرم افزار محاسبه وزن لوله فولادی هم برای اطلاع از قیمت حدودی محصول و استاندارد بودن آن استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وزن آهن آلات کلیک کنید.

جدول وزن لوله مانیسمان

سخن آخر

لوله‌های مانیسمان (بدون درز) کاربردهای مختلف دارند؛ بنابراین اطلاع از روش‌های محاسبه‌ی وزن و استحکام کلی آن‌ها ضروری است. شما با مراجعه به جدول وزنی لوله مانیسمان در رده‌های مختلف که در این مطلب آمده می‌توانید اطلاعات لازم در مورد ضخامت و وزن هر شاخه از محصول را به‌دست آورده و به این ترتیب به قیمت حدودی محصول برسید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان تماس بگیرید.

تماس با پیوان ارسال درخواست
در حال بارگزاری...