قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت پروفیل صدرا پروفیل تهران
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل - 2 - 100x100
38,100
پروفیل - 2 - 110x110
38,100
پروفیل - 2 - 120x120
38,100
پروفیل - 2 - 130x130
38,100
پروفیل - 2 - 140x140
38,100
پروفیل - 2 - 20x20
38,100
پروفیل - 2 - 30x30
38,100
پروفیل - 2 - 40x40
38,100
پروفیل - 2 - 50x50
38,100
پروفیل - 2 - 60x60
38,100
پروفیل - 2 - 70x70
38,100
پروفیل - 2 - 80x80
38,100
پروفیل - 2 - 90x90
38,100
پروفیل - 2.5 - 100x100
38,100
پروفیل - 2.5 - 110x110
38,100
پروفیل - 2.5 - 120x120
38,100
پروفیل - 2.5 - 130x130
38,100
پروفیل - 2.5 - 140x140
38,100
پروفیل - 2.5 - 30x30
38,100
پروفیل - 2.5 - 40x40
38,100
پروفیل - 2.5 - 50x50
38,100
پروفیل - 2.5 - 60x60
38,100
پروفیل - 2.5 - 70x70
38,100
پروفیل - 2.5 - 80x80
38,100
پروفیل - 2.5 - 90x90
38,100
پروفیل - 3 - 100x100
38,100
پروفیل - 3 - 110x110
38,100
پروفیل - 3 - 120x120
38,100
پروفیل - 3 - 130x130
38,100
پروفیل - 3 - 140x140
38,100
پروفیل - 3 - 20x20
38,100
پروفیل - 3 - 30x30
38,100
پروفیل - 3 - 40x40
38,100
پروفیل - 3 - 50x50
38,100
پروفیل - 3 - 60x60
38,100
پروفیل - 3 - 70x70
38,100
پروفیل - 3 - 80x80
38,100
پروفیل - 3 - 90x90
38,100
پروفیل - 4 - 100x100
42,200
پروفیل - 4 - 110x110
42,200
پروفیل - 4 - 120x120
42,200
پروفیل - 4 - 130x130
42,200
پروفیل - 4 - 140x140
42,200
پروفیل - 4 - 20x20
42,200
پروفیل - 4 - 30x30
42,200
پروفیل - 4 - 40x40
42,200
پروفیل - 4 - 50x50
42,200
پروفیل - 4 - 60x60
42,200
پروفیل - 4 - 70x70
42,200
پروفیل - 4 - 80x80
42,200
پروفیل - 4 - 90x90
42,200
قیمت روز پروفیل
قیمت روز پروفیل صدرا پروفیل تهران
قیمت پروفیل ساختمانی صدرا پروفیل تهران
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
پروفیل 100x100 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 110x110 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 120x120 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 130x130 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 140x140 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 20x20 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 30x30 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 40x40 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 50x50 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 60x60 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 70x70 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 80x80 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 90x90 - 2 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 100x100 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 110x110 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 120x120 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 130x130 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 140x140 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 30x30 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 40x40 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 50x50 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 60x60 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 70x70 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 80x80 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 90x90 - 2.5 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 100x100 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 110x110 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 120x120 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 130x130 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 140x140 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 20x20 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 30x30 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 40x40 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 50x50 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 60x60 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 70x70 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 80x80 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 90x90 - 3 - صدرا پروفیل - 6 متری
38,100
پروفیل 100x100 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 110x110 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 120x120 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 130x130 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 140x140 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 20x20 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 30x30 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 40x40 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 50x50 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 60x60 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 70x70 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 80x80 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
پروفیل 90x90 - 4 - صدرا پروفیل - 6 متری
42,200
قیمت روز پروفیل ساختمانی
قیمت روز پروفیل ساختمانی صدرا پروفیل تهران
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

معرفی کارخانه صدرا پروفیل تهران و محصولات آن

مجموعه صدرا پروفیل تهران یکی از کارخانه‌های تولید انواع لوله و پروفیل در کشور است که فعالیت خود را از سال 81 آغاز کرده؛ در ابتدا سبد تولیدی این کارخانه به محصولات مختصری چون لوله و پروفیل محدود بود اما با گذشت زمان اندکی با توجه به استقبال و رضایت بالا مشتریان و با گسترش خطوط تولیدی خود توانست علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولیدی به 180 هزار تن در سال، زنجیره تولیدی خود را به حدود 40 محصول برساند. محصولات تولیدی صدرا پروفیل تهران شامل انواع لوله صنعتی و داربستی، انواع قوطی پروفیل صنعتی و ساختمانی و پروفیل درب و پنجره است. یکی از مزایای محصولات این کارخانه را می‌توان قیمت مناسب در کنار کیفیت بسیار بالا دانست. یکی از دلایل بالا بودن کیفیت این محصولات، موفقیت این شرکت در کسب مجوزهای زیر در زمینه تولید مقاطع فولادی است:

  • پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی به شماره 2-17003 و 1-17003
  • پروانه بهره برداری به شماره 35998 در زمینه تولید لوله دقیق فولادی با درز جوش با ظرفیت تولید سالانه 20000 تن و پروفیل از جنس فولاد آلیاژی با ظرفیت تولید سالانه 40000 تن

این شرکت در مدت کوتاهی پس از تاسیس توانسته در کنار بزرگ‌ترین تولیدکنندگان پروفیل به رقابت بپردازد. تامین مواد اولیه این کارخانه از شرکت فولاد مبارکه اصفهان بوده و این امر را می‌توان یکی از دلایل موفقیت آن در مدت زمانی کوتاه دانست. قوطی پروفیل تولیدی این مجموعه دارای مقاومت و استحکام بسیار زیادی است که این محصول را برای استفاده در صنایع خودروسازی، میز و صندلی و ساخت ساختمان مطلوب می کند.

راه‌های ارتباطی با شرکت صدرا پروفیل تهران

آدرس سایت: https://profilsadra.com

آدرس دفتر: تهران، خیابان ولیعصر، پایین تر از پارک ساعی، روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهاب، واحد 902 و 906

آدرس کارخانه: جاده قدیم قم، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نگارستان، خیابان آذر، شرکت صدرا

شماره تماس: 87724

فکس: 88714008

فکس کارخانه: 13-02156233511

مهم‌ترین محصولات کارخانه صدرا پروفیل تهران

از جمله مزایای شرکت صدرا تهران این است که محصولات خود را تقریبا در هر سایز و ابعادی تولید می‌کند. این کارخانه محصولات زیر را با بهره‌گیری از آخرین فناوری‌های روز دنیا به بازار عرضه می‌کند:

  • انواع لوله‌های صنعتی و داربستی از ضخامت 0.9 تا 6 میلی‌متر
  • انواع قوطی پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی از ضخامت 1 تا 5.6 میلی‌متر
  • پروفیل در و پنجره و مقاطع باز
  • نبشی و زوار

پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی این مجموعه از ابعاد 20*20 تا 140*140 با ضخامت‌های متغیر قابل خرید است. شما برای مشاهده قیمت پروفیل صنعتی صدرا و قیمت پروفیل ساختمانی صدرا می‌توانید به وبسایت پیوان به عنوان یکی از بهترین تامین‌کنندگان قطعات فولادی در ایران مراجعه کنید تا از تمام مشخصات این محصولات آگاه شوید.

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره