جدول وزنی نبشی

قبل از خرید نبشی باید اطلاعات لازم را در مورد مشخصات آن از جمله وزن به‌دست آورید. محاسبه‌ی وزن این مقطع فولادی می‌تواند به شما در برآورد هزینه‌های پروژه و میزان تحمل سازه کمک کند. اما وزن نبشی چطور محاسبه می‌شود؟ برای این کار باید به جدول وزنی نبشی مراجعه کنید. شما با استفاده از این جدول می‌توانید از کیفیت محصول خریداری شده هم اطمینان حاصل کنید. در ادامه مطلب، با روش محاسبه وزن نبشی و جدول وزنی این محصول آشنا می‌شویم، پس تا انتها با پیوان همراه باشید. به‌علاوه امکان اطلاع از قیمت نبشی هم در وب‌سایت ما وجود دارد.

کاربرد جدول وزنی نبشی

همانطور که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم با استفاده از جدول وزنی این مقطع فولادی می‌توانید وزن انواع مختلف نبشی از جمله وزن نبشی ۱۲ و وزن نبشی ۴ را محاسبه کرده و در عین حال از کیفیت محصول خریداری شده نیز اطمینان حاصل کنید. اما چطور؟ هرچقدر وزن نبشی به مقادیر موجود در جدول نزدیک‌تر باشد، محصول کیفیت بالاتری دارد.

راهنمای استفاده از جدول نبشی

در یکی از ستون‌های جدول وزنی نبشی، وزن در واحد متر محصول ذکر شده است. بعد از آن با پیدا کردن سایز و ضخامت نبشی مورد نظر می‌توانید از وزن یک متر آن مطلع شوید. در نهایت با قرار دادن وزن یک متر در فرمول و ضرب آن در یکی از اعداد ۶ یا ۱۲ می‌توان به وزن یک شاخه از این محصول مانند وزن نبشی ۱۰ دست پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: وزن آهن آلات

جدول وزنی نبشی بال مساوی

برای اطلاع از وزن نبشی در هر ابعادی مانند وزن نبشی ۲ و وزن نبشی ۵ سبک می‌توانید از پارامترهای درج شده در جدول وزنی نبشی که در ادامه آمده است، استفاده کنید:

نبشی سایز نبشی (mm) طول بال (mm) ضخامت بال (mm) وزن هر یک متر (Kg) وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
نبشی ۲ ۳*۲۰*۲۰ ۲۰ ۳ ۰.۸۸ ۵.۳ ۱۰.۵
نبشی ۲ ۴*۲۰*۲۰ ۲۰ ۴ ۱.۱۴ ۶.۸ ۱۳.۶
نبشی ۲.۵ ۳*۲۵*۲۵ ۲۵ ۳ ۱.۱۲ ۶.۷ ۱۳.۴
نبشی ۲.۵ ۴*۲۵*۲۵ ۲۵ ۴ ۱.۴۵ ۸.۷ ۱۷.۵
نبشی ۲.۵ ۵*۲۵*۲۵ ۲۵ ۵ ۱.۸ ۱۰.۶ ۲۱.۲
نبشی ۳ ۳*۳۰*۳۰ ۳۰ ۳ ۱.۴ ۸.۴ ۱۶.۹
نبشی ۳ ۴*۳۰*۳۰ ۳۰ ۴ ۱.۸ ۱۰.۷ ۲۱.۴
نبشی ۳.۵ ۴*۳۵*۳۵ ۳۵ ۴ ۲.۱ ۱۲.۵ ۲۵
نبشی ۴ ۴*۴۰*۴۰ ۴۰ ۴ ۲.۴ ۱۵ ۳۰
نبشی ۴ ۵*۴۰*۴۰ ۴۰ ۵ ۲.۹۷ ۱۷.۸ ۳۵.۶
نبشی ۴.۵ ۴.۵*۴۵*۴۵ ۴۵ ۴.۵ ۳.۰۶ ۱۸.۳ ۳۶.۷
نبشی ۵ ۴*۵۰*۵۰ ۵۰ ۴ ۳.۰۶ ۱۸.۸ ۳۶.۷
نبشی ۵ ۵*۵۰*۵۰ ۵۰ ۵ ۳.۷۷ ۲۳.۵ ۴۵.۲
نبشی ۵ ۶*۵۰*۵۰ ۵۰ ۶ ۴.۴۷ ۲۲.۸ ۴۵.۶
نبشی ۶ ۵*۶۰*۶۰ ۶۰ ۵ ۴.۵۷ ۲۸.۲ ۵۶.۵
نبشی ۶ ۶*۶۰*۶۰ ۶۰ ۶ ۵.۴۲ ۳۲.۵ ۶۵
نبشی ۶ ۸*۶۰*۶۰ ۶۰ ۸ ۷.۰۹ ۴۲.۵ ۸۵
نبشی ۶.۵ ۷*۶۵*۶۵ ۶۵ ۷ ۶.۸۳ ۴۰.۹ ۸۱.۹
نبشی ۷ ۶*۷۰*۷۰ ۷۰ ۶ ۶.۳۸ ۳۸.۲ ۷۶.۵
نبشی ۷ ۷*۷۰*۷۰ ۷۰ ۷ ۷.۳۸ ۴۴.۲ ۸۸.۵
نبشی ۷.۵ ۶*۷۵*۷۵ ۷۵ ۶ ۶.۸۵ ۴۱.۱ ۸۲.۲
نبشی ۷.۵ ۸*۷۵*۷۵ ۷۵ ۸ ۸.۹۹ ۵۳.۹ ۱۰۷.۸
نبشی ۸ ۸*۸۰*۸۰ ۸۰ ۸ ۹.۶۳ ۵۷.۷ ۱۱۵.۵
نبشی ۸ ۱۰*۸۰*۸۰ ۸۰ ۱۰ ۱۱.۹ ۷۱.۴ ۱۴۲.۸
نبشی ۹ ۷*۹۰*۹۰ ۹۰ ۷ ۹.۶۱ ۵۷.۶ ۱۱۵.۳
نبشی ۹ ۸*۹۰*۹۰ ۹۰ ۸ ۱۰.۹ ۶۵.۴ ۱۳۰.۸
نبشی ۹ ۹*۹۰*۹۰ ۹۰ ۹ ۱۲.۲ ۷۳.۲ ۱۴۶.۴
نبشی ۹ ۱۰*۹۰*۹۰ ۹۰ ۱۰ ۱۳.۴ ۸۰.۴ ۱۶۰.۸
نبشی ۱۰ ۸*۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰ ۸ ۱۲.۲ ۷۳.۲ ۱۴۶.۴
نبشی ۱۰ ۱۰*۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۱۵ ۹۰ ۱۸۰
نبشی ۱۰ ۱۲*۱۰۰*۱۰۰ ۱۰۰ ۱۲ ۱۷.۸ ۱۰۶.۸ ۲۱۳.۶

پیوان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جدول وزن نبشی بال مساوی کلیک کنید.

جدول وزنی نبشی بال نامساوی

برای محاسبه‌ی وزن نبشی بال نامساوی می‌توانید به جدول وزنی آن که در این بخش آمده است، مراجعه کنید:

سایز نبشی (mm) a (mm) b (mm) s (mm) وزن هر یک متر (Kg) وزن شاخه ۶ متری (kg) وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۳*۲۰*۳۰ ۳۰ ۲۰ ۳ ۱.۱۱ ۶.۶۶ ۱۳.۳۲
۴*۲۰*۳۰ ۳۰ ۲۰ ۴ ۱.۴۵ ۸.۷ ۱۷.۴
۳*۲۰*۴۰ ۴۰ ۲۰ ۳ ۱.۳۵ ۸.۱ ۱۶.۲
۴*۲۰*۴۰ ۴۰ ۲۰ ۴ ۱.۷۷ ۱۰.۶۲ ۲۱.۲۴
۴*۳۰*۴۵ ۴۵ ۳۰ ۴ ۲.۲۵ ۱۳.۵ ۲۷
۵*۳۰*۴۵ ۴۵ ۳۰ ۵ ۲.۷۷ ۱۶.۶۲ ۳۳.۲۴
۵*۳۰*۵۰ ۵۰ ۳۰ ۵ ۲.۹۶ ۱۷.۷۶ ۳۵.۵۲
۴*۴۰*۵۰ ۵۰ ۴۰ ۴ ۲.۷۱ ۱۶.۲۶ ۳۵.۵۲
۵*۳۰*۶۰ ۶۰ ۳۰ ۵ ۳.۳۷ ۲۰.۲۲ ۴۰.۴۴
۵*۴۰*۶۰ ۶۰ ۴۰ ۵ ۳.۷۶ ۲۲.۵۶ ۴۵.۱۲
۵*۵۰*۶۵ ۶۵ ۵۰ ۵ ۴.۳۵ ۲۶.۱ ۵۲.۲
۹*۵۰*۶۵ ۶۵ ۵۰ ۹ ۷.۵۲ ۴۵.۱۲ ۹۰.۲۴
۵*۵۰*۷۵ ۷۵ ۵۰ ۵ ۴.۷۴ ۲۸.۴۴ ۵۶.۸۸
۷*۵۰*۷۵ ۷۵ ۵۰ ۷ ۶.۵۱ ۳۹.۰۶ ۷۸.۱۲
۶*۴۰*۸۰ ۸۰ ۴۰ ۶ ۵.۴۱ ۳۲.۴۶ ۶۴.۹۲
۶*۶۵*۸۰ ۸۰ ۶۵ ۶ ۶.۶ ۳۹.۶ ۷۹.۲
۶*۶۰*۹۰ ۹۰ ۶۰ ۶ ۶.۸۲ ۴۰.۹۲ ۸۱.۸۴
۷*۷۵*۹۰ ۹۰ ۷۵ ۷ ۸.۷۴ ۵۲.۴۴ ۱۰۴.۸۸
۶*۵۰*۱۰۰ ۱۰۰ ۵۰ ۶ ۶.۸۵ ۴۱.۱ ۸۲.۲
۸*۸۰*۱۲۰ ۱۲۰ ۸۰ ۸ ۱۲.۲ ۷۳.۲ ۱۴۶.۴
۱۰*۸۰*۱۲۰ ۱۲۰ ۸۰ ۱۰ ۱۵ ۹۰ ۱۸۰
۸*۶۵*۱۳۰ ۱۳۰ ۶۵ ۸ ۱۱.۹ ۷۱.۴ ۱۴۲.۸
۱۲*۹۰*۱۳۰ ۱۳۰ ۹۰ ۱۲ ۱۹.۷ ۱۱۸.۲ ۲۳۶.۴
۹*۷۵*۱۵۰ ۱۵۰ ۷۵ ۹ ۱۵.۳ ۹۱.۸ ۱۸۳.۶
۱۰*۹۰*۱۵۰ ۱۵۰ ۹۰ ۱۰ ۱۸.۲ ۱۰۹.۲ ۲۱۸.۴
۱۰*۱۰۰*۲۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ ۱۰ ۲۳ ۱۳۸ ۲۷۶
پیوان

برای دریافت جدول وزنی نبشی لقمه کلیک کنید.

فرمول محاسبه وزن نبشی

نبشی‌ها دارای دو نوع مختلف بال مساوی و نامساوی هستند که فرمول محاسبه‌ی وزن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای محاسبه وزن و قیمت نبشی ۴ سبک از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن نبشی بال مساوی

 

در صورتی که از ابعاد موجود در جدول اشتال مطلع نیستید، می‌توانید از فرمول‌های زیر به ترتیب برای محاسبه‌ی وزن نبشی بال مساوی و نامساوی استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی

علاوه بر فرمول‌های فوق و مراجعه به جدول اشتال همواره می‌توانید از انواع محاسبه‌گرها برای محاسبه آنلاین وزن نبشی هم استفاده کنید. 

محاسبه وزن نبشی ۲، ۴، ۱۰، ۱۲ و نبشی سبک ۵

شما با مراجعه به جداول وزنی موجود در این مطلب می‌توانید وزن انواع مختلف نبشی از جمله وزن نبشی ۱۲ را محاسبه کنید. برای این کار کافی است بعد از پیدا کردن وزن هر متر محصول، آن را در عدد ۶ یا ۱۲ (بسته به ابعاد شاخه) ضرب کنید. برای دریافت جدول وزنی نبشی اسپیرال کلیک کنید.

سخن آخر

نبشی مقطع فولادی مهم و پرکاربردی در ساختمان‌سازی است که اطلاع از وزن آن برای فعالان حوزه آهن‌آلات و مهندسان سازه از اهمیت بالایی برخوردار است. با مراجعه به جدول وزنی نبشی می‌توان وزن این محصول را محاسبه کرده و از قیمت حدودی آن مطلع شد. شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره وزن نبشی موجود در انبار اختصاصی پیوان و جدول وزنی آن را از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.