جدول وزنی نبشی 

قبل از خرید نبشی باید اطلاعات لازم را در مورد مشخصات آن از جمله وزن به‌دست آورید. محاسبه‌ی وزن این مقطع فولادی می‌تواند به شما در برآورد هزینه‌های پروژه و میزان تحمل سازه کمک کند. اما وزن نبشی چطور محاسبه می‌شود؟ برای این کار باید به جدول وزنی نبشی مراجعه کنید. شما با استفاده از این جدول می‌توانید از کیفیت محصول خریداری شده هم اطمینان حاصل کنید. در ادامه مطلب، با روش محاسبه وزن نبشی و جدول وزنی این محصول آشنا می‌شویم، پس تا انتها با پیوان همراه باشید. به‌علاوه امکان اطلاع از قیمت نبشی هم در وب‌سایت ما وجود دارد.

کاربرد جدول وزنی نبشی

همانطور که در ابتدای مطلب به آن اشاره کردیم با استفاده از جدول وزنی این مقطع فولادی می‌توانید وزن انواع مختلف نبشی از جمله وزن نبشی ۱۲ و وزن نبشی ۴ را محاسبه کرده و در عین حال از کیفیت محصول خریداری شده نیز اطمینان حاصل کنید. اما چطور؟ هرچقدر وزن نبشی به مقادیر موجود در جدول نزدیک‌تر باشد، محصول کیفیت بالاتری دارد. برای اطلاع از قیمت روز نبشی ساختمانی نیز می‌توانید روی کمک کارشناسان پیوان حساب باز کنید.

راهنمای استفاده از جدول نبشی

در یکی از ستون‌های جدول وزنی نبشی، وزن در واحد متر محصول ذکر شده است. بعد از آن با پیدا کردن سایز و ضخامت نبشی مورد نظر می‌توانید از وزن یک متر آن مطلع شوید. در نهایت با قرار دادن وزن یک متر در فرمول و ضرب آن در یکی از اعداد ۶ یا ۱۲ می‌توان به وزن یک شاخه از این محصول مانند وزن نبشی ۱۰ دست پیدا کرد.

بیشتر بخوانید: وزن آهن آلات

جدول وزنی نبشی بال مساوی

برای اطلاع از وزن نبشی در هر ابعادی مانند وزن نبشی ۲ و وزن نبشی ۵ سبک می‌توانید از پارامترهای درج شده در جدول وزنی نبشی که در ادامه آمده است، استفاده کنید:

نبشیسایز نبشی (mm)طول بال (mm)ضخامت بال (mm)وزن هر یک متر (Kg)وزن شاخه ۶ متری (kg)وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
نبشی ۲۳*۲۰*۲۰۲۰۳۰.۸۸۵.۳۱۰.۵
نبشی ۲۴*۲۰*۲۰۲۰۴۱.۱۴۶.۸۱۳.۶
نبشی ۲.۵۳*۲۵*۲۵۲۵۳۱.۱۲۶.۷۱۳.۴
نبشی ۲.۵۴*۲۵*۲۵۲۵۴۱.۴۵۸.۷۱۷.۵
نبشی ۲.۵۵*۲۵*۲۵۲۵۵۱.۸۱۰.۶۲۱.۲
نبشی ۳۳*۳۰*۳۰۳۰۳۱.۴۸.۴۱۶.۹
نبشی ۳۴*۳۰*۳۰۳۰۴۱.۸۱۰.۷۲۱.۴
نبشی ۳.۵۴*۳۵*۳۵۳۵۴۲.۱۱۲.۵۲۵
نبشی ۴۴*۴۰*۴۰۴۰۴۲.۴۱۵۳۰
نبشی ۴۵*۴۰*۴۰۴۰۵۲.۹۷۱۷.۸۳۵.۶
نبشی ۴.۵۴.۵*۴۵*۴۵۴۵۴.۵۳.۰۶۱۸.۳۳۶.۷
نبشی ۵۴*۵۰*۵۰۵۰۴۳.۰۶۱۸.۸۳۶.۷
نبشی ۵۵*۵۰*۵۰۵۰۵۳.۷۷۲۳.۵۴۵.۲
نبشی ۵۶*۵۰*۵۰۵۰۶۴.۴۷۲۲.۸۴۵.۶
نبشی ۶۵*۶۰*۶۰۶۰۵۴.۵۷۲۸.۲۵۶.۵
نبشی ۶۶*۶۰*۶۰۶۰۶۵.۴۲۳۲.۵۶۵
نبشی ۶۸*۶۰*۶۰۶۰۸۷.۰۹۴۲.۵۸۵
نبشی ۶.۵۷*۶۵*۶۵۶۵۷۶.۸۳۴۰.۹۸۱.۹
نبشی ۷۶*۷۰*۷۰۷۰۶۶.۳۸۳۸.۲۷۶.۵
نبشی ۷۷*۷۰*۷۰۷۰۷۷.۳۸۴۴.۲۸۸.۵
نبشی ۷.۵۶*۷۵*۷۵۷۵۶۶.۸۵۴۱.۱۸۲.۲
نبشی ۷.۵۸*۷۵*۷۵۷۵۸۸.۹۹۵۳.۹۱۰۷.۸
نبشی ۸۸*۸۰*۸۰۸۰۸۹.۶۳۵۷.۷۱۱۵.۵
نبشی ۸۱۰*۸۰*۸۰۸۰۱۰۱۱.۹۷۱.۴۱۴۲.۸
نبشی ۹۷*۹۰*۹۰۹۰۷۹.۶۱۵۷.۶۱۱۵.۳
نبشی ۹۸*۹۰*۹۰۹۰۸۱۰.۹۶۵.۴۱۳۰.۸
نبشی ۹۹*۹۰*۹۰۹۰۹۱۲.۲۷۳.۲۱۴۶.۴
نبشی ۹۱۰*۹۰*۹۰۹۰۱۰۱۳.۴۸۰.۴۱۶۰.۸
نبشی ۱۰۸*۱۰۰*۱۰۰۱۰۰۸۱۲.۲۷۳.۲۱۴۶.۴
نبشی ۱۰۱۰*۱۰۰*۱۰۰۱۰۰۱۰۱۵۹۰۱۸۰
نبشی ۱۰۱۲*۱۰۰*۱۰۰۱۰۰۱۲۱۷.۸۱۰۶.۸۲۱۳.۶

پیوان

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جدول وزن نبشی بال مساوی کلیک کنید.

جدول وزنی نبشی بال نامساوی

برای محاسبه‌ی وزن نبشی بال نامساوی می‌توانید به جدول وزنی آن که در این بخش آمده است، مراجعه کنید:

سایز نبشی (mm)a (mm)b (mm)s (mm)وزن هر یک متر (Kg)وزن شاخه ۶ متری (kg)وزن شاخه ۱۲ متری (kg)
۳*۲۰*۳۰۳۰۲۰۳۱.۱۱۶.۶۶۱۳.۳۲
۴*۲۰*۳۰۳۰۲۰۴۱.۴۵۸.۷۱۷.۴
۳*۲۰*۴۰۴۰۲۰۳۱.۳۵۸.۱۱۶.۲
۴*۲۰*۴۰۴۰۲۰۴۱.۷۷۱۰.۶۲۲۱.۲۴
۴*۳۰*۴۵۴۵۳۰۴۲.۲۵۱۳.۵۲۷
۵*۳۰*۴۵۴۵۳۰۵۲.۷۷۱۶.۶۲۳۳.۲۴
۵*۳۰*۵۰۵۰۳۰۵۲.۹۶۱۷.۷۶۳۵.۵۲
۴*۴۰*۵۰۵۰۴۰۴۲.۷۱۱۶.۲۶۳۵.۵۲
۵*۳۰*۶۰۶۰۳۰۵۳.۳۷۲۰.۲۲۴۰.۴۴
۵*۴۰*۶۰۶۰۴۰۵۳.۷۶۲۲.۵۶۴۵.۱۲
۵*۵۰*۶۵۶۵۵۰۵۴.۳۵۲۶.۱۵۲.۲
۹*۵۰*۶۵۶۵۵۰۹۷.۵۲۴۵.۱۲۹۰.۲۴
۵*۵۰*۷۵۷۵۵۰۵۴.۷۴۲۸.۴۴۵۶.۸۸
۷*۵۰*۷۵۷۵۵۰۷۶.۵۱۳۹.۰۶۷۸.۱۲
۶*۴۰*۸۰۸۰۴۰۶۵.۴۱۳۲.۴۶۶۴.۹۲
۶*۶۵*۸۰۸۰۶۵۶۶.۶۳۹.۶۷۹.۲
۶*۶۰*۹۰۹۰۶۰۶۶.۸۲۴۰.۹۲۸۱.۸۴
۷*۷۵*۹۰۹۰۷۵۷۸.۷۴۵۲.۴۴۱۰۴.۸۸
۶*۵۰*۱۰۰۱۰۰۵۰۶۶.۸۵۴۱.۱۸۲.۲
۸*۸۰*۱۲۰۱۲۰۸۰۸۱۲.۲۷۳.۲۱۴۶.۴
۱۰*۸۰*۱۲۰۱۲۰۸۰۱۰۱۵۹۰۱۸۰
۸*۶۵*۱۳۰۱۳۰۶۵۸۱۱.۹۷۱.۴۱۴۲.۸
۱۲*۹۰*۱۳۰۱۳۰۹۰۱۲۱۹.۷۱۱۸.۲۲۳۶.۴
۹*۷۵*۱۵۰۱۵۰۷۵۹۱۵.۳۹۱.۸۱۸۳.۶
۱۰*۹۰*۱۵۰۱۵۰۹۰۱۰۱۸.۲۱۰۹.۲۲۱۸.۴
۱۰*۱۰۰*۲۰۰۲۰۰۱۰۰۱۰۲۳۱۳۸۲۷۶
پیوان

برای دریافت جدول وزنی نبشی لقمه کلیک کنید.

فرمول محاسبه وزن نبشی

نبشی‌ها دارای دو نوع مختلف بال مساوی و نامساوی هستند که فرمول محاسبه‌ی وزن آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای محاسبه وزن و قیمت نبشی ۴ سبک از فرمول‌های زیر استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن نبشی بال مساوی

 

در صورتی که از ابعاد موجود در جدول اشتال مطلع نیستید، می‌توانید از فرمول‌های زیر به ترتیب برای محاسبه‌ی وزن نبشی بال مساوی و نامساوی استفاده کنید:

فرمول محاسبه وزن نبشی بال نامساوی

علاوه بر فرمول‌های فوق و مراجعه به جدول اشتال همواره می‌توانید از انواع محاسبه‌گرها برای محاسبه آنلاین وزن نبشی هم استفاده کنید. برای اطلاع از قیمت روز نبشی صنعتی کلیک کنید.

محاسبه وزن نبشی ۲، ۴، ۱۰، ۱۲ و نبشی سبک ۵

شما با مراجعه به جداول وزنی موجود در این مطلب می‌توانید وزن انواع مختلف نبشی از جمله وزن نبشی ۱۲ را محاسبه کنید. برای این کار کافی است بعد از پیدا کردن وزن هر متر محصول، آن را در عدد ۶ یا ۱۲ (بسته به ابعاد شاخه) ضرب کنید. برای دریافت جدول وزنی نبشی اسپیرال کلیک کنید.

سخن آخر

نبشی مقطع فولادی مهم و پرکاربردی در ساختمان‌سازی است که اطلاع از وزن آن برای فعالان حوزه آهن‌آلات و مهندسان سازه از اهمیت بالایی برخوردار است. با مراجعه به جدول وزنی نبشی می‌توان وزن این محصول را محاسبه کرده و از قیمت حدودی آن مطلع شد. شما می‌توانید پرسش‌های خود درباره وزن نبشی موجود در انبار اختصاصی پیوان و جدول وزنی آن را از طریق شماره ۴۵۱۷۱ با کارشناسان پیوان در میان بگذارید.

تماس با پیوان ارسال درخواست
در حال بارگزاری...