قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد ذوب آهن اردبیل
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,200
%2
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,200
%2
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد ذوب آهن اردبیل
قیمت میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 10 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,200
%2
میلگرد آجدار 12 - A3 - ذوب آهن اردبیل - 12 متری
25,200
%2
قیمت روز میلگرد آجدار
قیمت روز میلگرد آجدار ذوب آهن اردبیل
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره

سوالات متداول