ناب تبریز

محصولات ناب تبریز

گواهی نامه‌های فولاد ناب تبریز

این شرکت، در سال 2007 موفق شد تا گواهی نامه های OHSAS 18001 و ISO 14001 و هم چنین ISO 9001 را دریافت نماید. این گواهی نامه ها، در زمینهٔ مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه‌ ای، محیط زیست و مدیریت ایمنی از سوی شرکت DQS آلمان، به این کارخانه اهدا شد. هم چنین گواهی نامهٔ ISO 1002:2014 در زمینهٔ تولیدات نورد گرم، به این کارخانه تعلق گرفته است. در سال 2012، کارخانه فولاد ناب تبریز موفق به دریافت عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه شد. ناگفته نماند که این کارخانه، از سوی اداره کل محیط زیست آذربایجان، به عنوان واحد نمونه در عرصهٔ محیط زیست شناخته شده است.

همان طور که بیان شد، این شرکت در سال 1382 ثبت شد. این کارخانه، قرارداد همکاری اقتصادی با کشور ترکیه دارد. عملیات ساختمانی این کارخانه، از سال 1383 شروع شد. پایان این عملیات، یک سال بعد بود. یعنی در تابستان 1384، تولیدات آزمایشی کارخانه فولاد ناب تبریز، آغاز گردید.

موقعیت جغرافیایی کارخانه ناب تبریز در 35 کیلومتری غرب تبریز است. محل قرارگیری دقیق آن در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. زمین این کارخانه، مساحتی به وسعت 170 هزار متر مربع است. از این مساحت، 46500 متر مربع فضای سرپوشیده می باشد.

در حال حاضر، 400 نفر پرسنل در کارخانه فولاد ناب تبریز مشغول به کار هستند. ظرفیت تولیدات این کارخانه، 450 هزار تن در سال است. این رقم، به عنوان ظرفیت تولید اسمی، جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی می باشد. ناگفته نماند که از اهداف توسعهٔ این کارخانه، افزایش حجم تولید تا 360 هزار تن در سال است. و این به معنای توسعهٔ 20 درصدی ظرفیت تولید این کارخانه است.

شرکت فولاد ناب تبریز

شناسنامهٔ فولاد ناب تبریز

همان طور که بیان شد، این شرکت در سال 1382 ثبت شد. این کارخانه، قرارداد همکاری اقتصادی با کشور ترکیه دارد. عملیات ساختمانی این کارخانه، از سال 1383 شروع شد. پایان این عملیات، یک سال بعد بود. یعنی در تابستان 1384، تولیدات آزمایشی کارخانه فولاد ناب تبریز، آغاز گردید.

موقعیت جغرافیایی کارخانه فولاد ناب تبریز در 35 کیلومتری غرب تبریز است. محل قرارگیری دقیق آن در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. زمین این کارخانه، مساحتی به وسعت 170 هزار متر مربع است. از این مساحت، 46500 متر مربع فضای سرپوشیده می باشد.

در حال حاضر، 400 نفر پرسنل در کارخانه فولاد ناب تبریز مشغول به کار هستند. ظرفیت تولیدات این کارخانه، 450 هزار تن در سال است. این رقم، به عنوان ظرفیت تولید اسمی، جزو بزرگ ترین تولیدکنندگان مقاطع فولادی می باشد. ناگفته نماند که از اهداف توسعهٔ این کارخانه، افزایش حجم تولید تا 360 هزار تن در سال است. و این به معنای توسعهٔ 20 درصدی ظرفیت تولید این کارخانه است.

شناسنامه کارخانه فولاد ناب تبریز

شرکت FTN (فولاد ناب تبریز) در سال 2007 موفق به اخذ گواهینامه های ISO9001، ISO14001، OHSAS18001 در زمینه مدیریت کیفیت، بهداشت حرفه ای، محیط زیست و مدیریت ایمنی از شرکت DQS آلمان شد. همچنین گواهینامه ISO1002:2014 به این کارخانه در زمینه تولیدات نورد گرم تعلق گرفت. د رسال 2012 این کارخانه توانست موفق به دریافت عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه شود. از سوی دیگر این واحد توانمند فولاد ساز از سوی اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی بعنوان واحد نمونه در عرصه محیط زیست شناخته شد.

در حال بارگزاری...