قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین
۲۹ اردیبهشت ۱۳:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد ساده 10 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 12 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 14 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 16 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 18 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 20 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 22 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 25 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 28 - متین- 6 متریتماس بگیرید
میلگرد ساده 30 - متین- 6 متری
28,300
میلگرد ساده 32 - متین- 6 متریتماس بگیرید
قیمت روز میلگرد ساده
قیمت روز میلگرد ساده نورد فولاد نوین متین
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره