قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت لوله صنعتی داخلی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله - سایز 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله صنعتی - سایز 1/2 1 اینچ - ضخامت 2 میلیمتر-مبارکه
44,500
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/2 2 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 2.5 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/2 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 1/4 1 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
لوله - سایز 6 اینچ - ضخامت 3 میلیمتر درز مستقیم - صنعتی
44,500
قیمت روز لوله صنعتی
قیمت روز لوله صنعتی داخلی
قیمت لوله مانیسمان داخلی
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
لوله بدون درز -1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی
889,900
لوله بدون درز -1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
963,300
لوله بدون درز -1/4 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی
1,110,100
لوله بدون درز -11/4 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
1,238,500
لوله بدون درز - 1/2 1 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی
1,330,300
لوله بدون درز – 1/2 1 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
1,376,100
لوله بدون درز -2 اینچ – رده 40 – 6 متری – دقیق کاوه
1,972,500
لوله بدون درز -1/2 2 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی
2,889,900
لوله بدون درز - 3اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی
3,578,000
لوله بدون درز - 4اینچ -رده 40 - 6 متری - اهوازی
4,862,400
لوله بدون درز - 6 اینچ - رده 40 - 6 متری - اهوازی
8,899,100
قیمت روز لوله مانیسمان
قیمت روز لوله مانیسمان داخلی
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره