قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت تیرآهن اهواز
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
تیرآهن IPE 14 - اهواز - 12 متریتماس بگیرید
تیرآهن IPE 16 - اهواز - 12 متریتماس بگیرید
تیرآهن IPE 18 - اهواز - 12 متریتماس بگیرید
قیمت روز تیرآهن
قیمت روز تیرآهن اهواز
قیمت میلگرد اهواز
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 16 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 18 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 20 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 22 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 25 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 32 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد اهواز
قیمت میلگرد آجدار اهواز
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 16 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 18 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 20 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 22 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 25 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
میلگرد آجدار 32 - A3 - گروه ملی - 12 متری
22,200
قیمت روز میلگرد آجدار
قیمت روز میلگرد آجدار اهواز
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد

گروه ملی صنعتی فولاد ایران (اهواز)

گروه ملی اهواز

مشاهده بیشتر مشاهده کمتر
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره