قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت میلگرد فراطرح کاسپین رشت
۱ خرداد ۱۲:۰۳
عنوان کالامحل تحویلقیمت
میلگرد آجدار 14 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 16- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 18- A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 20 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 22 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 25 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 28 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
میلگرد آجدار 32 - A3 - کاسپین رشت - 12 متری
23,400
قیمت روز میلگرد
قیمت روز میلگرد فراطرح کاسپین رشت
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره