قیمت روز محصولات
مشاوره آنلاین
قیمت ورق سیاه قطعات
۵ اردیبهشت ۱۲:۰۲
عنوان کالامحل تحویلقیمت
ورق سیاه - 8 - شیت فابریک قطعات - 600x120
43,200
ورق سیاه - 10 - شیت فابریک قطعات - 600x120
38,500
ورق سیاه - 12 - شیت فابریک قطعات - 600x120
33,900
ورق سیاه - 15 - شیت فابریک قطعات - 600x120
33,900
قیمت روز ورق سیاه
قیمت روز ورق سیاه قطعات
کلیه قیمت ها بدون احتساب مالیات می‌باشد
خرید تلفنی آهن
ثبت سفارش و دریافت مشاوره
ثبت سفارش و دریافت مشاوره