صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیربنایی، تاثیرگذاری چشمگیری بر سایر بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد. به طوری که رشد اقتصادی کشورها به شدت به صنعت برق وابسته است و به عنوان یکی از مهمترین زیربناهای اقتصادی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی دارد. مزیت‌های انرژی الکتریکی از قبیل پاک بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به سایر انواع انرژی بر‌اهمیت آن می‌افزاید.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی رولبط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون(پیوان)؛ مدیریت عرضه و تقاضا و دسترسی عادلانه همگان به برق مطمئن و پایا و متناسب با ظرفیت‌های ملی به عنوان اساسی‌ترین اهداف صنعت برق کشورها است. اهمیت نقش صنعت برق  در الگوی اقتصاد بدان اندازه است که می‌توان آن را موتور توسعه اقتصادی کشور به شمار آورد. الگویی که در آن نقش صنعت برق به درستی مشخص شده باشد، نه تنها ادبیات اقتصادی جدیدی را در سطح ملی تولید می‌کند، بلکه بر غنای ادبیات اقتصاد مهندسی برق در سطح بین‌المللی می‌افزاید و به مبنایی راهبردی برای تصمیم گیرندگان سطوح مختلف مدیریت صنعت برق بدل خواهد شد.

لازم به توضیح است که شرایط اوج مصرف برق از ابتدای خردادماه در حالی آغاز شده که طبق آمار ارائه شده نسبت به سال گذشته 5 / 6 درصد رشد مصرف برق ایجاد شده است. کارشناسان بر این باور هستند که از مسائل مهم در بخش برق، رشد مصرف آن است و این در حالی است که سالانه تنها حدود 3 درصد به تعداد مشترکان اضافه می‌شود، ولی با مدل فعلی مصرف مشترکان، سالانه حدود 5 تا 6 درصد با افزایش روبرو است. به این معنا که میزان رشد مصرف 2 برابر تعداد مشترکان است که این موضوع باعث ناترازی در تولید و مصرف برق می‌شود.

 

 

string(4) "here"