یکی از محصولات صادراتی ترکیه میلگرد است که به کشورهای همسایه، شمال آفریقا و حاشیه خلیج‌فارس ارسال می‌شود. از آنجا که این عرصه جزء بازارهای سنتی ایران هم است، بنابراین در خلأ وجود ترکیه در تامین میلگرد کشورهای مذکور، محصولات مشابه ایرانی شانس خوبی برای جایگزینی و تامین نیاز بازارها دارند.

نباید فراموش کرد که ترکیه یکی از تولید‌کنندگان بزرگ فولاد اروپا است و حداقل یک‌پنجم از فولاد و خوراک محصولات پایین‌دستی مورد نیاز بازار اروپا را تامین می‌کند که حجم بسیار بالایی است و عددی بین ۲۱ تا ۲۳ درصد می‌شود. به این ترتیب ایران در اروپا بازار هدفی ندارد. نباید فراموش کرد که ترکیه یکی از تولید‌کنندگان بزرگ فولاد اروپا است و حداقل یک‌پنجم از فولاد و خوراک محصولات پایین‌دستی مورد نیاز بازار اروپا را تامین می‌کند که حجم بسیار بالایی است و عددی بین ۲۱ تا ۲۳ درصد می‌شود. به این ترتیب ایران در اروپا بازار هدفی ندارد. هرچند قبل از برجام تا حدودی شرایط صادراتی محدودی داشتیم، اما تحریم‌ها باعث شد که ما در رابطه با محصولات طویل هیچ صادراتی به اروپا نداشته باشیم. در حوزه محصولات تخت نیز تنها در سال ۲۰۱۷ صادرات داشتیم. قوانین ضد دامپینگ باعث شد که توسط یوروفر (انجمن فولاد اروپا) برای فولاد ایران عوارض وارداتی تعیین شود و قیمت صادرات ورق گرم کشور افزایش پیدا کند. بعد از آن هم ما دیگر صادراتی در ارتباط با مقاطع تخت نداشتیم. بنابراین نمی‌توانیم وارد بازارهای اروپا شویم، اما در مورد کشورهای همسایه همچون عراق و سوریه شرایط متفاوت است. جعفری‌طهرانی خاطرنشان کرد: البته سوریه ترجیح می‌دهد که محصولات ایرانی را از طریق ترکیه خریداری کند. اما در کل وقتی ترکیه مشکل دارد ایران می‌تواند بازارهای این کشور از جمله کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را از آن خود کند.

string(4) "here"