تحلیلگران انتظار دارند اقتصاد چین در سال 2023 احتمالا بهبود داشته باشد. بهبود اقتصادی چین در سال 2022 تحت فشار چندین جبهه ناپایدار بود و تلاش برای مهار کووید نیز چالش هایی را برای توسعه اقتصادی به همراه داشت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت آرمان تجارت آرون(پیوان)؛ با این وجود، به دلیل انعطاف پذیری ذاتی آن انتظار می رود که اقتصاد چین به طور کلی در سال 2023 نسبت به سال 2022 بهبود یابد. در سه سال گذشته، اقتصاد چین متحمل ضربه‌های مکرر شده است از جمله همه‌گیری کرونا، کشمکش بین ایالات متحده امریکا و چین، و اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و با این حال هنوز به طور میانگین رشد سالانه حدود 4.5 درصد را ثبت کرد. این امکان وجود دارد که نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2023 به 5 درصد هم برسد. وقتی تأثیرات محدودیت های کرونایی  فروکش کند میزان مصرف و سرمایه‌گذاری داخلی چین ممکن است به رشد مداوم اقتصاد آن کمک کند. در این راستا تقویت مقررات اقتصاد کلان توسط دولت برای رشد اقتصادی ضروری است و برای ایجاد یک مدل توسعه صنعتی جدید بسیار مهم است. چین باید تقاضای داخلی را گسترش دهد، ساختار سرمایه‌گذاری را بهینه کند و از ایمنی زنجیره‌های تامین کلیدی صنایع اطمینان حاصل کند.

 

 

 

string(4) "here"