امنیت سرمایه‌گذاری در صنعت فولاد

فولاد به عنوان صنعتی سودآور، مسوولیت‌پذیر و رقابتی تاکنون حجم زیادی از سرمایه را به خود جذب کرده، لذا کارشناسان معتقدند که باید برای حفظ اعتماد در این زنجیره، احتیاط بیشتری اعمال شود تا از این طریق ارزش افزوده آن نیز ارتقاء پیدا کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی پیوان؛ زنجیره آهن و فولاد با توجه به منافع فراوان، نیازمند نگاه استراتژیک هستند. این زنجیره از مرحله معدن تا محصول شامل هشت حلقه است که تمامی آنها حجم هنگفتی از سرمایه و تعداد گوناگونی از صنایع را به خود اختصاص داده‌اند و البته در کنار آنها شغل‌های بسیاری به وجود آمده است. در صورتی که تصور شود این زنجیره امکان تحمل هزینه‌های زیادتری را دارد، بدون تردید به اقتصاد فولاد آسیب جدی وارد خواهد شد، چون دیگر جذابیتی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت. در نهایت اگر استراتژی اقتصادی مناسب برای افزایش ارزش افزوده در زنجیره آهن و فولاد ایجاد نشود، بدون تردید شاهد تضعیف این صنعت خواهیم بود.

گفتنی است که زنجیره فولاد با سرمایه مردم درآمیخته شده و مردم انتظار سودآوری از سرمایه خود دارند، در غیر این صورت احساس می‌کنند که بازار امن نیست.

 

 

string(4) "here"