کشورهای حوزه غرب آسیا(کشورهای حوزه خلیج فارس، سوریه، لبنان، اردن و ترکیه) که براساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک ایران در چهار  ماه نخست امسال، صادرات ایران به این کشورها حدود بیست میلیون و ۸۵۰ هزار تن با ارزش حدود هفت میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ صادرات به کشورهای حوزه غرب آسیا نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی حدود سه میلیون دلار و از نظر وزنی حدود سه میلیون و ۸۰۰ هزار تن افزایش را نشان می‌دهد. از نظر سهم در میزان صادرات کشور نیز سهم صادرات ایران به این کشورها حدود 45/4 درصد از مجموع صادرات کشور به جهان بوده که با افزایش حدود 4/4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ همراه بوده است. همچنین از میان گروه کشورهای فوق عراق، ترکیه و امارات بعد از چین به ترتیب مقاصد دوم الی چهارم صادراتی کشور طی این مدت بوده‌اند‌.

 

 

string(4) "here"