تولید کنسانتره مس تصفیه شده جهانی در پنج ماه سال ۲۰۲۳ میلادی، 8/7 درصد افزایش یافت.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ براساس جدیدترین گزارش گروه مطالعات بین‌المللی مس(ICSG) فعالان مس جهانی از ابتدای ژانویه تا پایان می ۲۰۲۳ میلادی، حدود یازده میلیون و ۲۷۷ هزار تن مس تصفیه شده، تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، بسیار کمتر بود. لازم به توضیح است که ظرفیت تولید کارخانه‌های مس تصفیه شده در جهان نیز طی پنج ماه ۲۰۲۳ میلادی، سیزده میلیون و ۳۴۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال قبل، حدود 5/3 درصد افزایش یافت. معادن مس جهان از ابتدای ژانویه تا پایان می ۲۰۲۳ میلادی، حدود هشت میلیون و ۹۲۰ هزار تن کنسانتره تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، هشت میلیون و ۷۷۱ هزار تن بود که حاکی از افزایش 7/1 درصدی تولید این معادن در جهان است. در همین مدت ظرفیت معادن مس جهان به یازده میلیون و ۵۶۱ هزار تن رسید که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی حاکی از افزایش 5/4 درصدی است.

 

 

string(4) "here"