افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران

سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند تا بر اساس اهمیت و اولویت کشورهای هدف صادراتی، تعداد رایزنان بازرگانی را افزایش دهد تا از این طریق  مقدمات رونق اقتصادی را فراهم آورد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شرکت پیوان؛ بعضی از کشورها به دلیل تنوع تولیدات، امکان افزایش صادرات خود را دارند، لذا برای دستیابی به چنین هدفی لازم است تا تعداد رایزن‌های خود را ارتقاء بخشند. در ایران متناسب با کشورهای هدف صادراتی در شرایط فعلی 22 رایزن بازرگانی مشغول فعالیت هستند که سازمان توسعه تجارت تلاش می‌کند با برنامه‌ریزی مدون و کارشناسی شده، این تعداد را به 70 نفر افزایش دهد.

گفتنی است، راه‌اندازی نمایندگی سازمان نوسعه تجارت در کشورهای هدف صادراتی و خدمات بهتر به تجار در برنامه این سازمان قرار دارد.

 

 

string(4) "here"