Impact Test

تست ضربه شارپی (Charpy impact test) به بررسی ضربه پذیری و تردی (شکنندگی) متریال فولادی در شرایط دمای کاری (دمای محیط / صفر درجه/ زیر صفر) می‌پردازد. در این تست قطعه آزمایشگاهی براساس استانداردهای ASTMA370  ASTM E23 / ASTM E208   در دستگاه آزمایشگاهی مورد ضربه قرار می‌گیرد.

Hydrogen Induced Cracking (HIC)

تست HIC  به بررسی مقاومت خوردگی هیدروژنی می‌پردازد. این تست معمولا بر روی متریال فولادی که برای سرویس در محیط ترش (H2S) هستند به کار می‌رود. که عمدتا در صنایع نفت و گاز کاربرد دارند.

این تست در فشار 1 bar و مدت 96 ساعت بر اساس استاندارد NACE TM0284 صورت می‌گیرد.

Sulfide Stress Cracking (SSC)

تست SSC به بررسی مقاومت به ترک خوردن متریال تحت تنش کششی در محیط مرطوب حاوی H2S می‌پردازد که عموما در صنایع نفت و گاز و لوله‌های انتقال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این تست در محلول آزمایشگاهی به همراه دمش گاز H2S  به مدت 720 ساعت (30 روز) بر اساس استاندارد   56 NACE TM0177/ISO151 مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

string(4) "here"